text.skipToContent text.skipToNavigation

Kvalitet og miljø

Tibnor tilstreber kontinuerlig å forbedre driften gjennom vår ledelsesfilosofi SSAB One. Hver person er involvert og ansvarlig for å finne og jobbe aktivt med avvik og forbedringer i prosessene. Tibnor er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001. Vårt styringssystem inneholder dokumenter som sikrer god kvalitet og miljøtenkning. Tibnor bør bidra til langsiktig positiv utvikling med tanke på miljøet. Vi forbedrer prosessene våre kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkningen, blant annet ved å øke fyllhastigheten på transport. Vi stiller krav til at våre innleide transportører skal ha minst Euro 5 og dermed reduserer vi CO2-utslipp. Sertifikater er tilgjengelige for nedlasting nedenfor.

Sertifikat

ISO 9001

Tibnor AS har vært kvalitetssertifisert siden 1995.

ISO 14001

Tibnor AS har vært miljøsertifisert siden 2001.

EN 1090-1

Vi har hatt sertifikat for produksjonskontroll (FPC) i henhold til EN 1090-1 siden 2013, noe som innebærer at vi kan CE-merke produktene som håndteres og produseres på anleggene. Vi har valgt å vise hvilke produkter som er CE-merket på våre følgesedler og i vår kundeportal. Materialleverandøren er den som CE-merker produktene, så hvis du trenger en ytelsesdeklarasjon med din lagerbestilling, kan du kontakte din selger. Selgeren trenger ditt bestillingsnummer, samt posisjonsnummer for å hjelpe deg på best mulig måte. Tibnors egen ytelsesdeklarasjon kan du alltid laste ned her, og det er den du trenger hvis Tibnor har bearbeidet materialet på en eller annen måte, f.eks. ved kapping, slyngrensing og priming.

Kvalifisert leverandør

Tibnor i Norge er registrert som godkjent leverandør hos.


Achilles JQS

Pre-kvalifisert leverandør innen Olje- og gassindustrien i Norge og Danmark.

Utilities NCE

Utilities NCE innen energibransjen.

TransQ

TransQ Qualification System for Suppliers to transport Utilities in Scandinavia.

Startbank

Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom.

Miljø og bærekraft

EPD - Environmental product declaration

SSAB

EPD Hot rolled steel plates EPD Hot rolled steel and coils EPD Cold rolled steel sheets and coils EPD Metal coated steel sheets and coils EPD GreenCoat - color coated steel sheets and coils

ArcelorMittal

EPD ARM 20170033 Sections in HISTAR

REACH

Et kjemikalieregelverk for EU. REACH er en kjemikalieregelverk som erstatter store deler av de kjemikaliereglene som gjaldt før den 1. juni 2007 i EU og i Norge. REACH står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. På norsk: Registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Reach inneholder også krav til brukere av kjemikalier, noe som ikke fantes i den tidligere lovgivningen.

RoHS

På hvilken måte berøres Tibnors produkter av direktivet? Gjennom RoHS 2-direktivet (2011/65/EU) begrenses bruken av kvikksølv, kadmium, bly, heksavalent krom og de flammebestandige midlene PBB og PBDE i nye elektriske- og elektroniske komponenter som ble sluppet på markedet etter 1. juli 2006.

Konfliktmineraler

Mineraler der utvinningen støtter konflikter blir kalt «konfliktmineraler». I henhold til amerikansk lovgivning «Dodd-Frank Ac» skal amerikanske selskaper redegjøre fra hvor de har kjøpt de fire mineralene - tinn, tantal, wolfram og gull. Disse mineralene utvinnes for det meste i Kongo-Kinshasa og ni omkringliggende land, der penger fra utvinningen av lokale krigsherrer og grupperinger går med til å finansiere pågående konflikter. EU-kommisjonen har lagt frem et lignende forslag som krever rapportering av de såkalte konfliktmineralene også i EU.

Tibnor SRR statement

SRR (Ship Recycling Regulation, 1257/2013/EC) er en forskrift fra EU, vedtatt for å forhindre, redusere, minimere og i den grad det er praktisk mulig å eliminere ulykker, skader og andre uønskede effekter på menneskers helse og miljø forårsaket av gjenvinning av skip.

Retninglinjer