Kvalitet og miljø

Tibnor AS er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001.
Vårt sentrallager på Eidsvoll er også sertifisert etter EN 1090-1.
 
Vårt ledelsessystem inneholder dokumenter som sikrer god kvalitet, miljøvennlighet og arbeidsmiljø i henhold til de lover og andre krav som vi skal forholde oss til. 
 

Kvalitet
Tibnor arbeider kontinuerlig med å forbedre virksomheten gjennom vår ledelsesfilosofi SSAB One.
Alle ansatte deltar og er ansvarlige for å finne og aktivt arbeide med avvik og forbedringer i prosessene.

Miljø
Tibnor skal bidra til en langsiktig og positiv utvikling med hensyn til miljøet. Vi forbedrer kontinuerlig våre prosesser med det formål å minimere miljøpåvirkningen blant annet gjennom å øke fyllingsgraden på transport. Vi stiller krav til at våre transportører har minst Euro 5 og på denne måten reduserer vi CO2-utslippene. 
 
Arbeidsmiljø
Tibnor vil være et forbilde innen sikkerhet og arbeidsmiljø der alle ansatte deltar. Vi jobber aktivt med å utvikle våre arbeidsmetoder, vår holdning til sikkerhet og drift slik at alle har det bra på arbeidsplassen. 

Tibnor AS har vært kvalitetssertifisert siden 1995 

Sertifikat ISO 9001

Tibnor AS har vært miljøsertifisert siden 2001.

Sertifikat ISO 14001

Vi har hatt sertifikat for produksjonskontroll (FPC) i henhold til EN 1090-1 siden 2013, noe som innebærer at vi kan CE-merke produktene som håndteres og produseres på anleggene. 
Vi har valgt å vise hvilke produkter som er CE-merket på våre følgesedler og i vår webshop.
Materialleverandøren er den som CE-merker produktene, så hvis du trenger en ytelsesdeklarasjon med din lagerbestilling, kan du kontakte din selger. Selgeren trenger ditt bestillingsnummer, samt posisjonsnummer for å hjelpe deg på best mulig måte.
Tibnors egen ytelsesdeklarasjon kan du alltid laste ned her, og det er den du trenger hvis Tibnor har bearbeidet materialet på en eller annen måte, f.eks. ved kapping, slyngrensing og priming.

Sertifikat EN 1090
Ytelsesdeklarasjon engelsk
Dette må du huske på når du bestiller fra Tibnor

Et kjemikalieregelverk for EU.

REACH er en kjemikalieregelverk som erstatter store deler av de kjemikaliereglene som gjaldt før den 1. juni 2007 i EU og i Norge. REACH står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. På norsk: Registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

Reach inneholder også krav til brukere av kjemikalier, noe som ikke fantes i den tidligere lovgivningen.

REACH

På hvilken måte berøres Tibnors produkter av direktivet?
Gjennom RoHS 2-direktivet (2011/65/EU) begrenses bruken av kvikksølv, kadmium, bly, heksavalent krom og de flammebestandige midlene PBB og PBDE i nye elektriske- og elektroniske komponenter som ble sluppet på markedet etter 1. juli 2006. 

RoHS

Mineraler der utvinningen støtter konflikter blir kalt «konfliktmineraler». I henhold til amerikansk lovgivning «Dodd-Frank Ac» skal amerikanske selskaper redegjøre fra hvor de har kjøpt de fire mineralene - tinn, tantal, wolfram og gull. Disse mineralene utvinnes for det meste i Kongo-Kinshasa og ni omkringliggende land, der penger fra utvinningen av lokale krigsherrer og grupperinger går med til å finansiere pågående konflikter.

EU-kommisjonen har lagt frem et lignende forslag som krever rapportering av de såkalte konfliktmineralene også i EU.

Conflict Minerals

Tibnor i Norge er registrert som godkjent leverandør hos:

  • Achilles JQS - pre-kvalifisert leverandør innen Olje- og gassindustrien i Norge og Danmark: Achilles JQS
  • Utilities NCE innen energibransjen: UNCE
  • TransQ Qualification System for Suppliers to transport Utilities in Scandinavia: TransQ
  • Startbank – Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom: Startbank