2. februar, 2018 09:17 CET

Månedens medarbeider for januar: Annelie Östberg fra Sundsvall, Sverige

 

Annelie Östberg, salgsutviklingssjef i Sundsvall i Sverige, får utmerkelsen som månedens medarbeider i januar.

Hvordan føles det å få utmerkelsen månedens medarbeider?

"Fantastisk morsomt. At jeg får utmerkelsen gjør det tydelig at teamarbeid vinner i lengden, det er helt avgjørende for hele Tibnor. Jeg vet at jeg alene ikke skaper utvikling for Tibnor. Jeg brenner for vår langsiktige strategi og vil all vi alle kjemper for at vi kommer dit."

I begrunnelsen ba vi om grunnlaget for nominasjonen og for deg er den:


"Hun er en styrke for Tibnor. Hun er nysgjerrig og vil fremover hele tiden og nesten ingen ting er umulig i hennes verden. Hennes energi smitter over på dem hun leder og andre som er rundt henne. Hun er ikke bare en sjef men enn sann leder som har stor tiltro til alle hun jobber sammen med. Hun tror på et aktivt lederskap hvor hun er inkluderende. Siden hun er en leder får hun teamene til å jobbe mot samme mål og å holde en høy servicegrad og kvalitet overfor Tibnors kunder."

Dette høres virkelig fint ut! Hva tenker du når du hører dette?


"Det jeg brenner for, og står får, står ikke beskrevet i min ansettelseskontrakt. Jeg er ikke en født leder men det er mine team som gjør meg til en god leder og som gjør at jeg vil være en god leder som setter deres hverdagsproblemer og utviklingstanker i fokus. De lar meg være kanalen når de står fast eller vil påvirke noe som ligger utenfor rekkevidde. Jeg vil ikke bare vinne med mine team, men vil også være den som ”peptalker” når vi taper eller ting ikke går helt som tenkt.  Å være et team som deler både med- og motgang. Jeg pleier å si att ”forbedringsreisen begynner i speilet”."

Kan du fortelle litt om deg selv og din karriere i Tibnor til dem som ikke kjenner deg?

"Min reise i Tibnor har vært rask, jeg begynte i august 2013 for å utvikle Tibnor Direkt. Etter hvert ble bestillingssenteret etablert og fra slutten av fjoråret ble jeg salgsutviklingssjef. Jeg drives av å være med mine medarbeidere der det skjer, gi tilbakemeldinger, lytte, forsøke å forstå og løfte dem mot nye mål og utfordringer. Jeg er ingen forvalter, jeg drives av endringer derfor stepper jeg gjerne til side når mine medarbeidere vil forbi meg eller ta ansvar for noen av mine oppgaver."

Du får utmerkelsen fordi du utgjør en forskjell og gir merverdi til kundene – kan du gi noen eksempler på hva det betyr i din jobb?

"Vi må virkelig trene på å møte hverandre i hverdagen, interessere oss for «de andres» jobb og kommunisere. Å prate med hverandre og møtes skaper større forståelse for våre ulike roller og utfordringer. For meg er hverdagen en stadig reise mot å forbedre den normalsituasjonen vi har. Jeg har ikke så mye direkte kontakt med våre kunder men jobber for å flytte kunden til riktig sted i virksomheten så vi kan gi best mulig service. Sammen som «team Tibnor» har vi en enorm styrke. Jeg tror på oss og fremtiden. Vær ikke redde for de endringsvinder som blåser. Det eneste vi med sikkerhet vet er konstant er endring."

Varme gratulasjoner, Annelie!