16. mars, 2018 11:41 CET

Når den menneskelige faktoren er risikofaktoren


Sikkerhetsarbeid skal egentlig ikke styres ovenfra, men noen ganger er det behov for konkrete tiltak for å fjerne risiko forårsaket av den menneskelige faktoren. Da truckførerne på Tibnors enhet i Järvenpää, Finland, hadde problemer med å overholde fartsgrensen, ble truckene utstyrt med fartssperre.


Selv om alle er enige i at sikkerhetsarbeid er viktig, kan det i det daglige arbeidet være lett å glemme risikoene.

”Sikkerhet er viktig for at alle ansatte skal kunne gå hjem hele og friske når arbeidsdagen er over”, sier Valtteri Hirsi som er ansvarlig for kvalitet og sikkerhet i Finland og Baltikum. 
Som i annen metallindustri der man løfter tunge gjenstander og håndterer skarpe kanter, er det risiko for blant annet klem- og kuttskader.

”Våre prosesser er ikke så kompliserte, men det finnes absolutt risikoer, særlig i produksjonen. Selv om vi har investert i utstyr for å gjøre arbeidsplassen så trygg som mulig, kan det noen ganger oppstå farlige situasjoner.”

Nylig besluttet enhetsledelsen f.eks. å begrense truckenes makshastighet.

”Vi hadde problemer med at truckførerne noen ganger kjørte for fort på området. Det hjalp ikke at vi gjentatte ganger oppfordret dem til å overholde fartsbegrensningen. Vi var nødt til å foreta et teknisk inngrep på truckene for å sikre at fartsbegrensningen ble overholdt”, forteller Valtteri Hirsi. Han påpeker at sikkerhetsarbeid egentlig ikke skal styres ovenfra: ”Det beste er om medarbeidere selv kommer fram til en felles forståelse.”

På Tibnors sikkerhetsdag i høst ble det arrangert en sikkerhetsrevisjon* der de som jobber på linje 1, vurderte de som jobber på linje 2 og motsatt.

”Vi må jobbe kontinuerlig med å styrke den helhetlige sikkerhetstenkingen. Det er bra at vi kjenner hverandres arbeid, og at alle trener på å identifisere risikoer”, sier Valtteri Hirsi.


* En ekstern vurdering av en virksomhets kvalitet.

 

Valtteri Hirsi