11. april, 2018 10:43 CET

Mangfold i Tibnor – vårt mål er økt kvinneandel i selskapet

Det snakkes mye om mangfold, men hva betyr det egentlig? I en organisasjon betyr dette alle de kvaliteter og egenskaper som skiller medarbeiderne fra hverandre (for eksempel alder, kjønn, etnisk bakgrunn, religion, utdanning, sivilstatus og seksuell legning). I arbeidslivet har det vist seg at mangfold øker toleransen og kan i beste fall føre til kostnadsbesparelser når for eksempel antall fraværsdager og motvillighet til å gjennomføre endringer på arbeidsplassen reduseres.

Vi hos Tibnor er overbevist om at mangfold gjør vår virksomhet og bedriftskultur enda bedre. Vi jobber i nært samarbeid med kunder og leverandører over hele verden. For å kunne oppfylle deres behov må vi først forstå deres tilnærming og kultur. På samme måte har vi mannlige og kvinnelige medarbeidere fra ulike geografiske områder, mennesker med ulike kompetanser og erfaringer som har jobbet hos oss i lang tid. Vi som selskap streber etter å få alle til å føle seg inkludert, og samtidig gi alle våre medarbeidere like muligheter for å utvikle seg hos oss.

Kristiina Sotka fra Tibnors HR & Communications -funksjon sier: «Økt kvinneandel i selskapet er ett av Tibnors konkrete mål relatert til mangfold. Vårt mål er at 20 % av våre ledere er kvinner i 2020, en økning på 3 % fra dagens andel på 17 %. Jeg er tilfreds med at dette målet allerede er nådd i Danmark, på Baltikum og i Sverige. Et godt eksempel på dette er Susanne Salomaa som er ansvarlig for produksjonsenheten Norsa i Köping.»

 

Kristiina Sotka