8. juni, 2018 15:13 CET

5 tips: redusere miljøpåvirkningen din transport har – og spare penger


Ifølge forskningsprosjektet Companion ble bare 43 prosent av kapasiteten i lastebilene i Europa utnyttet i 2015, et tall som innen 2025 vil kunne dobles med smartere styring og koordinering
i transportsystemet.

– Transportkjøpere har store muligheter til selv å påvirke fyllingsgraden og dermed redusere både klimapåvirkningen og transportkostnadene, sier logistikkforsker Kristina Liljestrand ved Chalmers Industriteknik.

Her er fem tips til hvordan du kan redusere miljøpåvirkningen din transport har – og spare penger.


1. Pakk smart

Velg riktig emballasje – størrelse, materiale og emballering. Det finnes f.eks. tekniske løsninger som måler størrelse og perforerer automatisk slik at kartongen tilpasses produktet, eller som skreddersyr emballasjen for hvert enkelt produkt. Produktutvikling kan også drives med logistikk i tankene – noen ganger kan et par millimeter være avgjørende for om et produkt får plass på en EU-pall, eller om det må transporteres som spesialgods.

2. Unngå unødvendig tidsstyring

Finn ut om kunden virkelig trenger levering med det samme, eller om det er mulig å tilpasse ordrestørrelsen og tidsstyre avhentingen for å øke fyllingsgraden og få færre hentinger. Gå også gjennom dine egne leveringsbehov – krav til korte ledetider gjør at transportøren må ta høyde for dette i planleggingen, noe som skaper overkapasitet. Korte tidsvinduer gjør det vanskelig å ruteplanlegge og koordinere leveringen med andre kunders. Ikke still unødvendige krav.

3. Velg riktig transportør

Det er mulig å stille krav om både miljødrivstoff og transportmåte ved valg av speditører. Reforhandling av transportavtaler fører ofte til kostnadsbesparelser og tvinger transportørene til å komme med bedre tilbud, ofte fører en anbudskonkurranse til kostnadsbesparelser på flere 10-talls prosent. Se også på transportørenes terminalstruktur og sammenlign den med dine behov. Å bytte til en transportør med passende terminalstruktur kan spare mange mil – og dermed kostnader.

4. Samarbeid

Skaff deg overblikk over ditt eget transportsystem og identifiser mangler for å forbedre material- og informasjonsflyten – internt og eksternt. Finn også ut hvilke bedrifter som finnes i nærheten, og hvordan deres transportflyt ser ut. Hvis man kan bruke samme transportør eller forhandle frem en transportavtale sammen, oppnår man ofte synergier og mulighet til å redusere antall tomtransporter. Med felles krefter får man også mer innflytelse når det gjelder hentetider, ruter og transportmåte. 

5. Tenk sirkulært

For å skape forutsetninger for et bærekraftig forbruk må bedriftenes forretningsmodeller bli mer sirkulære, altså sørge for at produkter og materialer brukes lenger. Dette gjelder alt fra innsamlingssystemer med mange involverte bedrifter for å oppnå stordriftsfordeler til korte kjeder som muliggjør transparens og enkelhet. Sørg for at du forstår kundenes behov og hvordan dine produkter brukes og gjenvinnes, da skapes det forutsetninger for forbedring for alle i kjeden.


Bilde:
Kristina Liljestrand er logistikkforsker ved Chalmers Industriteknik.

Foto: Chalmers Industriteknik