12. juni, 2018 12:13 CET

Sikkerhet handler om at vi kan gå hjem og fortsette våre normale liv

 

"Sikkerhet handler om at våre medarbeidere kan gå hjem etter endt arbeidsdag og fortsette sine normale liv. Dette er vårt mål i Tibnor, som vi kontinuerlig jobber mot", sier HMS direktør Riikka Heiniemi.

Arbeid med sikkerhet i Tibnor kan deles inn i tre forskjellige områder. Først har vi såkalt basis sikkerhet, som betyr maskiner, materialer og metodikk. Dette arbeidet har våre enheter jobbet med i mange år, og vi er ganske gode til det.

Det neste området er relatert til den menneskelige faktoren. Dette er et kritisk område, våre medarbediere jobber mye med hendene og maskinene er kraftige og materialene vi flytter på er tunge. Hvis en mister fokus noen sekunder på feil sted til feil tid kan det lett oppstå uønskede situasjoner. Fordi dette sikkerhetsområdet handler om hva som skjer i mennesketer sinn og ikke er håndgripelig, er det et utfordrende område å jobbe med. I tillegg er vi nok mer teknisk anlagte, og psykologi er kanskje ikke vår styrke. Men dette er vi ikke alene om, mange selskap hensyntar i dag den menneskelige faktoren og ny kunnskap er tilgjengelig.

Det tredje område er kjent for oss – kulturen. Hvordan vi jobber når ingen ser. Dette området har trolig den største effekten om vi skal nå vårt mål om en utmerket sikkerhet. Når vi jobber for en enda bedre kultur vil det også ha en effekt på kvaliteten, produktiviteten, kostnadene og medarbeidertilfredsheten.

Sikkerhetsarbeidet er et kontinuerlig arbeid. Vi kan oppleve at vi er har en god utvikling i en periode, men så inntreffer en hendelse og en person er skadet. Den eneste måten å oppnå resultater knyttet til sikkerhet på er å innvolvere alle i hele organisasjonen, jobbe hardt og være konsekevnte og grundige. Med snarveier, eller ønske om at ting skal endre seg uten av vi gjør noe ekstra for det, vil vi ikke oppnå de resultatene vi ønsker oss.

Dette vet vi i Tibnor og derfor jobber vi hardt og virkelig forsøker å sette fokus på de rette utfordringene. "Det er viktig for oss at våre kunder får produkter og service som avtalt, ved hjelp av våre medarbeidere som har utført arbeid i et sikkert miljø", oppsummerer Riikka.

Dette gjør Tibnor for sikkerhetens skyld

Eksempel 1:
På Tibnors enhet i Linköping, Sverige, stopper produksjonen opp en gang i uken – da går alle medarbeiderne en «risikorunde» på 20–30 minutter. Deretter rapporterer gruppene det de har funnet, til hele arbeidsstokken, noe som innebærer at eventuelle risikoer oppdages kontinuerlig, rapporteres og utbedres.

Eksempel 2:
SBO («säkerhet-beteende-observation»). På Tibnors enhet i Linköping og Eskilstuna, Sverige, går verneombudet inn på en bestemt avdeling eller i en bestemt maskin og gransker hvordan maskinoperatøren utfører sitt daglige arbeid ved maskinen. Deretter setter man seg ned og diskuterer sammen det verneombudet har notert seg.

Eksempel 3:
En gang i året har Tibnor en spesiell sikkerhetsdag der enhetene utarbeider egne programmer som omfatter alt fra hurtiginnføring i hvordan man bruker et pulverapparat, til å foreta en sikkerhetsundersøkelse av kollegene.


Riikka Heiniemi