5. september, 2019 08:23 CET

Slik ser fremtidens distribusjon ut

 

Per Hilletofth, professor i logistikk ved Jönköping UniversityMange flere kanaler, roboter, droner og andre, helt nye leveringsmåter. Smarte produkter som kan kommunisere med mottakere og avsendere via «Internet of Things». Dette er noen av tingene Per Hilletofth, Professor i Logistikk ved Universitetet i Jönköping, spår om fremtidens distribusjon.

De siste årene har e-handel virkelig skutt fart, og i dag anser man det som en selvfølgelighet at vi kan bestille varer på nettet, døgnet rundt. Like selvsagt synes nok de fleste av oss at det er å kunne velge om man vil hente ut varene sine hos en leverandør eller få dem levert hjem på døren. I fremtiden vil denne valgfriheten bli betydelig større, mener Per Hilletofth, professor i logistikk ved Jönköping University.

– Jeg tror at fremtidens forbrukere vil kreve mye større tilpasninger av leveransene. Man ønsker å velge hvor, når og hvordan man henter eller tar i mot varene sine. Og nettopp i denne siste delen av distribusjonsleddet, den såkalte «last mile», vil det skje store endringer i fremtiden.

Leveranser foretatt av roboter og droner

Det blir kanskje en robot eller en drone som leverer pakken din hjem på døren, eller så har distributøren en engangskode til døren din og kan levere pakken under dørterskelen innen tidsrommet du ønsker. Andre mulige scenarioer er leveranser til arbeidsplassen eller bilen din. Men det ligger visse utfordringer i de nye kravene.

– En stor utfordring er å få til systemer og prosesser som kan tilby den valgfriheten som kundene ønsker og som fortsatt er kostnadseffektive og miljøvennlige. Man må gjøre mer, men samtidig påvirke miljøet mindre. Da kreves det ny, smart teknologi, sier Per Hilletofth  

En annen side av saken er at virksomhetene i fremtiden vil måtte effektivisere lagrene sine. 

– Mange virksomheter har i dag separat distribusjonsflyt, for eksempel ett for butikker og ett for e-handel. Jeg tror at virksomhetene i fremtiden vil tilby enda flere flyt, men at de vil støttes av felles ressurser, for eksempel et felles lager, og at disse ressursene i større utstrekning benytter seg av automasjon og digitalisering for å effektivisere arbeidet, sier Hilletofth. 

Digitaliserte produkter

Automasjon og digitalisering er nemlig hjørnesteiner i fremtidens distribusjon. Ikke minst det som kalles «tingenes internett» (Internet of Things), det vil si smarte produkter som, via inkorporerte databrikker, kan kommunisere med både mottaker, avsender og distributør. 

– Jeg tror at man kommer til å bygge inn mye mer teknologi i produktene, slik at de kan kommunisere. Med en databrikke i produktet kan mottakeren følge nøyaktig med på hvor varen er i tillegg til å se historikken i transporten, sporbarhet, temperatur, samt mange andre ting. Dette gjør at man kan tilby kundene en helt annen detaljinformasjon enn i dag. 

Økt rolle for fremtidens distributør

I takt med at tradisjonelle butikker forsvinner, må man som leverandør finne andre måter å være nær markedet. Her spiller distributøren en viktig rolle, mener professoren.

– Allerede i dag ser vi at visse distributører tilbyr ekstra verditjenester i form av enklere monteringsarbeid og lignende. Jeg tror at dette kan vokse i fremtiden. Et tenkbart eksempel vil kunne være additiv tilvirkning, hvor distributøren – som er nær kunden – påtar seg en rolle. Det kan for eksempel være å 3D-printe et produkt for leverandøren og levere det til kunden. Dette kan fungere bra når det for eksempel gjelder reservedeler som har lavt volum og høye kostnader, sier Per Hilletofth og fortsetter:

– For å skape effektiv distribusjon i fremtiden, er det viktig at de produkteiende virksomhetene ikke bare tenker på hvordan produktet skal se ut og produseres, men også hvordan det skal leveres til kunden, og ta hensyn til dette ved utviklingen og produksjonen av produktet. Mye av forutsetningen for å skape en effektiv leveransekjede og distribusjon ligger i hvordan produktet er konstruert. Dette kalles «design for supply chain», noe for eksempel Ikea lenge har vært svært dyktige til.

Valgfrihet er kritisk

Nøkkelen til fremgang i fremtidens distribusjon oppsummerer professoren i logistikk slik:

– Jeg tror vinnerne blir de virksomhetene som kan få til et velfungerende flerkanalssystem hvor kundene får stor valgfrihet, og som har et automatisert system som kan håndtere ulike typer leveranser. Hurtighet, tilgjengelighet, nærhet og valgfrihet er nøkkelordene.