5

Stål, metaller og tro på den nordiske industrien.

Tibnor leverer metall, stål og bearbeidingstjenester til industrien i Norden og Baltikum. Vi drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder, både i stort og smått. 
For vi, på lik linje med dem, må arbeide bedre og smartere for å kunne hevde oss i den globale konkurransen. Som en moderne distributør av stål og metall forstår vi at vår rolle strekker seg lengre enn til selve leveransen. Vi er en del av den nordiske industriens konkurransekraft. Vi ser på oss selv som et samlingspunkt for smartere løsninger, der vi forener vår egne, kundenes og leverandørenes kompetanse og potensiale. Resultatet er en kombinert kraft som gir oss og den nordiske industrien ett forsprang som gjenspeiler mer enn vår størrelse, styrke og våre forutsetninger. 

Kort om Tibnor

 • 1100 medarbeidere i 7 land
 • Nettoomsetning 2017: 7 821  M SEK
 • Datterselskap i SSAB konsernet 
 • Hovedkontor i Solna utenfor Stockholm
 • Andel av SSAB konsernets totale nettoomsetning: 12 % 
 • VD for Tibnor: Mikael Nyquist 

Strategi

 • Være kundens og leverandørens førstevalg når det gjelder distribusjon og bearbeiding gjennom å være en sterk partner med en felles arbeidsmetodikk og å være til stede i alle de nordiske landene
 • Vinne markedsandeler med hjelp av Nordens bredeste produkt- og salgstilbud 
 • Fortsette å utvikle våre medarbeidere gjennom vårt brede nettverk av høyt spesialiserende bearbeidingsenheter
 • Bygge ut de digitale tjenestene i hele Norden
 • Forbedre den interne effektiviteten gjennom å benytte kompetanse, tilgjengelighet og kjøpekraft fullt ut på et nordisk nivå

Visjon


Vår visjon er et fremgangsrikt Norden i stadig utvikling. Vi tror at Norden kommer til å overleve til tross for forflytningen som skapes av globaliseringen. Norden kommer til å klare seg ved at industrien vokser, virksomhetene sysselsetter, kjøpekraften opprettholdes og vi har det generelt veldig bra.

Tibnor er en del av industriens verdikjede, og vi vil styrke konkurransekraften for den nordiske industrien. Derfor har vi en viktig rolle – en misjon – som en del av helheten: vi er samlingspunktet for smartere løsninger. Vi forener våre egne, kundenes og leverandørenes potensiale og kompetanse. Smartere løsninger betyr bedre konkurransekraft og effektivitet for oss alle – og som igjen fører til at vi til sammen gjør den nordiske industrien enda sterkere.

Vi utgjør en forskjell!

Vi lover våre kunder at vi skal utgjøre en forskjell. Vi lover å gjøre tingene litt bedre, litt fiffigere, litt raskere, litt smartere – benytte vår kunnskap slik at vi tilfører merverdi til kundenes virksomhet. 

Men å utgjøre en forskjell gjelder alle som er en del av den nordiske verkstedindustrien – kunder, distributører, produksjonspartnere og leverandører. Når vi sammen skaper smartere løsninger og forbedrer vår produksjon og sluttproduktene, gjør vi sammen den nordiske industrien enda sterkere.

Kontakt oss, så utgjør vi en forskjell – sammen.