Boring

Bor- og plasmaskjæring


En prosess som kan utføre både endekapping og hulltaking. Prosessen utføres av en boremaskin kombinert med et plasmaskjærehode plassert på en robotarm.   
Muligheten til å kunne bore og plasmaskjære i 3D i én og samme prosess gjør at svært komplekse behov ved utforming av materialet kan oppfylles.

Tibnor kan utføre 3plasmaskjæring i 3D på flatstål, bjelker og firkantede hulprofiler (ikke runde rør).

Ved samtlige utførelser måler, kontrollerer og etterbearbeder vi materialet for å sikre at det er fritt for slagg og at sluttproduktene holder det vi lover.
 
Tibnors kapasitet   
Borehull  6-40 mm 
Gjenging M8-M30
Maks. lengde 18 meter inn (maks. 15,5 m ferdig lengde)
Bredde  80-1200 mm
Høyde 6-400 mm
Gjærkapping Maks. 45°