Figurskjæring

Figurskjæring av stål og metaller

 

Vi utfører figurskjæring etter dine ønsker, enten ved termisk skjæringsprosess som er den vanligste og inkluderer plasma-, gass- og laserskjæring. Vannskjæring, derimot, er en ikke-termisk figursnittprosess og er basert på skjæring med vann med høyt trykk.

Plasmaskjæring er en termisk skjæringsprosess og kan utføres på ethvert materiale som er elektrisk ledende. Skjærebjelken kan være oppover 30.000 ° C, men til tross for dette blir materialet ikke påvirket fordi bjelken er konsentrert på en veldig liten overflate.

Det er en tidseffektiv metode da prosessen har en kort hullingstid og dette betyr at den er opptil 5-7 ganger raskere enn gassskjæring. Derfor har plasmaskjæring blitt et vanlig alternativ til gassskjæring ved platetykkelser under 60 mm. Som et resultat har produksjonstrinnet blitt mer vanlig i figurskjæring

Tibnor plasma kutter tynnplate og grovplate med følgende begrensninger:

Tibnors kapasitet

Maks. bredde

3400 mm

Maks. lengde

16400 mm

Maks. tykkelse

60 mm

Min. tykkelse

3 mm

Fasing 45 °

Opptil 50 mm

Toleranse

±2 mm*


 

*avhengig av detaljer i henhold til ISO 9013

Gasskjæring er den vanligste skjæremetoden for ulegert og lavlegert stål.

Den store fordelen med gasskjæring er at den kan brukes ved tykkelser opptil 300 mm. Dette gjør gasskjæring til den figurskjæringsmetoden som  Tibnor kan utføre  som takler selv de tykkeste platene.

Skjærehastigheten under gasskjæring er relativt lav, men den totale prosesstiden forkorter vi vesentlig ned ved at skjæringen gjøres med flere parallelle gassbrennere. Du kan i tillegg til å få materialet figurskjært, også få en rettskåret plate. 

Tibnors kapasitet
Maks. tykkelse 300 mm
Min. tykkelse 6 mm
Maks. bredde 4200 mm
Maks. lengde 16500 mm
Fasing Opptil 600 mm

 

EN1090-2 og EN1090-3 sertifikat

Ved laserskjæring brukes en infrarød laser  til å skjære gjennom materialet og skape den formen som ønskes. Skjæringen skjer ved at en kraftig laserstråle kjøres gjennom en optisk linse som genererer en sterk stråle som kan skjære gjennom materialet. 

Laserskjæring er en utmerket prosess for komplekse detaljer med tøffe toleransekrav.  Tibnors laserskjæringsprosess garanterer toleranser ± 0.2 mm på ferdigskårne detaljer. 
Tibnor laserskjærer samtlige plater vi lagerfører, opptil 25 mm tykkelse. Vi laserskjærer også rustfritt i formater opptil 2 x 4 meter.

Tibnors kapasitet
Maks. bredde 4500 mm
Maks. lengde 18000 mm
Maks. tykkelse 25 mm
Fasing 45° 10-12 mm *
Toleranser ± 0,2 mm

 

* avhengig av material

Vannskjæring er en ikke-termisk figurskjæringsprosess. 

Prosessen er skånsom mot materialet ettersom det ikke kreves oppheting og skjæresnittet er veldig lite, noe som også gir brannsikker drift og ingen spillmaterialer. Vannskjæring gjør det relativt enkelt å skape kompliserte detaljer, og disse krever sjelden etterbearbeiding ettersom sanden har den effekten at materialet slipes samtidig.
 
Tibnor bruker prosessen til plater, aluminium og øvrige metaller. Den rene og jevne snittflaten gir et enklere produkt for etterbearbeiding som f.eks. sveising.

Tibnors kapasitet
Maks. bredde 3200 mm
Maks. lengde 3600 mm
Tykkelse stål 150 mm
Tykkelse aluminium 250 mm
 

5 grunner til å outsource bearbeiding

Det er mange gode grunner til å la oss ta oss av bearbeidingen for deg.

Les mer

5 grunner til å outsource bearbeiding 

1. Du unngår skjulte kostnader
Ved å bruke produksjonstilpassede komponenter i strømmen, kan du eliminere såkalte skjulte kostnader - inkludert transport, lagring og avfall. En annen kostnad du kan spare på er service på maskiner og annet prosessutstyr. Spesielt hvis det er en behandlingsoperasjon som du sjelden gjør. Forberedende behandling krever også spesialisert personell, som kan være bedre nødvendig i produksjonen.

2. Du sparer edelt stål
Med outsourcet maskinering unngår du risikoen for å sløse med edelt stål. Du betaler bare for materialet du bestiller. Hvis behandlingen foregår på ditt eget anlegg, må du lagre materialet i tillegg til bestilling. Hvis det er snakk om sjeldent materiale, er det stor risiko for at du plutselig blir sittende med et lag fullt av overflødig materiale. Kjernekompetanse kan vike for lagring. Du kan også oppleve feil under maskinering som forhindrer bruk av komponenten - du trenger ikke å gjøre dette med outsourcet maskinering.

3. Du kan levere raskere
Du kan reagere raskere på endringer i ordrereserven. En leverandør har alltid tusenvis av tonn forskjellige typer stål på lager, klar til å tas i bruk og leveres på kort varsel. Ved å bruke andres tjeneste, kan du starte prosjekter tidligere eller love raskere levering.

4. Du kan fokusere på kjernevirksomheten
Outsourcet behandling lar deg fokusere mer på kjernevirksomhet. Dette betyr at du blant annet kan utføre avansert produksjon på en enklere måte. Du kan bestille maskiner av høy kvalitet som er klare til bruk, rett inn i produksjonsflyten.

5. Du får ekstra kunnskap
En erfaren partner tilfører kunnskap. Ikke bare slipper du utføre behandlingen selv, du får også hjelp til å optimalisere den. Planleggingsansvar ligger fortsatt hos bedriften din, men en partner kan bidra i prosessen ved å foreslå mindre endringer. For eksempel kan antall sveisefuger reduseres ved bruk av bøying, eller antall komponenter kan reduseres fra to til en.

Denne typen optimalisering blir av stor betydning i det lange løp ettersom produksjonen din blir raskere og billigere. Derfor er det verdt å bruke kompetansen til en kunnskapsrik partner.

Ting du kanskje ikke visste om laser- og gasskjæring

Finn ut mer om laser- og gasskjæring.

Les mer

Ting du kanskje ikke visste om laser- og gasskjæring

 

3 ting du kanskje ikke visste om laserskjæring

 

3 ting du kanskje ikke visste om plasmaskjæring

1. Toleranse på en tidels millimeter

Laserskjæring gjør det mulig å produsere komponenter med veldig høy presisjon. Toleransen er ti millimeter avhengig av komponentens lengde. Tibnor kan levere laserkuttede komponenter opp til 15 meter. Sveisefuger forberedes enkelt i forbindelse med skjæring.

2. Lav varme = høy kvalitet

Fordi varmeoverføringen forbundet med laserskjæring er liten, er de ferdige komponentene av høyeste kvalitet. Når varmeoverføringen er stor, er det fare for at komponenten bøyes i forbindelse med skjæringen. Dette er en av grunnene til den høye presisjonen.

3. Jo hardere stål, jo bedre blir resultatet

Selv de hardeste ståltypene kan kuttes med laser. Jo hardere stål, jo bedre blir resultatet. Et typisk bruksområde for laserskårne komponenter er ingeniørindustrien. Der trenger du ofte veldig holdbare komponenter som holder nøyaktig de riktige dimensjonene.

1. Skjær opp til 60 millimeter

Tibnor tilbyr plasmaskjæring av komponenter opp til 60 millimeter i tykkelse og er også spesialist i håndtering av store komponenter. Forberedelse av sveisefuger er mulig i forbindelse med skjæring.

2. Rimelig presisjon

Plasmaskjæring er en kostnadseffektiv metode for å kutte stål. Presisjonen er nesten like høy som ved laserskjæring. Omtrent halvparten av komponentene som forlater Tibnors planter blir kuttet ved bruk av plasma. Plasmasnittkomponenter brukes i de fleste bransjer.

3. Seks ganger varmere enn solen

Ved plasmaskjæring opprettes en bue mellom skjæreelektroden og materialet. Temperaturen i buen kan stige opp til 30.000 grader. Dette betyr at plasmaskjæring kan brukes til å kutte de fleste ståltyper. På solens overflate stiger temperaturen til drøyt 5.000 grader.


Etterarbeid og ekstratjenester

Avgradning

Avgrading eliminerer skarpe kanter som kan oppstå ved boring, klipping og skjærende bearbeiding.

Merking

Merking kan utføres med kritt eller merkepistol.

Retting

Skjærte detaljer kan rettes gjennom rettemaskin eller rettepresse.