Gjør deg kjent med jobben til operatør Pasi Häkkinen på klippelinjen for plate i Järvenpää


Operatør på klippelinjen for plate i Järvenpää, Pasi Häkkinen har jobbet i Tibnor siden 2000, og han utfører alle oppgavene på klippelinjen.

- Jeg begynner arbeidsdagen med å se gjennom arbeidsinstruksjonene i produksjonsplanen, og prøver å finne ut om klipping av de forskjellige materialene kan gjøres i en mer effektiv rekkefølge. Vi deler ofte arbeidet på klippelinjen på tre mann. Den ene tar seg av oppgavene som maskinassistent og  innstillinger når spolen settes inn i maskinen. Den andre fungerer som såkalt "kusk", og tar seg av annen programmering av maskinen samt utretting og klipping av materialet. Den tredje tar seg av pakkingen. I tillegg til jobben som operatør, har jeg fungert som hovedtillitsmann for de ansatte i serviceenheten i Järvenpää i 9 år, forteller Pasi. 

Operatørene i Järvenpää er de som sikrer den endelige kvaliteten på produktene som sendes til kundene.

- Overfor kundene er vi de siste som kontrollerer kvaliteten på produktene. Vi sikrer også for eksempel at merkingen er riktig, og at pakkingen av produktene er utført på best mulig måte etter kundenes ønsker. Jeg føler at dette er viktig, for de utgående produktene er bedriftens visittkort utad, og vi ønsker selvfølgelig at kunden vil handle hos oss også i framtiden, fortsetter Pasi.

Ifølge Pasi er gode arbeidskamerater og et team som fungerer godt det beste i jobben. En åpen atmosfære gjør at det kommer gode utviklingsideer frem, og at disse også blir gjennomført

- Teamet i Järvenpää fungerer som helhet ekstra godt. De har også en åpen og god atmosfære. Jeg føler at jeg blir hørt på jobb, og at man hører på mine utviklingsideer. Blant annet skaper gjennomføringen av små utviklingsideer som forbedrer effektiviteten også indirekte merverdi til kundene. Vi prøver kontinuerlig å utvikle linjens funksjon i teamene. For eksempel kan vi redusere sløsing av tid ved å holde verktøyene på riktig sted.