Maskinbearbeiding


Maskinbearbeiding er en CNC-styrt prosess f.eks. for bearbeiding av plater. Prosessen omfatter flere mindre prosesser som foregår simultant. Den brede prosessen omfatter for eksempel fresing og boring Fresing innebærer at materialet skjæres av et bevegelig og roterende skjær. Prosessens store fordeler er allsidigheten og hurtigheten ved utførelsen ettersom den både er automatisert og bearbeidingen skjer parallelt.

Tibnor kan gjennom maskinbearbeiding tilby deg komplekse utforminger på ferdige detaljer.

 Tibnors kapasitet pr. detalj
Lengde   3000 mm
Bredde   1000 mm
Høyde  800 mm