Fokuser på det du kan best, og la Tibnor gjøre resten

 

Virksomheter som kjøper stål og metall skal ofte bearbeide materialet. Men hvilke produksjonsprosesser er det som virkelig tilfører verdi til din virksomhet, og som kundene dine er villige til å betale for?

En del produksjonsprosesser er viktige, men kan ikke anses som en del av deres kjerneprosess. Ofte gjennomføres disse for å klargjøre materialet på ulike måter. De forberedende prosessene tar tid for personalet ditt. Ofte kreves det også god plass på verkstedet ditt, eller på byggeplassen for å kunne gjennomføre dette. Plass som du skulle kunne bruke til noe annet. Det er her Tibnor kommer inn i bildet.

Hvis du lar oss klargjøre materialet, er det klart til bruk når du får det. Produksjonen din kan starte umiddelbart. Samtidig eliminerer du risikoen for at noe blir feil, og at materialet du har kjøpt blir ødelagt før produksjonen i det hele tatt har startet. Når vi tilpasser til riktig format før vi leverer til deg, betaler du bare for den mengden du trenger og slipper spill. Og når dine ansatte får drive med det de kan best, skaper dette også merverdi for dine kunder.

Produksjonstjenester