5
20. september, 2017 11:24 CET

Forbedre flyten i fem trinn

Nike, Volvo og Caterpillar gjør det forbedrer lønnsomheten ved å skape en effektiv flyt. Det trenger ikke å være vanskelig å gå gjennom og trimme flyten i bedriften la deg inspirere av disse fem trinnene.

Du har sikkert opplevd å ha et berg av f.eks. e-poster som bare vokser og vokser, og som du ikke har orket å ta fatt på. Hvorfor? En forklaring kan være at du har fokusert på noe annet. Eller at datasystemet du jobber i, fungerer dårlig. Omtrent slik ser en flytanalyse ut, en jakt på å finne rusk i maskineriet. Og så å gjøre noe med det.

 – Det første trinnet mot å forbedre flyten handler om å identifisere problemer og sløsing i et produkts reise fra input til output, sier Niklas Törnblom, kvalitetskoordinator i Sjötullen, en av Tibnors bearbeidingsenheter. En måte å analysere flyten på er å stille følgespørsmål.

Denne typen analyse kan gjøres i bedrifter i alle bransjer.

For å forstå hva en god flyt handler om og hvordan du kan forbedre den, er det et viktig ord å huske på – kundebehov. For det er alltid kundens behov som styrer hvordan du får en effektiv flyt.

– Nøkkelen til å få en bedre flyt er å levere akkurat den kvaliteten som kunden betaler for, og det til avtalt tid, sier Niklas Törnblom.

Det å forbedre flyten i en bedrift trenger ikke å være komplisert. Trinn 1 er å utarbeide et såkalt verdiflytskjema. For en bedrift i verkstedsindustrien kan dette være en liste med de fasene et produkt går gjennom, f.eks. kapping, sliping, pakking og utlasting. Deretter kartlegges sløsingen. Hvorfor blir det f.eks. ventetider i en del av produksjonskjeden? Kan det skyldes at maskinene ikke er optimalt plassert, men står der ”det er plass til dem”? Hvilke unødvendige arbeidsoppgaver foretar lasteren og operatøren?

Det at det heter nettopp verdiflyt handler om å se hvilken verdi aktivitetene i flyten har. Noen aktiviteter har stor verdi for at kundene skal få det de etterspør, andre bare må være der, men har ingen større verdi (f.eks. at malingen må tørke mellom strøkene, det er noe som det ikke er mulig å ”fjerne”). Og så er det sløsingen uten verdi som bare må bort, f.eks. at medarbeideren må gå unødvendig langt for å hente riktig verktøy.

– Mitt tips er å snakke med medarbeiderne for å få ideer om hvordan flyten kan forbedres. Både når det gjelder deres og kollegenes arbeidsoppgaver. Det er lett å bli ”hjemmeblind”, altså blind for problemer hos en selv, så det å komme med forbedringsforslag til hverandre gir nye perspektiver, sier Niklas. Se på kollegene som kunder og spør hva du kan forbedre for at de skal få en så god flyt som mulig.

Fem trinn til bedre flyt.

1. Start med kunden. Svar på spørsmålet om hvilke forventninger kunden har til produktets kvalitet og leveringstid. Virksomheten skal organiseres og drives på en måte som oppfyller kundens ønsker og behov. 

2. Identifiser og kartlegg verdiflyten. Se på alle aktiviteter som inngår i produktets reise gjennom virksomheten. Noen momenter vil vise seg å være viktige (verdiskapende) for at kunden skal få det han/hun ønsker. Andre gir ikke så mye verdi, men kan ikke fjernes. Noen er rett og slett unødvendige.

3. Skap flyten. Fjern unødvendige momenter og sløsing. Det kan handle om enkle endringer som det å alltid ha de verktøyene man arbeider med i det daglige, i umiddelbar nærhet.

4. Flow. En flyt skal ha den takten som kundens etterspørsel krever. Her bør man se på forskjellen mellom ressurseffektivitet, som handler om å maksimere kapasiteten, og flyteffektivitet, som isteden går ut på å tilpasse produksjonen slik at den blir optimal ut fra kundebehovet.

5. Kontinuerlige forbedringer og fjerning av sløsing. Virksomhetens prosesser og alt arbeid må hele tiden utvikles. Alt som ikke skaper verdi for kundene, må fjernes eller i alle fall minimeres.


< TILBAKE TIL UPDATE