5
20. september, 2017 11:39 CET

Tibnor forsterker maskinparken

Med Nordens største laserskjæringsmaskin, en såkalt jumbolaser, er Tibnor blitt en spesialist på lange produkter. Nå planlegges det en nyinvestering som skal komplettere maskinparken på serviceanlegget i Hyvinkää og gi kundene enda raskere levering.

Tibnors bearbeidingsenhet i Hyvinkää ligger seks mil nord for Helsingfors. Den har 68 ansatte, hvorav 50 i produksjonen.

Våren 2018 vil maskinparken i Hyvinkää bli styrket med en ny bjelkesaglinje. Den nye saglinjen vil gjøre forbehandlingen av tunge rør- og bjelkeprodukter mer effektiv og øke automasjonsgraden i Hyvinkää ytterligere.

– Vi har hatt Nordens største rørlaserskjæringsmaskin i rundt ti år nå, og har lært oss å utnytte alle mulighetene som den gir. Vi bruker den til skjæring av lange bjelker med høy presisjon, og det er blitt en del av vår spesialitet. Sammen med våre fire laserskjærere – tre smålasere og en jumbolaser - og den nye saglinjen som planlegges, holder vi svært høy klasse både når det gjelder utstyr og kompetanse, sier Raimo Räsänen, leder for produksjonsplanlegging og tilbudskalkulering i Hyvinkää.

– Plasseringen nær Helsingfors gjør det lett for kunder å besøke servicesenteret, noe en del av de finske kundene selvfølgelig foretrekker. Men vi utarbeider også tilbud basert på kundenes tegninger.

En stor del av leveransene går til byggbransjen, møbelindustrien og mekaniske verksteder. Der brukes de bearbeidede produktene ofte som komponenter i spesialprodukter, i alt fra skogsmaskiner til tannlegestoler.

Leveransene går først og fremst til kunder i Finland, Sverige, Norge og de baltiske statene. En leveranse kan bestå av alt fra ett enkelt produkt til fullastede trailere.

– Bestillinger fra Sverige på ferdigskårne bjelker, rør og profiler har økt mest den sist tiden. Generelt kan man si at leveransene er blitt mindre i snitt. Kundene ønsker å unngå lagerbeholdning og bestiller derfor bare akkurat så mye de trenger der og da. Vi har laget kundespesifikke bufferlagre med forbehandlede produkter som gjør at leveringstidene likevel kan holdes korte, sier Raimo Räsänen.


Fakta om Hyvinkää

– By med 46 000 innbyggere

– Tibnors stålservicesenter i Hyvinkää har 68 ansatte, hvorav 50 i produksjonen

– Produserer lange produkter, som rør og profiler


< TILBAKE TIL UPDATE