5
14. desember, 2017 09:34 CET

Mikael Nyquist, administrerende direktør i Tibnor: ”Den europeiske og globale økonomien er i vekst”


Vi ser en klar forbedring i etterspørselen og en økning i volumene. 2017 har vært et positivt år, og Tibnor ser lyst på 2018.

– Uansett hvilke teknologiske valg som gjøres, vil industrien trenge stål og metall, sier Mikael Nyquist, administrerende direktør i Tibnor.

 

Etter noen pressede år i industrien er hele den nordiske industrisektoren i ferd med å hente seg inn igjen, noe Tibnor merket i 2017.

– I 2017 har vi sammenlagt sett en klar forbedring i etterspørselen og en økning i volumene i alle land der vi driver virksomhet, sier Mikael Nyquist.

 

Hvilke sektorer er det som driver denne utviklingen?

– Fremfor alt bygg- og bilindustrien, der det er en sterk underliggende etterspørsel. Men det vi ser nå, er at også andre indistrisegmenter er i ferd med å komme seg igjen.

 

Hva er Tibnors prognoser for utviklingen i 2018?

– Ser vi på makrobildet, ser vi at den globale og europeiske økonomien er i vekst, og siden nordisk industri er avhengig av eksport og av hvordan det går globalt, er dette positivt for kundene våre. Både bilindustrien, gruveindustrien og transportindustrien, ja, en stor del av den eksportindustrien vi har i Norden, legger nå frem positive prognoser. Vår fremgang bygger på den fremgangen kundene våre har.

 

Hva vil Tibnor gjøre i strategiperioden 2018–2020 for å støtte kundenes fremgang?

– Det første og mest grunnleggende er at vi også i fremtiden er i stand til å oppfylle de forpliktelsene vi har overfor kundene. Vi skal være stabile når det gjelder lovede ledetider, vi skal ha god leveringssikkerhet og god kvalitet, det vil si levere det kundene forventer.

 

Hva vil Tibnor gjøre utover det?

– Når vi ser på vårt samlede tilbud, gjelder det å ha et bredt utvalg når det gjelder stål og metaller i forskjellige former, men også når det gjelder forskjellige typer produksjonstjenester der vi bearbeider materialet på en eller annen måte. Dette er to viktige ting som kundene våre etterspør, og som dermed er viktig for oss, og vi har også et bredt tilbud på tvers av hele Norden som gjør av vi skiller oss ut i konkurransen.

 

Mange bransjer påvirkes av megatrender, hvordan ser det ut for Tibnor?

– Vi merker allerede at digitaliseringen blir stadig viktigere for kundene, og vi jobber hardt for å utvikle digitale kanaler, f.eks. nettbutikken, der vi kan møte og betjene kundene. Og innen miljø og bærekraft kan vi f.eks. hjelpe kunder i bilindustrien med å spare drivstoff og kutte ned på vekten med forskjellige typer spesialstål. Gjennom felles utvikling kan vi oppnå enda mer effektive og mer miljøvennlige løsninger ved hjelp av optimalisert materialbruk samt bearbeidingstjenester som sparer ressurser i produksjonen.

 

Hva vil du si er ”hemmeligheten” bak en fortsatt konkurransedyktig nordisk industri?

– At vi og alle andre aktører i verdikjeden samarbeider og virkelig utnytter hverandres kompetanse og ferdigheter, dette gjelder alt fra produsenter til distributører og hele veien ut til kundene. Jeg vil derfor takke alle kunder og leverandører for et godt samarbeid i 2017 og ønske alle en god jul, et godt nytt år og et fremgangsrikt 2018.

Tekst: Karin Aase

 

Mikael Nyquist