Annet metall


Vårt utvalg av andre metaller inneholder først og fremst kobber og messing. Men også metallene sink, nysølv, bronse, bly og tinn. Les mer under de respektive metallene.

Du finner teknisk informasjon i vår kundeportal.

Kobber har en estetisk tiltalende rødbrun farge med karakteristisk glans. Metallet er mykt, bøyelig og meget formbart, og fastheten kan økes opptil til ganger med kaldbearbeiding gjennom valsing eller trådtrekking. Kobberets viktigste egenskap er den høye termiske og elektriske konduktiviteten. Her blir kobberet kun overgått av sølv. Best konduktivitet oppnås når metallet er rent og uten kaldbearbeiding. Ettersom metallet er edelt, har det god korrosjonsbestandighet i oksygenrikt vann og i svake syrer.

Kobber kan sveises, loddes og hardloddes på grunn av den høye varmekonduktiviteten. Deoksidert kobber og elektrolytisk kobber som ikke er forurenset med syre, er enklest å sveise. I likhet med andre myke metaller som aluminium og mykt stål, er kobber relativt vanskelig å maskinbearbeide, men maskinbearbeidingen blir enklere hvis materialet er kaldbearbeidet.

De mest kjente hverdagsbruken for kobber er strømledninger og vannrør.
Med balanserte kombinasjoner av kaldvalsing og gløding, er det mulig å få bånd og plater med ulike grader av mekanisk fasthet fra helt myk (glødet) til halvhard og hard. Kaldvalset/glødet materiale har bedre overflatefinish og snevrere tykkelsestoleranser enn varmvalset.

Alle flate produkter som lagerføres er enten deoksidert eller syrefrie, noe som innebærer at sammenføyning gjennom hardlodding eller sveising er problemfritt.
Flate CW008A-produkter brukes der det kreves høy elektrisk konduktivitet, for eksempel kommutatorer i elmotorer. CW024A brukes i varmevekslere, kjølesystemer og i bygg der bestandigheten mot atmosfærisk korrosjon kombineres med tiltalende estetikk, for eksempel tak eller fasadekledninger. Over tid utvikler kobberplaten som kommer i kontakt med luft karakteristisk irr, en grønnfarget oksidering der de nøyaktige nyansene avhenger av saltmengden i luften.

Fremstilles gjennom varm ekstrudering. Stengene kan deretter kaldtrekkes for bedre fasthet, toleranser og overflatefinish.

CW008A-typen kjennetegnes av høy elektrisk konduktivitet og brukes ofte innen høyspenning og sterkstrøm som kontakter, samleskinner eller strømbrytere.
Tibnor leverer også Cuponal, en kobberkledd aluminiumstang som finnes i ulike flate dimensjoner. I dette produktet kombineres aluminiumets lave vekt med kobberets korrosjonsbestandighet og estetiske utseende. Vektbesparelsen er stor: En Cuponal-stang i formatet 100x10 mm veier kun 3,6 kg/m sammenlignet med 8,9 kg/m for tilsvarende stang i rent kobber. 

I sin enkleste form er messing en legering av kobber og sink, men den kan også inneholde andre tilsetningsstoffer som øker korrosjonsbestandigheten (aluminium, tinn, arsenikk), fastheten (aluminium, jern, mangan) eller bearbeidbarheten (bly). Messing har en tiltalende farge som avhengig av mengden sink i legeringen, kan variere mellom rødgul, gull og gul. Den kan poleres høyblank, og er derfor populær til dekorative formål. 

Messingens korrosjonsbestandighet er dårligere enn hos kobber. En spesielt vanskelig korrosjonstype kalles avsinking og skjer når sinken korroderer og ofte etterlater et porøst, skjørt overflateskikt bestående av mer eller mindre ren kobber. Jo høyere sinkinnhold, desto større er risikoen for at denne type korrosjon kan oppstå (riktignok langsomt), også i vann fra springen. Avsinking kan motvirkes med små mengder arsenikk.

Messing fuges enkelt til messing eller andre metaller med lodding eller hardlodding.
Akkurat som for kobber øker kaldvalsingen fastheten og hardheten, og sammen med riktig mengde gløding kan det skapes ulike hardhetsnivåer - fra myk (helt glødet) til halvhard og hard. Kaldvalset/glødet materiale har bedre overflatefinish og snevrere tykkelsestoleranser enn varmvalset.
Stenger i enkle symmetriske formater kan kaldtrekkes for bedre fasthet, overflatefinish og toleranser.

Vanlige bruksområder for messingstangprodukter er innfestinger, låsedeler, tannhjul og beslag til bad og kjøkken. Stengene er også utgangsmaterialet for forming via varmsmiing til et stort produktutvalg som for eksempel kraner og andre beslag til vannsystemer, dørhåndtak, vindushasper, osv. Messingdetaljer i husholdningen er ofte forkrommet, både når de er maskinbearbeidet og smidd.
 

Betegnelsen bronse omfatter et stort antall ulike legeringer med kobber som grunnmetall. Klassisk bronse er kobber legert med først og fremst tinn, men bronse omfatter også aluminiumbronse (kobber-aluminium- og kobber-nikkel-aluminium-legeringer), nikkelbronse (kobber-nikkel-legeringer) og berylliumbronse (kobber-beryllium-legeringer). Aluminiumbronse og berylliumbronse kan varmebehandles for å oppnå høyere fasthet.

Tinnbronse har en rødaktig farge som minner om kobber, mens aluminiumbronse er gulaktig og ligner mer på messing. Bronsens hovedsaklige særpreg er høy fasthet, god korrosjonsbestandighet (mye bedre enn messing) og utmerket slitestyrke. Det sistnevnte i kombinasjon med lav friksjon mot de fleste andre metaller gjør at bronse ofte brukes i lagre og foringer i maskiner med bevegelige deler. Aluminiumbronse har også gode egenskaper ved høye temperaturer, som for eksempel sigefasthet. Den store ulempen med bronse er at den er relativt vanskelig å varm- eller kaldforme, og for mange legeringer er støping det eneste alternativet. På den annen side fungerer bronse normalt relativt bra ved maskinbearbeiding.

Alle typer bronse kan lett fuges med seg selv, eller med andre metaller via metoder som lodding eller hardlodding.

Tibnor lagerfører et standardutvalg av kaldvalsede plater og coil av typen CW452K. Utover fjærer er bruksområdene blant annet instrumentdeler, kondensatorelementer (både endeplater og beholdere) og elektriske komponenter.

Et kort sammendrag av de bronselegeringer Tibnor leverer i stang- og rørform kan du se nedenfor. På forespørsel kan vi også levere andre legeringer og utførelser.

Rødmetall  Vanlige bruksområder er koblinger i vann- og dampsystemer, pumpehus og lagre og bøssinger som utsettes for begrenset belastning.

Tinnbronse  karakteriseres av svært god slitestyrke og er egnet for lagre og bøssinger med høye belastninger.. Hus og komponenter til pumper er andre eksempler på bruksområder for dette materialet.

Blytinnbronse  er det ultimate materialet til lagre og tåler drift i svært høye hastigheter i forurenset miljø, og med utilstrekkelig smøring. Det høye blyinnholdet gjør at selv om fremmedlegemer trenger inn i, kan lageret fortsette å fungere.

Nikkelaluminiumbronse har allerede gode mekaniske egenskaper i støpt tilstand, men kan forbedres ytterligere med varmebehandling. Nikkelaluminiumbronse er korrosjonsbestandig mot både syrer og sjøvann, og har av den grunn mange bruksområder i maritime miljøer som pumpedeler, lagre, båtpropeller og vannturbiner. 

På grunn av den høye giftigheten er bruken av bly regulert. Den mest kjente bruksområdet er blybatterier i kjøretøy der blyet gjøres hardere i legeringer, men det mykere og renere metallet brukes også for kledning av beholdere i kjemisk industri der den gode korrosjonsbestandigheten er fordelaktig.
Det rene metallet er ganske mykt, og har begrenset bruk som konstruksjonsmateriale. De mekaniske egenskapene kan imidlertid forbedres i legeringer, først og fremst med aluminium og kobber, og brukes da ofte i støpeformer. Sink har relativt god korrosjonsbestandighet i fuktig luft, og brukes som stålbelegg for å beskytte stålet mot korrosjon. Sinklaget påføres enten ved at emnet dyppes i smeltet metall (varmforsinking) eller via elektrolyse (galvanisering). Galvanisering har den fordelen at sink fortsetter å gi beskyttelse selv om laget er skadet. Den største andelen sink som produseres, brukes ved galvanisering eller i bronselegeringer med kobber. Andre bruksområder for sink er offeranoder på skip, oljeplattformer og andre konstruksjoner som utsettes for saltvann samt minuspolen på tørrcellebatterier.
Nysølv er i prinsippet en messingvariant med 60-65 % kobber, 10-20 % nikkel og resten sink.  Nikkelmengden gjør at den gullgule messingfargen endres til gulhvit (med 10 % nikkel) eller sølvhvit (med 20 % nikkel). Sølvglansen forsvinner imidlertid raskt i luften og dekorative elementer av nysølv får ofte også en krom- eller sølvplettering. 

Nysølv har de samme gode kaldformingsegenskapene som messing, men korrosjonsbestandigheten og fastheten er mye bedre. I hard, kaldvalset tilstand har nysølv gode fleksible egenskaper og forekommer ofte i releer. Den overlegne korrosjonsbestandigheten gir også fordeler som brukes i næringsmiddelindustrien.

Andre metaller som kan leveres via Tibnor er tinn og myklodd.

Tinn er et mykt, sølvhvitt metall. Tinn har god korrosjonsbestandighet mot fuktig luft og mange væsker, også relativt sure væsker. På grunn av dette er den vanlig ved stålbelegg som brukes for oppbevaring av mat. Det andre viktige bruksområdet for tinn er som bestanddel i myklodd. 

Myklodd omfatter et stort antall ulike legeringer som bygger på tinn, ofte sammen med bly. Tinn smelter ved ca. 230 °C og en legering med 60  % tinn og 40 bly får enda lavere smeltepunkt. Denne loddlegeringen har vært brukt og brukes fortsatt av elektronikkindustrien, men trenden går mot blyfrie lodd som består av rent tinn med relativt små mengder av andre metaller som sølv og kobber. 

Tibnors øvrige sortiment