Bygg


Stang eller nett av stål er de vanligste materialene for armering. 

Armeringsproduktenes karakteristiske kammer eller inntrykkinger oppnås med mønstervalser. Mange valseverk er utstyrt med muligheter til hurtigkjøling av det valsede stålet etter siste passering, noe som gir et stål med relativt høy fasthet til lav kostnad. Armert betong er egentlig et komposittmateriale og kammene eller fordypningene i stålet er avgjørende for å skape en holdbar fug som gjør det mulig at krefter og spenninger effektivt forflyttes mellom begge materialene. Stål og betong er også kompatible ved at de har svært like varmeutvidelseskoeffisienter, noe som fører til at fugen mellom materialene ikke forringes ved temperaturvariasjoner.

Det er avgjørende at armeringen legges riktig i en betongkonstruksjon, ikke bare for at stålet skal tåle belastninger og håndtere spenninger på riktig måte, men også av hensyn til rustbeskyttelse. Rust i armeringen er spesielt farlig ettersom rusten har større volum enn stålet, og når det dannes rust reduseres armeringsegenskapene og konstruksjonen forringes, noe som i verste fall kan føre til at betongen sprekker. Ettersom betongen er basisk vil ikke armeringen ruste så lenge det unngås kontakt med omgivelsene. Med andre ord kreves det tilstrekkelig avstand mellom armeringen og betongoverflaten. I saltholdige miljøer kan imidlertid betongen forvitre slik at det oppstår korrosjon på armeringen. I slike situasjoner kreves spesialløsninger som for eksempel rustfri armering.

Ved behov kan Tibnor levere godkjente, prefabrikerte armeringselementer som produseres i våre spesialverksteder. Stang eller tråd lengdekappes og bøyes etter byggetegningene, og de bearbeidede elementene leveres direkte til byggeplassen. Dessuten har vi muligheten til å levere komplette og ferdige armeringsmoduler til for eksempel søyler eller bjelker. Hvis denne bearbeidingen kan gjennomføres innendørs i stedet for på byggeplassen, oppnås det selvsagt fordeler både med hensyn til kvalitet og sikkerhet.

Du finner teknisk informasjon i vår kundeportal.

Tibnor lagerfører armering i form av rett stang som oppfyller kravene til den svenske standarden SS 212540 som er basert på NS-EN 10080 – førstnevnte er en relativt ny standard som ble lansert i 2011 og revidert i 2014. Stålkvaliteten er K500 C-T som også kan brukes i prosjekter der kvalitetene K500 AB eller K500 B foreskrives. Prefikset «K» indikerer kamstål, mens 500 henviser til minste flytegrense i N/mm2. Suffikset «C» innebærer at forholdet mellom brudd- og flytegrense skal ligge i intervallet 1,1-1,35 samtidig som minste forlengelse er over 7,5 %.

Bokstaven «T» i navnet henviser til at stålet er varmebehandlet i produksjonslinjen. Den vanligste prosessen for dette er «Tempcore» der stålet etter valsing passerer en kjøleskuff og utsettes for rask avkjøling i vann slik at det herdes. Når det forlater skuffen anløper det med den resterende varmen i materialet. På denne måten kan en relativt høy flytegrense for K500 C-T-stålet oppnås på en kostnadseffektiv måte til tross for at baseanalysen er tynn.

For bruksområder i et krevende miljø, for eksempel der betongen utsettes for saltvann, bør det vurderes bruk av armering i rustfritt stål. For smidig armering av betonggulv eller etasjeplan, er armering på rull et godt alternativ. Disse rullene består av armeringsstål i tilpasset lengde som bindes sammen, og bindetrådene tvinnes deretter sammen til riktig avstand mellom jernene slik at de kan rulles på plass med store tidsbesparelser som resultat. Bedre ergonomi for arbeiderne er ytterligere en bonus. Tibnor kan på forespørsel også tilby armering på rull for brooverbygg som oppfyller kravene i Svensk Bronorm fra 2002. 

Nett produseres ved motstandssveising av klipte lengder av varm- eller kaldprofilert armeringsstål i sveiseautomater. Stålet i nettproduktene som lagerføres av Tibnor oppfyller kravene til typene NK500 AB-W og NP500 AB-W i henhold til SS 212540. Suffikset «AB-W» innebærer at stangen er kaldtrukket slik at forholdet mellom brudd- og flytegrense er minst 1,08 og bruddforlengelsen er over 3 %. «NK»-versjonen har kammer, mens betegnelsen «NP» står for fordypninger.

Nett brukes ved armering av gulv, etasjeplan og vegger. Dette gir store fordeler i forhold til løs armering, som for eksempel enklere utlegging og posisjonering, ferdige avstander mellom individuelle elementer og mindre behov for binding. I tillegg til armingsegenskapene, fungerer armeringsnett også som en brems for eventuelle krympesprekker, spesielt når betongen legges på bakken.
Tibnor tilbyr to typer armeringsnett: Standard og såkalt fingerskjøtet. I standardnett stikker ikke de horisontale jernene i større grad utenfor de vertikale i nettkanten. Den separate rutedimensjonen er 150 eller 200 mm.  I fingerskjøtede nett stikker derimot jernene ut på en side både på de liggende og stående jernene. Utstikket er større på den ene siden enn på den andre. De separate rutedimensjonene i fingerskjøtet nett er 100/500 mm, og de utstikkende «fingerlengdene» er maks. femti ganger trådtykkelsen.

Et stort problem med standardnett er at armeringens tykkelse ved overlappinger mellom ulike seksjoner noen ganger blir så stor at det er vanskelig å få på plass den armeringen som kreves. Dette blir spesielt problematisk hvis betongavsnittet er tynt, hvis det skal brukes dobbel armering eller hvis nettet skal kombineres med individuelle stenger. Med fingerskjøtet armering forsvinner problemet ettersom de individuelle nettseksjonene overlappes ved «fingrene» og høyden blir maks, to tråddiametre. Andre fordeler er at et tettere nett er tilstrekkelig forsterket slik at anleggsarbeiderne skal kunne stå på det, og den effektive høyden stemmer bedre overens med armeringsberegningene. Dessuten er det fingerskjøtede nettets vekt for en gitt overflate 5-10 % lavere enn standardnettets vekt. Både standardnett og fingerskjøtet nett kan bestilles i spesialformat, og moduler som krever bøying, klipping og sveising produseres i våre spesialverksteder. Slike prefabrikerte elementer og moduler kan ofte legges direkte i konstruksjonen uten ytterligere modifisering.

Ancon mekanisk armeringsskjøt, konisk gjenget, forsterker konstruksjonen, reduserer spillmateriale, opprettholder fastheten i skjøten og er uavhengig av betongens kvalitet. Reduserer materialkostnadene ettersom det brukes færre stenger. Stor fordel ved bruk der det blir trangt med en armering med overlappende skjøt, eliminerer overlappende skjøter i områder med høy belastning, høyere skyvebelastningskapasitet for søyler og forbedrer den lavsykliske fastheten ved materialtretthet. Vi har også avstandsstykker og overkantstøtte som brukes for å plassere armeringen riktig i betongen.

Tibnor tilbyr to komplette autovernsystemer. Vårt utvalg er profilene  Mini-W og Kohlswa som dekker ulike bruksområder. Profilene brukes innen industrien som beskyttelse for maskiner, vegger, søyler, tanker og fasader, samt avgrensning til gangveier og beplantning. Ett annet stort bruksområde er P-hus og parkeringsplasser. Kohlswa-profilen er også godkjent som autovern på veier. De nevnte profilene kan leveres omgående fra vårt lager. Vi kan også levere Europa-profil (W-profil) med leveringstid fra våre leverandører. 

Tibnors øvrige sortiment