Spesialstål


Generelt sett omfatter begrepet spesialstål ulike lavlegerte ståltyper som har det til felles at de er varmebehandlet eller kan varmebehandles for å oppnå flytegrensenivå 600 N/mm2 eller høyere. Når vi i Tibnor snakker om spesialstål, mener vi stål i form av stenger eller rør som, uavhengig av fasthetsnivået, er fremstilt gjennom SBQ-metoden («Special Bar Quality» på engelsk).

Dette betyr:

  • at stålproduksjonen er gjennomført med såpass nøye kontroll at stålet er svært rent eller har en kontrollert fordeling av slagginneslutninger, og
  • at ferdige stang- eller rørprodukter har snevrere toleranser spesielt for retthet, slik at de er godt egnet til produksjon av maskin- og kjøretøydetaljer.

Hos oss omfatter spesialstål også emnerør, samt ulike produkter for hydrauliske applikasjoner.

Tibnors lagerprogram for stangstål og rør i spesialstål kan inndeles i følgende stålgrupper: 

  • Vanlig konstruksjonsstål ment for konstruksjoner eller detaljer med lavere krav til fasthet og der sveising kan inngå som et trinn i produksjonen.
  • Mikrolegert konstruksjonsstål med høyere flytegrense enn vanlig konstruksjonsstål, men som uten problem kan sveises ved behov.
  • Settherdingsstål, legert stål med lavt karboninnhold og som leveres i en myk tilstand som er enkel å bearbeide. Etter maskinbearbeiding varmebehandles detaljene for å oppnå en hard og slitesterk overflate som vanligvis slipes til ferdig mål.
  • Seigherdingsstål, lavlegert stål som leveres varmebehandlet og som brukes til applikasjoner der den gode kombinasjonen av fasthet og seighet kommer til sin rett.
  • Fjærstål, legert stål med et karboninnhold på 0,5-0,6 %. Stålet leveres i glødet eller varmvalset tilstand, men gjennom herding og anløping opprettholdes høy flyte- og bruddgrense. Brukes blant annet til fjærproduksjon og slitedeler.
  • Kulelagerstål er først og fremst tilpasset kule- og rullelager, men egner seg også til detaljer der det stilles høye krav til slitestyrke, fasthet og bestandighet mot materialtretthet. Stålet leveres i glødet tilstand og varmebehandles for å oppnå svært høy hardhet og fasthet.
  • Automatstål har svært god skjærbarhet og er tilpasset bearbeiding ved høye skjærehastigheter i automatiske maskiner.

Spesialstål kan leveres som hele lengder, kappet til lengde og/eller på annen måte tilpasset for å kunne gå direkte inn i din produksjonsprosessen.

 

Du finner teknisk informasjon i vår kundeportal.

De fleste stålkomponenter og -detaljer i maskiner er rundsymmetriske, som for eksempel tannhjul, aksler, festeelementer, osv., og rundtstål er et egnet utgangsformat. På denne måten kan nesten samtlige ståltyper i Tibnors lagerutvalg av spesialstål, fremskaffes i rundstang.

Den enkleste overflateutførelsen for rundtstål er varmvalset eller smidd. Stangens overflate er da oksidert og noen mindre og grunne overflatedefekter kan forekomme, et faktum som må tas med ved beregning av bearbeidingsmonn. Med overflatebehandlet rundtstål unngås overflateoksidering, samt eventuelle overflatedefekter. Mindre dimensjoner er skrellet, mens grovere stenger er grovdreid. Hvis det ønskes finere overflater og bedre toleranser, kan man velge en blanktrukket eller slipt utførelse (se avsnittet kaldbearbeidet stangstål).

Toleransen på diametermålet for rundtstål i varmbearbeidet tilstand varierer fra noen tidels millimeter for små dimensjoner til flere millimeter for grovt, smidd stangstål. Vanligvis er toleransen pluss/minus, dvs. at den reelle diameteren kan både være litt større eller litt mindre enn den nominelle. For varmbearbeidet stangstål er rundheten, dvs. forskjellen mellom to vinkelrette diametermål, 75 % eller mer av toleranseområdet for diameteren. Skrellet stangstål har en toleranse som, avhengig av diameter, er mellom h12 og h15 i henhold til ISO-systemet; h-toleransen er null/minus, dvs. at diameteren er litt mindre enn den nominelle. Grovdreiet stangstål har oftest en pluss/minus toleranse eller til og med en plusstoleranse (diameteren er større enn den nominelle). Foruten en forbedret diametertoleranse sammenlignet med varmbearbeidet stang, har overflatebehandlet rundtstål bedre rundhet gjennom dreiing, under 50 % av toleranseområdet for diameteren.

Retthet er en viktig egenskap for rundtstål, først og fremst da den skal dreies. Den måles som maks. pilhøyde, dvs. avstanden mellom et horisontalt underlag og stangbuens høyeste punkt. 

Innen verkstedindustrien utgjør skjærende bearbeiding en betydelig utgiftspost, og kan noen ganger representere over halvparten av den totale kostnaden for å produsere en maskindetalj. Derfor har vi hos Tibnor valgt å lagerføre mange ståltyper som standard rundstang i såkalt M-utførelse. M-Steel®* karakteriseres ved forbedret skjærbarhet slik at for eksempel dreiing og boring kan utføres ved 20-30 % høyere skjærehastighet, alternativt kan verktøyets levetid økes 2-3 ganger. Dette har stor økonomisk betydning.

* M-Steel® er et registrert varemerke som tilhører Ovako AB.

Flattstål er et egnet utgangsformat når flate maskindetaljer skal fremstilles via f.eks. fresing. Flattstål er et svært godt alternativ til utskjæring fra for eksempel plater. Planheten er oftest bedre og hjørne- og kantformen er overlegen. Flattstål med bredde over 150 mm kalles ofte universalstål og kan betraktes som en smal plate.

Vi lagerfører ca. 250 ulike flattståldimensjoner med bredder t.o.m. 400 mm og tykkelser opp til 60 mm. Stålkvalitetene er sveisbart konstruksjonsstål, samt karbonstålet C45E og fjærstålet 56Si7, der de to sistnevnte både kan seigherdes og overflateherdes. De fleste produktene i sveisbart stål har styrt silisiuminnhold for å lette varmforsinkingen. Fra lager tilbyr vi også et begrenset utvalg av varmforsinket flattstål.

Den vanligste utførelsen for flattstål er varmvalset. Stålets overflate er dermed oksidert og mindre overflatedefekter kan forekomme. Rettheten for flattstål måles som pilhøyde, og skal være maks. 0,25 % eller 0,4 % av lengden avhengig av tverrsnittet. Planheten er en viktig egenskap, spesielt for stenger med større bredde. Planheten måles ved at en rett linjal på 1 meter plasseres på stangens overflate, der avstanden mellom overflaten og linjalen ikke noe sted skal overskride 7 mm. Vi kan fremskaffe flattstål med enda bedre planhet ved behov. 

Firkantstål brukes ved produksjon av flate maskindetaljer der bredden og tykkelsen er lik eller nesten lik. Den har bedre dimensjonstoleranser enn flattstål, og hjørnene er forholdsvis skarpe med kun liten radius. Stålkvalitetene som lagerføres er sveisbart konstruksjonsstål, samt karbonstålet C45E, der sistnevnte både kan seigherdes og overflateherdes. De fleste produktene i sveisbart stål har styrt silisiuminnhold for å lette varmforsinkingen.

Den vanligste utførelsen for firkantstål er varmvalset. Stålets overflate er dermed oksidert og mindre overflatedefekter kan forekomme. Rettheten for firkantstål måles som pilhøyde og skal være maks. 0,4 % av lengden. Det er tillatt med et visst, men allikevel veldig begrenset formavvik fra et perfekt, kvadratisk tverrsnitt.

 

Tibnor lagerfører et utvalg av stangstål som kaldbearbeides gjennom kaldtrekking eller sliping. Skrellet stang kan også anses som kaldbearbeidet (se avsnittet rundstål). Hardforkrommet er en annen kaldbearbeidet utførelse for stenger (se avsnittet om materiale for hydrauliske applikasjoner).

Blankt stål

Ved kaldtrekking bearbeides stålet uten oppvarming, noe som gir stenger med høyere fasthet, snevrere toleranser og bedre retthet. Blankt stål, som er tilgjengelig i formatene rundt, flatt, firkant og sekskant, er godt tilpasset skjærende bearbeiding i moderne stangmatere.

Blankt, blylegert automatstål er tilgjengelig som rundt, firkantet og sekskantet stang. For verksteder som foretrekker et blyfritt alternativ, lagerføres M-behandlet automatstål 550M og 550MW+ som kaldtrukket rundtstål. Sveisbart konstruksjonsstål er tilgjengelig i blanktrukket utførelse som rundtstål (komprimert aksel) og flattstål. Kilestål er et blanktrukket stangstål med ekstra høy fasthet. Stålet karakteriseres av en spesiell hjørneutførelse som passer godt til kiler og andre komponenter som utsettes for høye trykkbelastninger.

Blankt stål har bedre dimensjonstoleranser, rundhet og retthet enn varmvalset eller skrellet stangstål. For blankt rundstål garanteres at rundheten er innenfor toleranseområdet for diameter. Rettheten målt som pilhøyde er maks. 0,1 % av stanglengden for alle formater og betydelig bedre for blankt stangstål (maks. 0,03 eller 0,05 % av stanglengden).

 

Centerless slipt stål (slipt aksel)

Centerless slipt stål fremstilles først gjennom varmvalsing, deretter skrelling, for til slutt og slipes i en såkalt centerlessmaskin. Diametertoleransen, rundheten og rettheten til centerless slipt stål er til og med bedre enn for blankt stangstål. Dessuten er overflaten helt fri for valsedefekter og overflatefinheten er svært god med en Ra-verdi på 0,6 µm.

Tibnor lagerfører centerless slipt stål i to stålkvaliteter - 280 som er et middels holdfast, sveisbart og mikrolegert stål, samt kullstålet C45E som kan seigherdes og overflateherdes.

Diametertoleransen for centerless slipt stål er ISO h8 og rundheten er maks. en tredjedel av toleranseområdet for diameteren. Centerless slipt stål er svært rett og pilhøyden er maks. 0,01 % av stanglengden.

Hydraulikksystemer finnes på mange kjøretøy (gravemaskiner, lastere, gaffeltrucker, kraner osv.), både innen energisegmentet og i industrielle prosesser. Tibnor lagerfører alle stålprodukter og andre materialer som trengs ved produksjon av hydrauliske sylindre og andre komponenter i hydraulikksystemer som fordelingsblokker, ventiler og kabler.

Hardforkrommet stang

For å produsere hardforkrommet stang, går man ut ifra en slipt stang som etter forutgående polering, belegges med et lag hardkrom og deretter sluttpoleres og emballeres. Produktene brukes som stempelstenger i hydrauliske sylindre der krommets høye hardhet, lav friksjon og god korrosjonsbestandighet utnyttes. Tibnor kan etter behov fremskaffe hardforkrommet stang i induksjonsherdet utførelse, samt hardforkrommede rør som brukes til hule stempelstenger.

Som standard lagerfører Tibnor hardforkrommet stang i stålkvalitet 280X som er et sveisbart, mikrolegert stål med betydelig bedre fasthet enn det som er vanlig for denne stålkvaliteten. Den høye fastheten gjør det mulig å redusere stempelstangens dimensjon, og dermed redusere vekt og kostnader.

Diametertoleransen for hardforkrommet stang er ISO f7 (en minus/minus toleranse) og rundheten er maksimalt halvparten av toleranseområdet for diameteren. Ettersom den forkrommede overflaten er polert, er oveflatefinheten svært god, Ra 0,2 µm eller bedre.

I likhet med slipt stang er hardforkrommet stang svært rett med pilhøyde på maks. 0,01 % av stanglengden.

Innvendig skrellede og rullepolerte sylinderrør

Dette produktet brukes til mantelen i en hydraulisk sylinder. Innsiden av røret er bearbeidet med en spesiell prosess for å skape en rullepolert overflate som er godt tilpasset for å minimere slitasje på tetninger. Innsiden av røret har ikke behov for ytterligere bearbeiding.

Rørene som Tibnor lagerfører er sømløse, kaldtrukne og avspenningsglødede i henhold til kravene for konstruksjonsstålet med lavt karboninnhold E355 + SR i

NS-EN 10305-1 Også andre ståltyper kan leveres etter behov.

Toleransen på rørets ytre diameter varierer avhengig av dimensjon, fra pluss/minus 0,15 mm for mindre dimensjoner til pluss/minus 1,9 mm for de største dimensjonene. Den innvendige toleransen er ISO H8 som er en pluss/null toleranse.

Rettheten uttrykt som maks. pilhøyde, er 0,05 % av rørets lengde hvis den ytre diameteren er 115 mm eller mindre, og 0,1 % av lengden for rør med større diameter. 

Hydrauliske ledningsrør (sømløse)

Fra lager tilbyr Tibnor hydrauliske ledningsrør i konstruksjonsstål med lavt karboninnhold og i rustfritt stål. For å muliggjøre bruk uten ytterligere behandling, er konstruksjonsstålrørene fosfatert og oljet både innvendig og utvendig. Dessuten kan mange dimensjoner leveres i elforsinket utførelse. Stålet i de rustfrie rørene er syrefast med god korrosjonsbestandighet.

Rørene varmformes og toleransen forbedres deretter gjennom kaldtrekking. Konstruksjonsstålrørene leveres normalisert og de rustfrie rørene er innherdet i oppløsningsbehandling. Fastheten er derfor lav og formbarheten svært god.

Diametertoleransene er snevre.

 

Materiale for hydrauliske komponenter

Stål og annet materiale i rundt, firkantet og flatt format brukes ved produksjon av endestykker, styringer og stempler i sylindre, samt til fordelings- og ventilblokker.

Stålkvalitetene 520M og 520MW+ er automatstål som er godt egnet for den i blant omfattende maskinbearbeidingen som kreves ved produksjon av hydrauliske komponenter. Tibnor lagerfører også strengstøpt gråjern og seigjern i stangformat som i mange tilfeller fungerer svært bra til hydrauliske komponenter ettersom støpejern er lettere enn stål og er svært godt egnet for maskinbearbeiding.

Tibnor lagerfører også grovplater i aluminium som kan brukes i lettbelastede hydrauliske komponenter der lav vekt og god korrosjonsbestandighet er viktig.

Bronse brukes innen hydraulikken til glidelager og foringer. Vi tilbyr et meget omfattende sortiment av passende utgangsmateriale for slike applikasjoner.

Emnerør er sømløse rør med større veggtykkelse som produseres gjennom varmvalsing i et tilpasset røropplegg. Rørene kan med fordel brukes hvis det skal produseres maskinkomponenter med  hull, og der bruken av rundstål som utgangsmateriale innebærer lengre bearbeidingstid og betydelige materialtap.

Tibnor lagerfører høyfaste, varmvalsede emnerør i stålkvalitetene Ovako 280 eller E470. Dette er mikrolegert, sveisbart stål som er ganske likt, men 280-stålet har mye snevrere analysetoleranser og bedre mekaniske egenskaper. Fra lager tilbys dessuten sømløse rør i kulelagerstål i mykglødet tilstand som gjennom varmebehandling kan oppnå meget høy fasthet/hardhet for bruksområder som rullelager, verktøy, bøssinger som utsettes for høy belastning, osv.

Vanligvis produseres emnerør med overmål på den utvendige diameteren og undermål på den innvendige diameteren slik at det det blir enklere å bearbeide. Ferdigmålet som kan oppnås etter maskinbearbeiding avhenger av om man bruker utvendig eller innvendig sentrering ved bearbeiding.

Toleransen på den utvendige diameteren varierer fra pluss/minus 0,4 mm for mindre dimensjoner til pluss/minus 2 mm for de største dimensjonene. Veggtykkelsen har en toleranse på noen tiendedels millimeter for rør med tynnere vegger og opptil 3 mm for rør med de tykkeste veggene. Rør i Ovakos 280-stålkvalitet har vanligvis betydelig høyere toleranse enn rør i stålkvaliteten E470, med de toleranser som er beskrevet i EN 10294-1. I henhold til denne normen, skal rundheten være maks. 65 % av toleransebredden for utvendig diameter.

Varmvalsede emnerør har oksiderte flater, og mindre overflatedefekter anses som akseptabelt så lenge dybden ikke overskrider toleransegrensen for diameter. Rettheten uttrykkes som maks. pilhøyde og skal være maks. 0,1 % av lengden.

Hvis man ønsker finere overflater og bedre toleranser, kan Tibnor tilby kaldbearbeidede emnerør i stålkvalitet 280. Toleransen på både utvendig og innvendig diameter er da pluss/minus 0,2 mm. Dessuten er fastheten vesentlig høyere enn for tilsvarende varmvalsede rør. 

Gråjern

Strengstøpt gråjern EN-GJL-250C (GG25) i form av stang brukes til lettbelastede maskinkomponenter der man kan utnytte de spesielle egenskapene som utmerket maskinbearbeidingsevne og en ekstraordinær evne til å dempe vibrasjoner (ca. 10 ganger bedre enn stål). Tibnor lagerfører gråjern i form av rund stang, men stang med firkantet, flatt og halvrundt format kan tilbys ved behov. 

I kjølesonens overflate som dannes ved strengstøping, har materialet dårligere mikrostruktur og denne ytre sonen må derfor bearbeides og fjernes. Dermed må man for strengstøpt gråjern regne med et noe større bearbeidingsmonn enn for varmvalset stangstål i samme dimensjon.

Seigjern

Strengstøpt seigjern har mye bedre mekaniske egenskaper enn gråjern, og er i denne forbindelse likeverdig, eller til og med bedre enn enklere maskinstål. Fordelene sammenlignet med alt stål er 10 % lavere vekt og bedre demping av vibrasjoner, men ikke like bra som gråjern. Dessuten har seigjern en maskineringsevne i klasse med automatstål.

Tibnor lagerfører strengstøpt seigjern i form av rund stang, men firkantet, flatt og halvrundt format kan også tilbys ved behov.  GJS-400-15C (GGG40) har god slagseighet også ved lave temperaturer; GJS-500-14 (GGG50) har høyere fasthet med dårligere slagseighet.

I likhet med gråjern dannes en avvikende mikrostruktur i den ytre kjølesonen på strengstøpte stenger der egenskapene er dårligere. Ettersom denne ytre sonen må bearbeides og fjernes, må man for strengstøpt seigjern regne med litt større bearbeidingsmonn enn for varmvalset stangstål i samme dimensjon.

Tibnors øvrige sortiment