Stangstål


Stangstål er et samlebegrep for gruppen lange stålprodukter med ulike tverrsnitt. Stålkvalitetene som brukes for stangstål er vanligvis sveisbart konstruksjonsstål med lavt karboninnhold som S235 og S355. Forskjellen mellom stangstål i handelskvaliteter og såkalt maskineringsstål er litt uklar, og handler mer om produksjonsmetoder enn hvilke stålkvaliteter som brukes.

Varmvalset stangstål kjennetegnes ved at overflaten er oksidert, og mindre overflatedefekter må tolereres. For bruksområder der utseendet er viktig, kan Tibnor levere stangstål i slyngrenset eller både slyngrenset og primet/lakkert utførelse.

Du finner teknisk informasjon i vår kundeportal.

Galvanisering for å gi korrosjonsbeskyttelse er en overflatebehandling som ofte utføres på produkter som er fremstilt av stangstål. Stålet i Tibnors lagerførte produkter har derfor et kontrollert silisiuminnhold. Dette sikrer at sinkbelegget, spesielt ved varmforsinking, er tynt og beskyttende og har et akseptabelt utseende.

Tibnor lagerfører både likebeint og ulikebeint vinkelstål. Likebeint vinkelstål finnes i kvalitetene S235JR og S355J2 i henhold til EN 10025-2, mens ulikebeint og galvanisert vinkelstål kun finnes i S235JR. Tallene i betegnelsene angir minste flytegrense i N/mm2 for profiltykkelser til og med 16 mm, og noe mindre for tykkere materiale. Begge kvalitetene har garanterte nivåer for slagseighet der den Charpy V-absorberte energien overskrider 27 Joule ved en temperatur på 20 °C for S235JR og -20 °C for S355J2.
Dimensjonstoleransene for likebeint og ulikebeint vinkelstål er definert i EN 10056-2.

Vinkelstål har god bøyebestandighet som forårsakes av at tverrgående belastning brukes vinkelrett mot en side, samt mot krumming under aksiell belastning. Derfor brukes vinkler ofte i sveisede konstruksjoner for å overføre stivhet til plater. For ulikebeint vinkelstål er stivheten større når belastningen skjer vinkelrett mot den lengre siden. Ettersom vinkelstålet er åpent og ikke-symmetrisk, har det mindre vridningsmotstand.

Vinkelstål er en del av alles hverdag i form av gjerdestolper, kraftledningsstolper, kabel- og signalbroer ved jernbaner, samt i takstoler for enklere bygg som låver og andre landbruksbygg. Det brukes også i stor grad i bolig- og anleggsbygg som støtte for tyngre stålprofiler med andre tverrsnitt. Et annet bruksområde er lagerhyller og industriell oppbevaring.

Tibnor lagerfører flattstål i stålkvalitetene S235JR og S355J2 i henhold til EN 10025-2. Flattstål defineres ganske vilkårlig som stenger med en bredde på maks. 150 mm. Flattstål med større bredde kalles universalstål eller bredflattstål. Begge stålkvalitetene har garanterte nivåer for slagseighet der den Charpy V-absorberte energien overskrider 27 Joule ved en prøvetemperatur på 20 °C for S235JR og -20 °C for S355J2.
Dimensjonstoleransene for flattstål med bredder opp til og med 150 mm defineres i EN 10058.
Flattstål er et godt alternativ til skjæring av plate ettersom kantene og hjørnene ofte har mye bedre utførelse. Antall bruksområder er omfattende, men flattstål er et egnet utgangsmateriale for produksjon av mange plane deler innen maskinkonstruksjon. Andre eksempler på bruk er karosserier, landbruksmaskiner, skipsbygging, master og løftebjelker for gaffeltrucker m.m.

Mange maskindeler produsert av stål, f.eks. tannhjul, aksler og fester, har sirkulær symmetri og rundtstål er derfor et egnet utgangsmateriale.  Både S235JR og S355J2 har garanterte nivåer for slagseighet der den Charpy V-absorberte energien overskrider 27 Joule ved en temperatur på 20 °C for S235JR og -20 °C for S355J2. 
Dimensjonstoleransene for rundtstål med diameter opp til og med 250 mm defineres i EN 10060.
 
Muligheten til å kunne bearbeide materialet, spesielt ved dreiing, er en viktig egenskap for produksjon av maskindeler av rundtstål. Mykere stål med lavt karboninnhold som S235JR og S355J2, har en tendens til å feste seg på verktøyet, noe som kan føre til forstyrrelser og redusere verktøyets levetid. Men med dagens utvikling innen verktøygeometri og maskinstabilitet, er maskinbearbeiding av mykere stangstålkvaliteter et mindre problem.
 
For mange maskinkomponenter er det ønskelig med god slitasjemotstand. Slitestyrken for stålkvaliteter som S235JR og S355J2 kan forbedres ved settherding. Dette er en varmebehandling der kull spres utover ståloverflaten, og komponenten herdes deretter direkte i olje. Kombinasjonen av en hard, slitesterk overflate og en mykere, seig kjerne er en attraktiv løsning for maskinkonstruksjon.
I tillegg til maskinkomponenter, brukes rundtstål i byggebransjen til takstoler som utsettes for trekkbelastning. Rundtstål er mer estetisk enn andre profiler, men det runde formatet som byggebransjen foretrekker er generelt sett stålrør som gjør det mulig med mye lettere konstruksjoner uten at det går på bekostning av stivheten.

Bulbflattstål er en spesiell stålprofil som brukes innen skipsindustrien som avstivere til både skrog og overbygg i fartøyer. Profilen er hovedsaklig et bredt flattstål der tverrsnittet har et V-formet spor i den ene enden der spissen i V-en er avrundet til en bulb. Bredden og høyden er normalt ca. 15 % av stangens totalbredde. Bulben gir stivhet spesielt ved belastning vinkelrett mot bredderetningen. Bulbflattstål er omtrent 20 ganger stivere enn tilsvarende flattstål i denne belastningsposisjonen.

Ettersom bulbflattstål brukes i skipsindustrien, må stålet klassifiseres. Spesielle skipkvaliteter som godkjennes av internasjonale klassifiseringsorganer (Lloyds, DNV GL osv.) klassifiseres etter A, B, D eller E, etterfulgt av et tall som viser fasthetsnivået. Disse stålkvalitetene har lavt karboninnhold og god sveisbarhet. Stål med lavt karboninnhold i henhold til standard EN 10025-2, kan enkelte ganger godkjennes til skipsbygging.

Tibnor lagerfører materiale klassifisert av DNV GL og leverer med materialsertifikat 3.2 i henhold til EN 10204. Dimensjonstoleransene for bulbflattstål med bredde opp til 430 mm defineres i EN 10067.

Firkantstål er egnet når man skal produsere maskindeler med plane sider og med nesten samme bredde og tykkelse. Både S235JR og S355J2 har garanterte nivåer for slagseighet der den Charpy V-absorberte energien overskrider 27 Joule ved en temperatur på 20 °C for S235JR og -20 °C for S355J2. 

Firkantstål har litt bedre dimensjonstoleranser enn flattstål, og hjørnene er relativt skarpe. Dimensjonstoleransene for firkantstål med kantlengder opp til 150 mm defineres i EN 10059.

Maskinkomponenter og verkstedkomponenter er de viktigste bruksområdene for firkantstål, men det brukes også til en viss grad innen boligbygging og i enkle, industrielle skinnesystemer.

T-stål ligner på en H-bjelke som er delt på midten slik at den totale flensbredden er lik høyden av det vertikale segmentet. Den minste flytegrensen for S235JR er 235 N/mm2 og slagseigheten garanteres ved at den Charpy V-absorberte energien overskrider 27 Joule ved en temperatur på 20 °C.

T-stål og vinkelstål med samme tverrsnittområde har nesten samme stivhet. T-stålet viser imidlertid en litt bedre vridningsmotstand.
Bruksområdene for T-stål er de samme som for vinkelstål, og de to profilene brukes ofte sammen. I tillegg til boligbygging i kombinasjon med andre profiler, brukes T-stål f.eks. som avstiver i platekonstruksjoner, i takstoler for enklere bygg, som chassiselement for tunge kjøretøy, samt kabel- og signalbroer for jernbane.

Halvrundtstål kan være et egnet utgangsmateriale for maskinkomponenter som har både sirkulære og plane overflater, eller sirkulære deler som består av to halvdeler. Produktene har ennå ingen EN-standard, men standarden som eksisterer og som vanligvis følges er DIN 1018.

Rektangulære profilstenger deles (noe tilfeldig) inn i flattstål med bredde til og med 150 mm og bredflattstål med bredde over 150 mm. Bredflattstål kalles også universalstål ettersom det ofte produseres ved varmvalsing i et universalvalseverk med vertikale valser som gir god kantkvalitet. Bredflattstål er i praksis smale plater.

Universalstål i kvalitetene S235JR og S355J2 har garanterte nivåer for slagseighet der den Charpy V-absorberte energien overskrider 27 Joule ved en prøvetemperatur på 20 °C for S235JR og -20 °C for S355J2.

Det finnes ingen EN-standard for universalstål, men den standarden man vanligvis følges for spesifikasjon av dimensjonstoleranser er DIN 59200. Det bør påpekes at når det gjelder tykkelsestoleranse, skiller denne standarden seg fra EN 10058 for flattstål. Planhet i både bredde- og lengderetning er en viktig egenskap ved universalstål; dette foreskrives også i DIN 59200.

Universalstål er et ofte valgt alternativ til flattstål skåret av plate ettersom kantene og hjørnene normalt har en mye bedre utførelse. Bruksområdene innen maskinkonstruksjon er de samme som for flattstål, og åpenbart der plane deler krever et utgangsmateriale med større bredde. Andre eksempler på bruk er som støtteplater i industrielle verktøy som sprøyteformer i plast, karosserier, landbruksmaskiner og, i kombinasjon med andre stålprofilformater, i byggevirksomhet.
  • Kanaler er i prinsippet UNP-profiler med profildybde under 80 mm. Dette produktet brukes ofte som et komplement til andre stålprofiler i byggebransjen. Andre eksempler på bruk er som elementer i industrielle hyllesystemer og beskyttelse for underjordiske kabler.
  • Kranskinner i henhold til DIN 536 og som produseres av middels karbonstål med lavest bruddgrense på 690 N/mm2. 
  • Traversskinner med rektangulært tverrsnitt med to avrundede hjørner lagerføres i stålkvaliteten S355J0 med flytegrense på min. 355 N/mm2 og Charpy V-test ved 0 °C min. 27 Joule.
  • Kaldformede profiler i henhold til EN 10162 og stålkvalitet S235J2C+N.
  • Likebeint og ulikebeint vinkelstål.
  • U-profiler med likebeinte og ulikebeinte flenser.
  • Spesialprofiler; vi lagerfører C-profiler, ankerprofiler og en hengselprofil.
 

Tibnors øvrige sortiment