text.skipToContent text.skipToNavigation

Tibnor emission data model 

Tibnor synliggjør CO2-avtrykket til materialet i vårt lagersortiment. Tallet dekker alle utslipp fra produksjon (A1 – A3) og er basert på innkjøp fra fjoråret.

Tibnor emission data model inneholder informasjon for produktlivssyklustrinn A1 – A3. Dette er også kjent som en cradle-to-gate assessment, en modell som vurderer et produkts miljøavtrykk fra råstoffutvinning (cradle) til det forlater fabrikken (gate). 

For det respektive produktet beregnes den vektede gjennomsnittlige utslippsintensiteten (kg CO2 pr kg stål) basert på leverandørspesifikke utslipp og den relative andelen av volum per leverandør. 

Bregningen består av tre nivåer: 

  1. Hvis det finnes en EPD, brukes den totale GWP-verdien (Global Warming Potential) fra EPD.
  2. Hvis (1) ikke er aktuelt, brukes utslippsdata for råstål på leverandørstedsnivå fra databasen ‘CRU Emissions Analysis Tool’, supplert med proxy-utslipp for valsing og ytterligere bearbeiding. 
  3. Hvis ingen av (1) og (2) gjelder, brukes globale gjennomsnittlige utslipp av råstål, supplert med proxy-utslipp for valsing og ytterligere bearbeiding. 

Nyplubliserte EPD-verdier screenes fortløpende og oppdateres i datamodellen.

Endringer i leverandørens relative andel av volum justeres årlig.

Tibnor anerkjenner ingen karbonmotregning i rapporterte utslippsverdier.

Rask bestilling
Bearbeidingsalternativer

Velg kappetype

Note: Pris for kapping og overflatebehandling vil bli lagt til i handlekurven
Leveransealternativer
Valgt dato Dellevering mulig


Logg inn

Jeg har glemt mitt passord

Det gleder oss at du vil bli kunde hos Tibnor. For at du som bedriftskunde skal kunne handle hos oss må du søke om et kundenummer

Søk om kundekonto hos Tibnor

*Merk deg at Tibnor kun selger til bedriftskunder, dessverre ikke til privatpersoner. Søknader uten et organisasjonsnummer kommer ikke til å behandles.