Vi utgjør en forskjell.

Personlig service.

Vi utgjør en forskjell.

Personlig service.

Vi utgjør en forskjell.

Nordisk ekspertise.

Vi utgjør en forskjell.

Nordisk ekspertise.

Vi utgjør en forskjell.

Økt konkurransekraft.

Vi utgjør en forskjell.

Økt konkurransekraft.
stål og metaller

Vårt tilbud

Tibnor er en moderne distributør av stål og metaller til den nordiske industrien. Vi sørger for at dere får riktige produkter til rett tid og sted.

Vi hjelper deg også gjerne med produksjonstilpasning. Hvis du lar oss klargjøre materialet, er det klart til bruk når du får det.

Dette skjer i Tibnor

Purchasing & Inventory Management Team Norway

Tibnors historie

Norden. En region med stolt historie og en lys framtid. Tibnor er et møtested for den nordiske industrien. Her møtes vår kunnskap og erfaring med våre kunders og leverandørers kunnskap og erfaring. Vi ser hvert "nå" som en erfaring som løfter kvaliteten til neste gang. 

Tibnor - vi utgør en forskjell.