5

Vi utgjør en forskjell.

Personlig service.

Vi utgjør en forskjell.

Personlig service.

Vi utgjør en forskjell.

Nordisk ekspertise.

Vi utgjør en forskjell.

Nordisk ekspertise.

Vi utgjør en forskjell.

Økende konkurranseevne.

Vi utgjør en forskjell.

Økende konkurranseevne.

Vårt tilbud

Tibnor er en moderne distributør av stål og metaller til den nordiske industrien. Vi sørger for at dere får riktige produkter til rett tid og sted.

Vi hjelper deg også gjerne med produksjonstilpasning. Hvis du lar oss klargjøre materialet, er det klart til bruk når du får det.

Dette skjer i Tibnor

Bli kjent med vårt stålservicesenter i Hyvinkää i en helt ny video!

I introduksjonsvideoen ser du hva vi kan tilby ved vårt allsidige servicesenter. Visste du for eksempel at Hyvinkää har en av Nordens største laserkutting maskiner for lange produkter?