text.skipToContent text.skipToNavigation

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2024 og innebærer at alle bedrifter som omfattes av loven må gjennomføre aktsomhetsvurderinger og gi enhver innsyn i disse vurderingene. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Tibnor har iverksatt arbeidet med å kartlegge og prioritere områder for aktsomhetsvurderinger.
 

Følgende vil bli prioritert og oppdatert på våre nettsider i tiden fremover:

  • Virksomhetens driftsområder og organisering​​​​
  • Virksomhetens etablering av gjeldende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Faktiske negative konsekvenser avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger
  • Tillegg virksomheten har avdekket som vesentlig risiko for negative konsekvenser
  • Hvilke tiltak virksomheten har iverksatt for å stanse avdekkete negative konsekvenser
  • Hvilke tiltak virksomheten har iverksatt for å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser
  • Virksomhetens følgende tiltak eller forventet tiltak
     

Se vår redegjørelse her.


Dersom du har spørsmål som ikke dekkes av denne siden, eller vår FAQ side, ta kontakt med oss på e-mail: aapenhetsloven@tibnor.com

Dersom du har innsigelser på tilbakemeldinger kan du kontakte oss på e-mail: tilbakemelding.aapenhetsloven@tibnor.com
 

Vår FAQ side finner du her.


Code of Conduct

Code of Conduct er et felles konsept for hvordan vår virksomhet og medarbeidere skal forholde seg til arbeidsmiljø, adferd, sikkerhet, samt eksterne og interne relasjoner.

Nedlastning Code of Conduct (engelsk)

Nedlastning Guide to Code of Conduct (engelsk)
 

Organisasjonen

Fredrik Haglund er konsernsjef i Tibnor, ansvarlig for selskapets daglige drift. I tillegg til konsernsjefen, består konsernledelsen av åtte medlemmer, hver med et klart ansvar for å sikre og betjene Tibnors interesser og strategi effektivt. Tibnors ledergruppe ser du her.

Organisasjonskart Tibnor konsernet

Organisasjonskart Tibnor AS
 

Vi oppdaterer vår nettside med informasjon om arbeidet med åpenhetsloven, og oppfordrer deg til å sjekke nettsiden løpende for oppdatert informasjon.
 

Rask bestilling
Bearbeidingsalternativer

Velg kappetype

Note: Pris for kapping og overflatebehandling vil bli lagt til i handlekurven
Leveransealternativer
Valgt dato Dellevering mulig


Logg inn

Jeg har glemt mitt passord

Det gleder oss at du vil bli kunde hos Tibnor. For at du som bedriftskunde skal kunne handle hos oss må du søke om et kundenummer

Søk om kundekonto hos Tibnor

*Merk deg at Tibnor kun selger til bedriftskunder, dessverre ikke til privatpersoner. Søknader uten et organisasjonsnummer kommer ikke til å behandles.