text.skipToContent text.skipToNavigation

Bærekraft

Vi er overbevist ​om, at det er sammen, vi skaper en mer bærekraftig fremtid. Kontakt oss og la oss sammen gjøre en innsats for å gjøre det litt bedre i fremtiden.

Tibnor - Vi tar ansvar hele veien

Hos Tibnor har vi fokus på å hele tiden lære sammen for å bli enda bedre. Vi skal være bedre i morgen enn vi var i går, gjennom å skape en mer bærekraftig virksomhet, flere bærekraftige tilbud og dermed bli en ansvarsfull partner og et foregangsselskap innen sikkerhet. Vårt bærekraftsarbeid innebærer å ta ansvar hele veien i vår forretning, fra hvor vi kjøper vårt materiell, kvalitet i hvert trinn av vår forretning, anerkjennelse av våre ansatte som vår mest verdifulle ressurs, støtte våre kunder i deres utfordringer og skape en sterk og lønnsom virksomhet du kan stole på.

Vi realiserer vårt bærekraftsarbeid gjennom våre verdier som vi har til felles med SSAB, og som hjelper oss med å skille mellom rett og galt.

Målrettet – Sammen skaper vi verdi
Pålitelig – Gjør det rette
I forkant – Med fremtiden i tankene

Vår bærekraftstrategi

Nedlastbare dokumenter

Hvilken miljøpåvirkning har et stålprodukt gjennom en hel livssyklus?

Det kan du finne ut gjennom Tibnor sine EPD`er. EPD står for Enviromental Product Declaration og er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument, som gir transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

Med et stort fokus på miljø, C02-avtrykk og miljøfotavtrykk er EPD®-systemet en troverdig måte å vise at vi virksomheten presterer når det kommer til bærekraft. Tibnor Norge sine EPD`er ligger på EPD-Norge sin hjemmeside, se oversikt her.

Tibnor Norge er sertifisert av LCA.no til å utarbeide egne EPD `er. LCA.no er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon.

Last ned EDP`er for SSAB produkter i lenkene under:

SSAB

EPD Hot rolled steel platesEPD Hot rolled steel and coilsEPD Cold rolled steel sheets and coilsEPD Metal coated steel sheets and coilsEPD GreenCoat - color coated steel sheets and coils

Tibnors sertifiseringer sikrer at vårt bærekraftsarbeid er i fokus

Våre sertifiseringer sikrer at vi hele tiden har fokus på bærekraft, og at vi konstant utvikler og forbedrer oss. Våre sertifiseringer bidrar til å ha kunden i fokus, at vi identifiserer forbedringer i våre prosesser, utvikler virksomheten og reduserer kvalitetsmangler.

Last ned våre sertifiseringer i lenkene under:

Tibnor AS har vært kvalitetssertifisert siden 1995

Tibnor AS har vært miljøsertifisert siden 2001

Vi har hatt sertifikat for produksjonskontroll (FPC) i henhold til EN 1090-1 siden 2013, noe som innebærer at vi kan CE-merke produktene som håndteres og produseres på anleggene. Vi har valgt å vise hvilke produkter som er CE-merket på våre følgesedler og i vår kundeportal. Materialleverandøren er den som CE-merker produktene, så hvis du trenger en ytelsesdeklarasjon med din lagerbestilling, kan du kontakte din selger. Selgeren trenger ditt bestillingsnummer, samt posisjonsnummer for å hjelpe deg på best mulig måte. Tibnors egen ytelsesdeklarasjon kan du alltid laste ned her, og det er den du trenger hvis Tibnor har bearbeidet materialet på en eller annen måte, f.eks. ved kapping, slyngrensing og priming.

Tibnor i Norge er registrert som godkjent leverandør hos:

Achilles JQS

Pre-kvalifisert leverandør innen Olje- og gassindustrien i Norge og Danmark.

Utilities NCE

Utilities NCE innen energibransjen.

TransQ

TransQ Qualification System for Suppliers to transport Utilities in Scandinavia.

Startbank

Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom..

Direktiv

Last ned dokumenter i lenkene under.

Tibnor emission statement

Tibnor emission data model

REACH

REACH er en kjemikalieregelverk som erstatter store deler av de kjemikaliereglene som gjaldt før den 1. juni 2007 i EU og i Norge. REACH står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. På norsk: Registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Reach inneholder også krav til brukere av kjemikalier, noe som ikke fantes i den tidligere lovgivningen.

RoHS

På hvilken måte berøres Tibnors produkter av direktivet? Gjennom RoHS 2-direktivet (2011/65/EU) begrenses bruken av kvikksølv, kadmium, bly, heksavalent krom og de flammebestandige midlene PBB og PBDE i nye elektriske- og elektroniske komponenter som ble sluppet på markedet etter 1. juli 2006.

Konfliktmineraler

Mineraler der utvinningen støtter konflikter blir kalt «konfliktmineraler». I henhold til amerikansk lovgivning «Dodd-Frank Ac» skal amerikanske selskaper redegjøre fra hvor de har kjøpt de fire mineralene - tinn, tantal, wolfram og gull. Disse mineralene utvinnes for det meste i Kongo-Kinshasa og ni omkringliggende land, der penger fra utvinningen av lokale krigsherrer og grupperinger går med til å finansiere pågående konflikter. EU-kommisjonen har lagt frem et lignende forslag som krever rapportering av de såkalte konfliktmineralene også i EU.

Tibnor SRR statement

SRR (Ship Recycling Regulation, 1257/2013/EC) er en forskrift fra EU, vedtatt for å forhindre, redusere, minimere og i den grad det er praktisk mulig å eliminere ulykker, skader og andre uønskede effekter på menneskers helse og miljø forårsaket av gjenvinning av skip.

Tibnor statement on material with Russian and Belarusian origin

La oss gjøre en forskjell sammen

Vi er overbevist ​om, at det er sammen, vi skaper en mer bærekraftig fremtid. Kontakt oss og la oss sammen gjøre en innsats for å gjøre det litt bedre i fremtiden.

Kontakt oss
Rask bestilling
Bearbeidingsalternativer

Velg kappetype

Note: Pris for kapping og overflatebehandling vil bli lagt til i handlekurven
Leveransealternativer
Valgt dato Dellevering mulig


Logg inn

Jeg har glemt mitt passord

Det gleder oss at du vil bli kunde hos Tibnor. For at du som bedriftskunde skal kunne handle hos oss må du søke om et kundenummer

Søk om kundekonto hos Tibnor

*Merk deg at Tibnor kun selger til bedriftskunder, dessverre ikke til privatpersoner. Søknader uten et organisasjonsnummer kommer ikke til å behandles.