text.skipToContent text.skipToNavigation

Europress

Skreddersydd levering gjør livet enklere

Når stålbjelker, stålplater og spesialkomponenter leveres til Europress er de pakket og sortert på en helt spesiell måte - alt for å forenkle montørenes og sveisernes arbeid på verkstedgulvet.

De kommer inn i den ene enden av verkstedet. Dimensjonsskårne spesialkomponenter og stålplater som er laserskåret, plasmaskåret eller gasskåret i Tibnors produksjonsenhet i Seinäjoki. Det finnes også stålbjelker og rør med rett skjæring og med hull på eksakt riktig plass fra Hyvinkääs produksjonsenhet. En del av materialet leveres på en spesialtilpasset lastepall slik at komponentene skal være så lett tilgjengelig som mulig. På denne måten kommer arbeidet med montering og sveising umiddelbart i gang, og Europress kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet som er planlegging og egen produksjon.

Europress er et finsk familieselskap som ble grunnlagt på slutten av 1970-tallet. Selskapet produserer avfallskomprimatorer til ulike formål.

Framtidens miljøteknologi

Avfallskomprimatorene til Europress skal tåle hard belastning, varme og ekstrem kulde, og kvalitetskravet er høyt.

– Europress skal kunne konsentrere seg om produksjonen, og det er vår jobb å sørge for at de har gode forutsetninger for dette. Vi ønsker å møte deres behov, og vi tilbyr en helhetsløsning som tar hensyn til produktutvikling, materialer, bearbeiding og levering, sier Tibnors regionsjef Marko Karppinen.

Smarte avfallskomprimatorer, som blir stadig vanligere på gjenvinningsstasjoner rundt om i Finland, er en av nysatsingene fra Europress. Der kan vanlige forbrukere sortere og gjenvinne sitt plast- og papiravfall. Avfallskomprimatorene til Europress komprimerer avfallet og beholderens eier kan følge med hvor full beholderen er, og på denne måten optimalisere tømmingen. Dette har også en positiv miljøpåvirkning ettersom eieren slipper å transportere luft, noe som er vanlig når avfallet ikke komprimeres.

Fra Tibnors enheter i Seinäjoki og Hyvinkää leveres laserskårne stålrør, dimensjonsskårne og spesialskårne stålkomponenter og stålplater til Europress. Maskindeler som Tibnor har bestilt av sine underleverandører. En del av materialet fra Tibnor leveres skreddersydd pakket på lastepall. Det blir ca. 160-200 tonn stål pr. måned.

Samarbeidet mellom Tibnor og Europress har lange tradisjoner og kontakten mellom selskapene er tett. I fellesskap diskuteres nye tekniske løsninger, spesielt når det oppstår et spesialbehov som krever stål med nye egenskaper. I utviklingsarbeidet er samarbeidet viktig. Både når det gjelder programvaren til de smarte avfallskomprimatorene og stålet som beholderne produseres av. Marko Aaltio, utviklingsdirektør hos Europress, sier at hver kilo som kan elimineres fra sluttproduktet, sparer miljøet gjennom lavere drivstofforbruk i transporten.

– Derfor er vi spesielt interessert i å høre om nye stålkvaliteter eller nye teknikker/teknologier som kan hjelpe oss.

I korthet

Europress
Planlegger og produserer avfallshåndteringsutstyr som blant annet avfallskomprimatorer for virksomheter og forbrukere.

Utfordringen
Avfallskomprimatorene skal tåle hard belastning, varme og ekstrem kulde, og holde høy kvalitet.

Løsning
Tibnor leverer laserskårne stålrør, dimensjonsskårne og spesialskårne stålkomponenter og stålplater til Europress. Maskindeler som Tibnor har bestilt av sine underleverandører. En del av materialet fra Tibnor leveres skreddersydd pakket på lastepall.

Kontakt oss i dag

Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!