text.skipToContent text.skipToNavigation

Kiruna Wagon

Ikke et gram for mye

De må være sterke, robuste og kunne laste maksimalt. Men de skal helst ikke veie et gram for mye. Kiruna Wagon utvikler nye spesialvogner til gruveindustrien, et oppdrag som er mulig takket være plateprosessering hos Tibnor.

I 2014 fikk Kiruna Wagon et spørsmål fra EU: Ville de være med og sette standarden for fremtidens europeiske bulklogistikk? Ni håndplukkede bedrifter skulle i et EU-prosjekt sammen utforme et toppmoderne logistikksystem til den spanske saltprodusenten Iberpotash, og nå ville man gjerne at Kiruna Wagon skulle være en av disse.

Svaret var selvfølgelig ja. Kiruna Wagon er Nordens ledende selskap inne gruvetransport på jernbane og leverer komplette løsninger til gruveindustrien med hensyn til togtransport av blant annet malm, både over og under bakken. I 2014 fikk de altså i oppdrag å produsere en helt ny type bulkvogn med tilhørende losseløsning.

Det er ikke helt enkelt.

– Disse vognene skal kunne transportere salt, men også malm og annet bulkmateriale, forteller Joachim Eresjö, produktspesialist hos Tibnor.

– De skal også kunne være lengre og kortere avhengig av hva som skal kjøres og hvor.

Og de skal helst ikke veie et gram for mye. Gruvevogner frakter tunge materialer og må være robuste som få andre for å kunne laste sikkert. Men samtidig vil du ha en så lett vogn som mulig for ikke å slepe på unødig dødvekt som bare forbruker energi uten å tilføre noe som helst.

Løsningen på disse utfordringene ble å utvikle en felles plattform, og deretter bruke ulike typer lastebeholdere avhengig av produktet som skulle fraktes. Kiruna Wagon har dessuten konstruert store deler av vognene i Strenx 960, et materiale som er mye sterkere, men som framfor alt har en høy flytegrense.

Store volum ferdig materiale

I stedet for å fremskaffe alt materiale og siden bearbeide det, har Kiruna Wagon valgt å la Tibnor stå for all plateprosessering.

– På vårt anlegg i Finland har vi i flere år hjulpet dem med å skjære til, bøye og lasersveise deres materiale slik at platedetaljene blir nøyaktig slik de vil ha dem, og vi har fått tillit til å gjøre det også i dette prosjektet.

Fordelen for Kiruna Wagon er at Tibnor allerede har en stor maskinpark med høy kapasitet som raskt kan produsere store volum ferdig materiale, sier Joachim Eresjö.

– Hvis de skulle investere i denne kapasiteten selv, ville det først og fremst bli en veldig dyr investering, og dessuten ville maskinene stå uvirksomme store deler av tiden. Den maskinparken vi har kan dessuten produsere svært avanserte, store og lange detaljer, noe som gjør at de i stedet for å sette sammen smådetaljer selv, mottar ferdige produkter. Dermed blir det enklere for dem å holde tidsfrister og levere i rett tid til sine kunder.

I korthet

Kiruna Wagon
Nordens ledende selskap innen gruvetransport på jernbane.

Utfordring
Vognene må være både lette, robuste og fleksible.

Løsning
Tibnor skjærer, bøyer, lasersveiser og leverer ferdige produkter.

Kontakt oss i dag

Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!