text.skipToContent text.skipToNavigation

Ponsse

Skogsmaskiner med fleksibilitet og kvalitet

Ponsses fabrikk, en av verdens ledende produsenter av skogsmaskiner, ligger i den lille kommunen Vieremä. Der har mer enn 11000 skogsmaskiner blitt produsert i løpet av en periode på 46 år. Ca. 9500 av disse er fortsatt i bruk.

Ponsse er kjent som et selskap som spesialiserer seg på produksjon, salg og service av skogsmaskiner som bygger på kortvirkemetoden og relaterte datasystemer.  Kortvirkemetoden innebærer at stammene kappes allerede i skogen til lengder som egner seg for trevirkets bruksområde. Samtidig formidler datasystemer informasjon til sluttkunden om hvilke tresorter og hvilken mengde trevirke som er på vei ut av skogen. Alt dette skjer trådløst og i sanntid.

Forholdene skogsmaskinene brukes under setter metallets styrke, samt slitasje- og værbestandighet på harde prøver.  Maskinene brukes i vanskelig terreng og under varierende værforhold, og det finnes egentlig ingen kuldegrenser for når de kan brukes. Kundene kan velge produktegenskaper som er egnet for deres driftsforhold, og de setter stor pris på produktenes høye kvalitet og en produktutvikling som imøtekommer deres behov. Som leverandørpartner trengs virksomheter som kan bidra til at disse kundebehovene imøtekommes.

Datasystemer kommuniserer med hverandre

Ponsse kjøper hovedsaklig høyfast, forbehandlet Strenx-stål fra Tibnor. Stålet bearbeides ved Tibnors servicesentral i Seinäjoki og noen ganger også i Hyvinkää. Leveringene fra Tibnor times etter de ulike produktkjedene hos Ponsse. Alle forbehandlede detaljer transporteres til Ponsses eget sveiseverksted for videre behandling, og derfra fortsetter de ferden for å bli brukt til for eksempel i sorteringsmaskinenes eller kranarmenes konstruksjoner.

Ponsse bruker en leverandørportal som kobler Tibnors og Ponsses datasystemer med hverandre.  Bestillingene kommer fra Tibnor etter just-in-time-prinsippet ettersom det ikke er formålstjenlig å ha store lagre ved fabrikken i Vieremä. «For oss er det svært viktig å reagere raskt og fleksibelt på våre kunder behov. Derfor har Ponsse utviklet en leverandørportal som gjør at Tibnors og Ponsses datasystemer kan kommunisere simultant», sier Tiina Haapalainen, innkjøpssjef hos Ponsse i Vieremä.
Ponsses og Tibnors datasystemer er oppbygd slik at de kommuniserer med hverandre. Dette har gjort samarbeidet smidigere. Nå går det raskere å gjennomføre produktendringer og bestillingene håndteres mer oversiktlig.

«Når systemene er i kontakt med hverandre, kan sluttproduktene endres raskere og vi kan bestille separate produkter etter produksjonens endrede behov. Vi ser da også hvordan behandlingen av bestillinger blir mer oversiktlig. Før disse endringene tok det uker eller måneder», forteller Haapalainen.

Portalen fører til tidsbesparelser ved lossing av varer, i kontorarbeidet og ved spørsmål om leveringstider.

«I portalen ser Tibnor hvilken arbeidsfase som venter ulike produkter, og pakker produktene deretter. Varene kan pakkes opp raskere og plasseres på hyllene. Mengden kontorarbeid har selvsagt blitt mindre ettersom bestillingene ikke lenger legges inn manuelt én om gangen. Dessuten har lagerets omløpshastighet økt betydelig», legger Haapalainen til.

Samarbeidet har blitt sterkere i årenes løp, og ikke bare mellom Ponsses kjøpere og Tibnors salgsavdeling. Kvalitetsekspertene i begge selskaper har besøkt hverandre, og samarbeider også innen produktutvikling og produksjonsplanlegging.

«Vår produktutvikling kommuniserer blant annet med Tibnors produksjonsplanlegging, og de diskuterer produksjonen av produktene. Målet er alltid å unngå vanskelige arbeidsprosesser, og få så raske, enkle og kostnadseffektive arbeidsprosesser som overhodet mulig. Samarbeidet mellom de ulike enhetene har vært smidig», sier Haapalainen.

I korthet

Ponsse
Produserer, selger og utfører service på skogsmaskiner og tilhørende datasystemer.

Utfordring
Ponsses kunder har behov som krever kvalitet og fleksibilitet også fra leverandørpartneren.

Løsning
Høyfast, forbehandlet stål direkte til Ponsses produksjonsbehov.

Kontakt oss i dag

Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!
Rask bestilling
Bearbeidingsalternativer

Velg kappetype

Note: Pris for kapping og overflatebehandling vil bli lagt til i handlekurven
Leveransealternativer
Valgt dato Dellevering mulig


Logg inn

Jeg har glemt mitt passord

Det gleder oss at du vil bli kunde hos Tibnor. For at du som bedriftskunde skal kunne handle hos oss må du søke om et kundenummer

Søk om kundekonto hos Tibnor

*Merk deg at Tibnor kun selger til bedriftskunder, dessverre ikke til privatpersoner. Søknader uten et organisasjonsnummer kommer ikke til å behandles.