text.skipToContent text.skipToNavigation

Toyota

Færre ledd i kjeden gir økt kvalitet

Direkteleverte varmvalsede plater i ferdigskårne lengder og monteringsklare detaljer påvirker produksjonen positivt for Toyotas monteringsvirksomhet i Mjölby.

På Toyota Material Handling Europes anlegg i Mjölby er produksjonsvolumet på ca. 80 000 elektrisk lagertrucker og 100 000 håndpalltrucker pr. år. Anlegget er en sveise-, male- og monteringsfabrikk. Selskapet kjøper inn stålkomponenter som kan gå direkte til sveising uten noen intern bearbeiding, og deretter videre til priming og montering til ferdig truck. Tibnor, som av Toyota er tildelt utmerkelsen «Supplier of the Year 2016», leverer varmvalsede plater og bearbeidede detaljer. På denne måten har Toyota kontinuerlig tilgang til alle deler de trenger når de trenger dem. Fabrikken i Mjölby er det største produksjonsanlegget av trucker Toyota har i Europa. Toyota har behov for råmaterialer og deler i rikting omfang og til rett tid.

På Toyotas anlegg i Mjölby holder Tibnor et såkalt konsignasjonslager av varmvalsede plater i ulike kvaliteter. Lageret administreres av Toyota, men platene eies av Tibnor fram til Toyota tar dem ut fra lageret.

– Å eie egne, store lagre er kostbart og krever vanligvis stor detaljstyring mellom leverandør og kunde, men med denne ordningen kan Tibnor handle på en mer uavhengig måte samtidig som tilgjengeligheten av plater til Toyota er 100 %, sier Magnus Andersson, innkjøpsdirektør hos Toyota Material Handling Manufacturing i Sverige.

Et sterkt partnerskap

Tibnor sørger hele tiden for at detaljene Toyota har behov for, alltid er tilgjengelig. Bearbeidede detaljer leveres fra Tibnor i Köping ut ifra Toyotas produksjonsbehov. Varmvalsede plater leveres fra Borlänge til lageret på Toyotas anlegg, alltid i den utstrekning som trengs.

Nøkkelen til suksess er et sterkt partnerskap. Tibnor har bidratt med sin produksjonsekspertise i nært samarbeid med Toyotas egne konstruktører.

– Vi har et forfinet samarbeid der kunden er involvert hele veien. Når det gjelder grovplater, bruker vi underleverandører som bearbeider stålemnene vi har skåret på våre egne anlegg. Dette velfungerende samarbeidet med våre underleverandører fører til at vi kan tilby det Toyota ønsker med hensyn til kvalitet på utførelse og leveringssikkerhet, sier Johan Botold, Key Account Manager hos Tibnor.

I korthet

Toyota
Toyota Material Handling Europes produksjonsanlegg i Mjölby i Sverige, er selskapets største produksjonsenhet av trucker i Europa.

Utfordring
Det er svært viktig at komponentene i Toyotas trucker holder høy kvalitet med hensyn til konkurranseevne.

Løsning
Tibnor leverer råmaterialer og monteringsklare detaljer i nært samarbeid med Toyota, noe som fører til en positiv utvikling for truckenes design og lastekapasitet.

Kontakt oss i dag

Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!