text.skipToContent text.skipToNavigation

Slipt Rundtstål CEAX C45E

C45E er et enkelt konstruksjonsstål som inneholder omtrent 0,45% karbon. Det relativt høye karboninnholdet gjør stålet egnet for induksjonsherding og bråkjøling pluss herding (Q + T). Det lave legeringsnivået utelukker imidlertid god respons på Q + T i større dimensjoner.

C45E er standardisert i SS-EN ISO 683 - 1. SS-betegnelsen (utgått) er 1672. Tibnor har valgt å lagerføre stenger av materiale med betegnelse C45R, den eneste forskjellen til C45E er et kontrollert svovelnivå for forbedret maskinbarhet. Minste tillatte flytegrense for strekkprøving av C45E varierer avhengig av diameter i området 310 - 280 N / mm2. Området for bruddgrense er 590 - 740 N / mm2 og for hardhet 165 - 220 HB uavhengig av diameter.

Diametertoleransen for C45E rundstang er god, nivå h8 som definert i ISO 286 - 2. Overflatebehandlingen med benevning Ra er bedre enn 0,6 µm. I tillegg er stengene veldig rette med buehøyde på maksimum 0,0001 ganger lengden på stangen.

Sveising av C45E er mulig, men alt annet enn veldig små deler bør forvarmes. Bearbeidingsevnen er veldig god og korte brikker gjør at materialet er egnet for prosessering i ubemannet drift.

Om nødvendig er C45E utmerket egnet for induksjonsherding og kan også overflatebehandles ved nitrering. En Q + T-operasjon kan brukes til å øke styrkenivået, men herdbarheten er ikke veldig god, slik at bråkjøling blir best utført ved bruk av vann eller polymerkjølemiddel.

Velg variant

* Kvantitetstillegg fremkommer på mindre kvantiteter i handlekurven