text.skipToContent text.skipToNavigation

Markedsinformasjon November 2020

2020 har vært et krevende år for stålprodusentene. Koronakrisen har gitt direkte og indirekte utfordringer og gir fortsatt stor usikkerhet inn i 2021. Stålbehovet i Europa har gått kraftig ned, spesielt innenfor bilindustrien. Stålverkene har bygd ned kapasiteter og tilpasset seg et lavere volum. Råvareprisene viser fortsatt stigende trend. Importen av stål og metaller fra Asia til Europa er redusert. EU's straffetoll samt økende behov i Asia gjør tilgjengeligheten lavere og Asia er mindre konkurransedyktig på pris. Denne utviklingen har medført store bemaningsreduksjoner på stålverkene. Siste nyheten er varslet nedbemanning av 11.000 ansatte i Tysk stålkonsern. Nye rykter om konsollideringer er kommet opp. 

Flate produkter

På flate produkter er det spesielt kaldvalsede coil (CRC) og galvanisert (HDG) materiale som er utfordrende. Bilindustrien har igjen reservert store volum og verkene prioriterer disse i Q1-2021. Dette medfører forsinkelser og begrenset tilgjengelighet på spotmarkedet. Samme situasjonen ser vi også på båndplater (HRC). Etterspørselen er god og økende i Nord Europa. Stålverkene presser prisene opp pga lavere produksjonskapasitet og høye råvarekostnader.

Rør og hulprofiler

Til produksjon av rør og hulprofiler brukes som kjent varmvalset coil (HRC) som utgangsmateriale. Redusert tilgang og økende priser på utgangsmaterialet gir også prispress på disse produktene. Byggmarkedet i Norge forventer å ta seg opp igjen neste år. Prosjekter som ble utsatt i 2020 forventes oppstart i 2021. Økt etterspørsel og økende produksjonskostnader vil gi økte utsalgspriser. 

Lange produkter

Lange produkter som bjelker og stangstål viser positiv utvikling. Verkene har varslet prisoppgang. Råvarekostnadene, spesielt skrap, viser markant økning igjen. Etterspørselen i Europa er god og det forventes ytterligere bedring i markedet. Verkene presser prisene og mindre interesseret i spotforespørsler. Vi forventer dog en mindre prisoppgang på disse produktene sammenlignet med andre.

Aluminium og rustfritt

Aluminiumsprisene stiger også. Basis for dette er den sterke etterspørselen i Asia. Vanskelig tilgjengelighet på containere til sjøtransport gir også stigende logistikkostnader. Rustfrie materialer har samme utfordring som aluminium. Produksjonsenhetene i Europa har nå normale ledetider, men sliter med lønnsomhet og har varslet bemanningsreduksjoner. 

For import til Norge utgjør valuta en faktor som påvirker prisen direkte. Den Norske kronen har svekket seg mot Euro og Dollar i hele 2020. Utviklingen følges nøye og vil ha påvirkning på prissettingen.

Ifølge stålverkene, markedsindikatorer og prognoser, ser Tibnor en prisøkning på stål og metaller i månedene fremover. Utsiktene for stålmarkedet i Europa viser postive signal siste måneder. Dette gir håp om bedre lønnsomhet for Europeisk stålindustri. 

For Norske kunder vil dette medføre økte priser. Tibnor vil oppdatere sin prisliste månedlig fremover, etter de endringer som beskrevet over. Du vil finne dine priser på vår kundeportal. Ta gjerne kontakt med din selger for mere informasjon.

Tibnor, som største aktør i Norden, vil jobbe aktivt for å sikre god tilgjengeliget av stål og metaller for våre kunder. 

Svein Johansen.
Salgsdirektør

Kontakt oss i dag

Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!