text.skipToContent text.skipToNavigation

Pris & markedsinformasjon fra Tibnor

2021 har startet med store prisøkninger fra stålprodusentene globalt. Hele første kvartal har vært preget av økende priser og lavere tilgjengelighet. Dette har fortsatt med en foreløbig ny topp nå i April. Leveringstidene har økt betydelig i samme periode. Den norske kronen har styrket seg noe den siste tiden både mot USD og Euro, men dette monne ikke mye sammenlignet med den kraftige økningen på materialene.

Stålmarkedet i Europa og globalt er nå svært komplekst. Prisene påvirkes av økte  råvarekostnader, transportkostnader, tollbarrierer , Pandemien Covid 19 og ikke minst en økende etterspørsel.

Covid 19 har påvirket fremtidsutsiktene og i denne usikkerheten har stålprodusentene, utenom Kina, kuttet kraftig i sin stålproduksjon. Kina kom tidligere ut av pandemien, og opplever nå en sterk økning i eget marked. Dette resulterer i økt behov for stål og metaller. 

Nå som veksten i Europa øker igjen er etterspørselen større enn tilgjengeligheten. Vi ser derfor ledetider mellom 3-6 måneder på nyvalsing, avhengig av produktgruppe. 

Utviklingen videre 

Prisene på råvarer som stålskrap og jernmalm øker fortsatt. Transportkostnadene spesielt fra Asia har økt kraftig i pris og med mye lengre ledetider. Kapasiteten hos stålverkene øker men ikke like raskt som tilsvarende etterspørsel.

Det er forventet at markedet i Europa vil ta seg videre opp utover 2021. 
I våre naboland er markedsaktiviteten markert høyere enn i Norge. Vi ser nå en tydelig trend på økt aktivitet også her hjemme, noe som også er prognostisert av myndighetene og private aktører. Mange utsatte prosjekter er forventet å komme i gang utover i 2021 og i 2022. 

Leveringstider på flate produkter, plater og coil, samt rør og hulprofiler er nå September-Oktober. Lange produkter, stangstål og bjelker er ca 8-9 uker, og økende.
Nyvalsing på Rustfritt snakker vi nå levering i Aug. – Sept. og dagens lagersituasjon er krevende. Det er tilsvarende situasjon også på Aluminium.
 
Vi forventer fortsatt en markert prisøkning på stål og metaller de kommende måneder. 
Prisøkningen vil varierer avhengig av produktgruppe, men at dette minimum vil ligge på nivå som økningene i første kvartal er rimelig å anslå. Med dagens utsikter på råvarer og tilgjengelighet i et voksende marked forventer vi at prisene vil holde seg høye gjennom hele 2021.

Kontakt oss i dag

Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!