text.skipToContent text.skipToNavigation

2020-03-13

Informasjon fra Tibnor om tiltak vedrørende koronaviruset og leveranser til våre kunder

Tibnor ser for øyeblikket ingen forstyrrelser i leveransene på grunn av koronaviruset og holder normal drift. Vi følger utviklingen nøye og følger både W.H.O anbefalinger og Folkehelseinstituttets instruksjoner. Det er ikke påvist smitte hos noen av Tibnor sine ansatte.

Vi opprettholder normal drift, men tar forhåndsregler for å minimere risikoen for infeksjoner etter helsemyndighetenes retningslinjer og de fleste ansatte innen kontor og administrasjon sitter per i dag på hjemmekontor. 

På våre lagre har vi iverksatt diverse tiltak for å minimere risiko for smitte, samt at både våre lagermedarbeidere og transportører følger våre strenge retningslinjer for håndtering av både materialer og papirer.

Leveringssituasjonen er per i dag god, og vi har foreløpig ingen signaler på leveringsstopp fra våre leverandører. Vi har en tett dialog med både eksisterende og alternative leverandører for å sikre god leveringsdyktighet også fremover. 

Er det ytterligere spørsmål, vennligst kontakt din kundeansvarlig eller kontaktperson hos Tibnor.

 

Kontakt oss i dag

Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!