text.skipToContent text.skipToNavigation

2020-02-04

Ovakos CO2-kalkulator hjelper kundene til å ta klimaansvar

Bærekraft og klimaansvar er høyt oppe på kravlisten når Tibnor velger leverandører. En av selskapets fremste partnere, Ovako, lever definitivt opp til dette kravet. Med Ovakos nye karbondioksidkalkulator får kundene vite klimaavtrykket til de produktene de kjøper fra Ovako.

Bærekraft og klimapåvirkning har stått høyt på Ovakos agenda i mange tiår, og selskapet kan i dag stolt dokumentere at produktene deres har hele 80 prosent lavere karbondioksidavtrykk enn det globale gjennomsnittet. 

– Det harde arbeidet med å redusere karbonavtrykket vårt har gitt gode resultater. Kunder som i dag kjøper et tonn stål av oss, kan regne med at de bidrar til å skåne verden for 2000 kilo mindre karbondioksid enn om de hadde kjøpt stålet fra en standardleverandør et annet sted i verden, sier Katarina Hundermark, sjef for bærekraft og sikkerhet hos Ovako Group.

Resirkulert og fossilfritt

Årsaken til at Ovako – som er en av Tibnors største og viktigste stålleverandører – har lyktes så godt med å redusere klimapåvirkningen, hviler på tre bein, forklarer Katarina Hundermark. For det første bruker Ovako i prinsippet bare resirkulert materiale i produksjonen, for det andre bruker de bare fossilfri strøm og for det tredje har de jobbet hardt med produksjonsprosessene sine for å redusere klimapåvirkningen. 

– Vi har iverksatt mange forskjellige tiltak for å redusere klimapåvirkningen, men et eksempel er at vi konverterer varmebehandlingsovnene våre til å drives av strøm i stedet for olje og gass, sier Katarina Hundermark og fortsetter:

– Vi arbeider kontinuerlig med å bli enda bedre, det finnes alltid mer vi kan gjøre. I tillegg til å finne ut hva vi kan gjøre i våre egne anlegg, deltar vi også i eksterne prosjekter for å utvikle tekniske løsninger for bransjen som kan bidra til å redusere CO2-utslippene. 

CO2-kalkylator

En viktig del av Ovakos iherdige bærekraftsarbeid er den kalkulatoren som selskapet har utviklet for å hjelpe kundene til å få full oversikt over hvor mye karbondioksid som slippes ut fra de produktene de kjøper fra Ovako.

– Ved hjelp av kalkulatoren, som vi kaller carbon footprint calculator, beregner vi hvor mye karbondioksid produktene våre slipper ut «fra vuggen til graven», det vil si fra innkjøp av råvarer og energi til de nye stålproduktene forlater Ovako. 

For å få frem alle data, har Ovako foretatt livssyklusanalyser av de tre stålprosessene sine samtidig som de sammen med det svenske forskningsinstituttet RISE har opprettet klimadeklarasjoner for alle sine varmvalsede stenger. 

– Det er grunnlaget for kalkulatoren. Når kundene ber om å få tilgang til de spesifikke tallene, går vi inn i systemet og regner ut avtrykkene fra de enkelte produktene, sier Katarina Hundermark. 

Full kontroll på avtrykket

Ved hjelp av denne informasjonen kan Ovakos kunder beregne hvor stor påvirkning de har på klimaet ved å legge sammen karbondioksidavtrykket fra Ovakos produkter med sitt eget karbondioksinavtrykk – dermed kan de se hele syklusen. 

– Vi ser at denne typen informasjon etterspørres i økende grad av kundene våre, som naturligvis også vil kunne vise sine kunder at de foretar ansvarlige innkjøp. Derfor er vi svært glade for at vi nå kan forsyne dem med tall for karbondioksidavtrykket for alle produktene våre, avslutter Katarina Hundermark.