text.skipToContent text.skipToNavigation

Ann Therese Larsen trer inn i stilling som Sales Manager for region vest

Vi er glade for å kunne gratulere Ann Therese Larsen med ny stilling i Tibnor. Ann Therese har de siste to årene vært en av våre dyktige Inneselgere i region vest og hun har nå takket ja til stilling som Sales Manager for regionen. Her kan du bli litt bedre kjent med henne. 

Fortell litt om deg selv 

Jeg er 43 år, gift og har to jenter på 12 og 16 år. Jeg er utdannet innen salg og markedsføring. Erfaringer fra tidligere arbeidsforhold har gitt meg kunnskap om prosjektledelse, og gjennomføring av salgsprosesser. Disse erfaringene har jeg bygget videre på i Tibnor, hvor jeg har vært ansatt siden 2019.

Hva er det som motiverer deg til å jobbe med salg?

Jeg er glad i kontakt med mennesker, og er en sosial og relasjonsbyggende person. Jeg blir motivert av resultater, fordi dette er en bekreftelse på at vi lykkes i jobben vår.

Kan du si litt om hva du anser som viktig i din dialog med kundene?

Det er viktig for meg å opparbeide en god og åpen dialog, slik at vi sammen kommer frem til den beste løsningen for kunden.

Hvordan har du opplevd din tid i Tibnor så lang?

Min tid i Tibnor har vært veldig lærerik. Jeg har fått en ny kompetanse innen stålbransjen, samt innen produkter og tjenester som Tibnor tilbyr. Vi er en dynamisk organisasjon, hvor ingen dag er lik. Som arbeidsgiver oppleves Tibnor for meg, som en trygg og god arbeidsplass. Tibnor er en fremoverlent arbeidsgiver som satser på ansatte, og som har fokus på intern kompetanseheving.