text.skipToContent text.skipToNavigation

Grønt fokus på produkter

Hos Tibnor tilstreber vi kontinuerlig å forbedre driften. Vårt styringssystem inneholder dokumenter som sikrer god kvalitet og miljøtenkning. En viktig tiltak i vårt arbeid med å minimere miljøpåvirkning har vært å etablere Environmental Product Declarations (EPD`er) for våre hovedprodukter.

EPD, som er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument, gir transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. EPD`er gjør det enklere for oss å ta bedre miljøvalg på produktsiden, noe vi etterstreber hver dag. Vi får et bedre grunnlag for å vurdere miljøbelastningen på produkter, samt dokumentasjon av klima- og miljøforavtrykk.

Tibnor Norge er nå også sertifisert av LCA.no til å utarbeide våre egne EPD `er. LCA.no er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Sertifiseringen styrker vår konkurransedyktighet i det grønne skiftet, og bistår med å effektivisere vårt arbeid med miljødokumentasjon.

Konkurransedyktighet i det grønne skiftet

Et grønt fokus og konkurransedyktighet er viktige pådrivere for Tibnor. Vi er en del av SSAB konsernet, som har igangsatt en unik bærekraftsatsning for stålindustrien.

- Som en del av SSAB konsernet ser vi virkelig frem til å kunne bli de første til å produsere og levere fossilfritt stål, sier Idar Vartdal, Manager Sales & Product Support i Tibnor.

- HYBRIT- prosjektet er banebrytende og gjør at SSAB er helt i front på produksjon av fossilfritt stål, fortsetter Vartdal.

HYBRIT- prosjektet har som mål å revolusjonere stål gjennom hele dens livssyklus – fra produksjon til sluttbrukeren, og med en gjenvinningsgrad på 100 %. Gjennom innovasjoner i prosjektet kommer SSAB til å levere fossilfritt stål til markedet allerede i 2026.

Og et grønt miljøfokus gjelder for flere av våre leverandører.

- Tibnor har flere leverandører enn kun SSAB og vi har mer og mer fokus på miljøfaktoren når vi diskuterer med våre leverandører, avslutter Vartdal. 

Tibnor Norge EPD`er er å finne på EPD-Norge sin hjemmeside: www.epd-norge.no/bygg/tibnor

Kontakt oss i dag

Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!