text.skipToContent text.skipToNavigation

Pris og markedsinformasjon fra Tibnor, Oktober 2021
 

Markedet generelt

Det norske markedet har hatt en vekst gjennom 2021. Industrien ble ikke rammet av koronakrisen som først fryktet. Norges Bank Regionale nettverk rapporterer om høyere vekst siste måneder.

Etter gjenåpningen forventes det at dette skal fortsette. Industri og tjenesteyting har sterkeste veksten. Oljeleverandørene og bygg og anlegg har noe svakere vekst. Eksportindustrien har den høyeste med 4,2%. Utsiktene for Q4 er dermed gode. Tibnor opplever en høy aktivitet med mange forespørsler og prosjekter allerede for ny-året 2022.

SSAB meldte i sitt webinar den 15. september, en innkjøpssjefsindeks - PMI i Sverige 60,1 og Norge 62,2. Europeiske PMI endte på 64,4 for august. Globalt for stål var 53,1 for august.


Stålmarkedet

Leveringssituasjonen er fortsatt kompleks. Produksjon globalt har hatt moderat økning siden koronaepidemien inntraff, men etterspørselen er høyere en produksjonsveksten. Siden Kina eksporterer betydelig mindre enn tidligere, er mye av overkapasiteten borte. Eksporten til Europa har avtatt betydelig. Fraktkostnadene er fortsatt meget høye og tilgjengeligheten og ledetidene er svært lange. Man tror på forlengelse av EU Safeguards på 3 år. Kina avviklet sin eksportstøtte og Russland innførte eksportskatt, dette tilsier en fortsatt kompleks leveringssituasjon.

På rustfrie produkter er situasjonen tilsvarende. Europeiske produsenter har meget lange leveringstider, vi ser februar – mars på nye leveranser. Også asiatiske produsenter har lange ledetider, men pga fraktsituasjonen blir leveringstiden og prisene enda mer utfordrende.


Råvarer

Jernmalm, kol, og jernskrot har ligget på historisk høyt nivå. Man har siste uker sett en endring, men premium pellets sammen med energipriser har fortsatt å øke.
 

Verkskapasitet

Ledetidene på stål og metaller har store variasjoner, basert på produktgrupper. En generell bedring ser vi på enkelte områder. Stangstål og lange produkter som bjelker har en normal ledetid fra Europeiske Verk. Hulprofiler og runde rør har ca 8-10 uker, som er noe over normalen. Dette gjelder også de fleste plate-produktene. En del spesialkvaliteter slik som slitestål har lengre ledetider.  Nyproduksjon av rustfritt er på ca 4-6 måneder. Gjelder også aluminium.


Prisutvikling

Stål og metallprisene ligger på et historisk høyt nivå. Vår egen Tibnor-indeks fra 2013 illustrerer dette tydelig:  

Innenfor de produkter som har bedret tilgjengelighet, samt en korreksjon i råvarekostnadene ser vi en utflating av prisene. Når dette slår ut i markedet er noe usikkert, da ledetidene er fortsatt over normalen. På andre produkter med fortsatt lavere tilgjengelighet og høy etterspørsel ser vi fortsatt økning for Q4. Gjelder spesielt på rustfritt og aluminium.

Det er usikkerhet rundt prisbildet, man ser oftere at prisene påvirkes i stor grad av utenforstående faktorer, slik som politiske beslutninger (skatt, avgifter, kvoter, etc) frakter og ledetider, store nasjonale/internasjonale investeringer som eksempelvis man ser i USA nå. Kort oppsummert er det markedsvisningene og ikke råvarene som påvirker prisene.

Vi oppdaterer våre prislister månedlig, disse endringene er tilgjengelig på vår hjemmeside.

Kontakt oss i dag

Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!