text.skipToContent text.skipToNavigation

Tibnors sikkerhetsuke 2021

Denne uken arrangerer vi Tibnors sikkerhetsuke, en uke med et ekstra fokus på sikkerhetsarbeid. Dette er et årlig arrangement som gjennomføres i alle land hvor Tibnor har tilstedeværelse.

Som et tungindustriselskap er sikkerhet vår øverste prioritet. Hver dag bearbeider og distribuerer vi store mengder stål og metallprodukter. Da er det avgjørende at vi er bevisst det å jobbe i et risikofylt miljø, og at alle ansatte kjenner sitt ansvar for sikkerheten – både for seg selv og kolleger. Ved å dedikere et årlig arrangement til nettopp dette, sørger vi for god forankring og trygghet i vårt sikkerhetsarbeid. 

Alle enheter og team deltar i sikkerhetsuken med eget definert program. I år har overordnet fokus vært på bevegelige gjenstander. Ved vårt sentrallager på Eidsvoll gjennomfører ansatte øvelser knyttet til riktig bruk av kraner og løfteverktøy. I tillegg er det brannslukkingsøvelse, samt egen sikkerhetsobservasjon for den enkelte. Ansatte ved salg og administrasjon er gjennom temaer knyttet til brannsluknings- og førstehjelpsutstyr, sikker arbeidsplass og ergonomi, samt bruk av refleks og bilbelte.

Vårt sikkerhetsarbeid er et kontinuerlig arbeid. Hver dag sørger vi for at ansatte trenes opp i hvordan forebygge, samt følge opp arbeidsulykker og nestenulykker. Vår sikkerhetsstyring er til enhver tid oppdatert og tilgjengelig for alle ansatte. Vi jobber aktivt med å eliminerer risiko fra vårt arbeidsmiljø og atferd, både fysisk og psykososialt. Våre ledere går foran som gode eksempler og diskuterer jevnlig med ansatte hvordan Tibnor, som en arbeidsgiver, kan gjøre arbeidsdagen til de enkelte tryggest mulig. I tillegg gjennomfører vi faste pulsmøter og deler Safety Alerts med våre kolleger i andre land. På denne måten kan vi lære av hverandre og avdekke eventuelle risiko-områder. 

I Tibnor skal ansatte skal føle seg trygg på egne arbeidsoppgaver, være kjent med rutiner, etiske retningslinjer, strategi og verdigrunnlag. På denne måten vil vi alle lykkes i eget arbeid og trives på jobb. Og ved å ivareta oss selv vil vi kunne være en pålitelig og kompetent samarbeidspartner og leverandør for våre kunder - og sammen vil vi være sterke.

Kontakt oss i dag

Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!