text.skipToContent text.skipToNavigation

Pris og markedsinformasjon fra Tibnor, januar 2022

Markedet generelt

Aktiviteten i 4. kvartal fortsatte å øke. Gjenåpningen i andre halvår bidro til høyere etterspørsel, men bedriftene venter nå noe svakere vekst fremover. Kapasitetsbegrensninger pga problemer med arbeidskraft og utfordringer med logistikk. Begrenset og lengre ledetider på råvarer gir utfordringer. Bedriftene planlegger for økt sysselsetting og investeringer. 

Årsaken til at bedriftene forventer svakere vekst gjennom vinteren er usikkerheten på smitteutviklingen, råvaretilgang, frakt og produksjonsbegrensninger. I tillegg er det vanskelig med innleie av arbeidskraft.

I Bygg og anleggsnæringen har aktiviteten vært høy innenfor nybygg, men pga forventet høyere rente er veksten noe mer dempet. Innenfor infrastrukturprosjekter er veksten fremdeles høy, støttet av offentlige utbygginger. Veksten i hjemmemarkedsindustrien har avtatt noe siste måneder, forventet vekst er 2% neste 6 måneder. Eksportindustrien har den største veksten på ca. 4 % forventet neste 6 måneder.

PMI – innkjøpssjefsindeksen, steg fra oktober til november med 4,9 poeng og endte på sterke 63,7 poeng. Usikkerheten med november var betydelig færre svar enn normalt, men indikerer likevel høyt nivå. 

Tibnor opplever god etterspørsel for prosjekter i første kvartal, så oppsummert forventer vi et aktivitetsnivå på nivå med Q4-21. Drevet av eksportindustri og infrastrukturutbygginger. Usikkerheten ligger i utviklingene av koronapandemien. 

Kilde: Regionalt nettverk, Norges Bank og Nima.no


Stålmarkedet

Som beskrevet i forrige rapport, er fremdeles leveringssituasjonen kompleks. Tilgjengeligheten og ledetidene varierer mellom produktgruppene og geografisk beliggenhet på produsentene. 

Generelt er produksjon av stål mer på linje med etterspørselen enn tidligere. Spesielt Europa har økt produksjonstakten. Mens Asia er fremdeles på samme nivå som tidligere. Produksjon av råstål gikk ned i november. USA har åpnet for import av stål for 2022 basert på kvoter. For tiden ligger prisnivået høyere i USA enn Europa, en dreiing av leveranser må forventes.

Råvarer som jernmalm og koks har hatt fallende priser, fra høyt nivå. Stålskrot falt i Q3, steg igjen og stabiliserte seg. Ny utfordring er historiske høye energipriser. Dette medfører pristillegg på produksjon, i varierende størrelser basert på produktgruppe og produksjonsmetode. Flere verk har trukket priser for desember. Fraktkostnadene ligger fremdeles på høyt nivå, lite tilsier reduksjon i nærmeste fremtid.

Det utvikles nye produksjonsmetoder for redusere utslipp av CO2, flere europeiske verk har kommet langt i denne utviklingen, ledende i dette er vårt SSAB. Kostnadene for utslipp ligger i dag på 81€/tonn, og forventes å øke frem til år 2030. Importskatt til Europa må forventes for å støtte det grønne skiftet. 

På rustfrie produkter er leveringstidene svært lange. Ny-valsing fra Outokumpu er ca. 6 måneder. Leveranser fra Asia ligger på samme nivå, drevet av usikkerhet på fraktkostnader og lang ledetid.

Bilindustrien som største avtaker av kaldvalsede plater/coil har som kjent slitt med produksjon, og har ikke tatt ut de volum som var forventet, vi ser derfor en midlertidig bedring av tilgjengeligheten på disse produktene. 


 

Priser og ledetider


Det er stor usikkerhet rundt prisbildet, man ser oftere at priser påvirkes i stor grad av utenforstående faktorer slik som politiske beslutninger (skatt, avgifter, kvoter, etc.) frakter og ledetider. Store internasjonale investeringer man ser i USA vil påvirke markedet. Kort oppsummert er det markedsvisningene og ikke råvarene som påvirker prisene.


Bjelker, lange profiler og stangstål vil fortsette å øke i pris, mest grunnet høye energikostnader. Ledetidene fra verk er innenfor normalen, ca. 4-8 uker. 
Flate produkter som kaldvalset, bånd og kvartoplater har en nedadgående pris. Mest grunnet av bedring i tilgjengelighet. 


Hulprofiler og runde rør ser vi reduksjon av prisen. Mest grunnet bedring av tilgjengelighet på utgangsmateriale / coil som også har nedadgående prisbilde. Ledetidene fra verk er noe varierende, ca. 4-10 uker avhengig av kvalitet og dimensjoner.


Rustfritt og aluminium har stabile basispriser. Tilgjengeligheten er som omtalt tidligere.


Tibnor oppdaterer sine prislister månedlig, disse endringene er tilgjengelig på www.tibnor.no


Tibnor som Nordens største grossist har høyt lagerhold og sikret tonnasje fra verkene, som skal gi våre kunder trygghet for sitt behov.  Ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos oss for mer informasjon.  
 

Kontakt oss i dag

Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?

Kontakt oss!