Stål, metaller og tro på den nordiske industrien.

 

Tibnor leverer metall, stål og bearbeidingstjenester til industrien i Norden og Baltikum. Vi drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder, både i stort og smått.

For vi, på lik linje med dem, må arbeide bedre og smartere for å kunne hevde oss i den globale konkurransen. Som en moderne distributør av stål og metall forstår vi at vår rolle strekker seg lengre enn til selve leveransen. Vi er en del av den nordiske industriens konkurransekraft. Vi ser på oss selv som et samlingspunkt for smartere løsninger, der vi forener vår egne, kundenes og leverandørenes kompetanse og potensiale. Resultatet er en kombinert kraft som gir oss og den nordiske industrien ett forsprang som gjenspeiler mer enn vår størrelse, styrke og våre forutsetninger. 

Tibnor logo

Kort om Tibnor

 • 1200 medarbeidere i 7 land

 • Nettoomsetning 2018: 10,3 milliarder SEK

 • Datterselskap i SSAB konsernet 

 • Hovedkontor i Solna utenfor Stockholm

 • Andel av SSAB konsernets totale nettoomsetning: 12 % 

 • VD for Tibnor: Kimmo Väkiparta (1964)

Visjon

Vår visjon er et fremgangsrikt Norden i stadig utvikling. Vi tror at Norden kommer til å overleve til tross for forflytningen som skapes av globaliseringen. Norden kommer til å klare seg ved at industrien vokser, virksomhetene sysselsetter, kjøpekraften opprettholdes og vi har det generelt veldig bra.

Tibnor er en del av industriens verdikjede, og vi vil styrke konkurransekraften for den nordiske industrien. Derfor har vi en viktig rolle – en misjon – som en del av helheten: vi er samlingspunktet for smartere løsninger. Vi forener våre egne, kundenes og leverandørenes potensiale og kompetanse. Smartere løsninger betyr bedre konkurransekraft og effektivitet for oss alle – og som igjen fører til at vi til sammen gjør den nordiske industrien enda sterkere.

Tibnor - våra kontor och bearbetningsenheter

Strategi

Les om våre strategiske mål.

Les mer

Strategi

 • Vinne markedsandeler ved å tilby Nordens bredeste produktsortiment

 • Øke volumet innen Parts Business gjennom ett nettverk av spesialiserte bearbeidingsenheter

 • Fortsette utviklingen av våre tjenester med fokus på verdi for kunden

 • Utnytte digitalisering og automatisering

 • Bygge et felles Tibnor og utnytte kompetanse, beste praksis, lokasjoner og kjøpekraft i hele Norden – og dermed være en sterk partner for kunder og leverandører

Anställda på Tibnor

Styrker

Les om våre styrker.

Les mer

Styrker

 • Unik lokal tilstedeværelse i Norden
 • Vi har ansatte med høy kompetanse som drives av å løse kundebehov
 • Vi tilbyr et stort produktsortiment og spesialiserte prosesseringstjenester i kombinasjon med logistikkompetanse, sterke distribusjonsnett og moderne kundeserviceløsninger.
 • Høy leveringspresisjon og korte ledetider, med tjenester som hjelper kundene med å forbedre materialstrømmene
 • Tett samarbeid med strategiske leverandører og nøkkelkunder / segmenter

Kunder

Les om våre kunder.

Les mer

Kunder

Tibnors kunder er nordiske og baltiske industribedrifter som bruker stål og andre metaller i sine produksjonsprosesser og / eller sluttprodukter. Hovedsegmentene er:

 • Leverandørindustrien

 • Verkstedsindustrien

 • Bilindustrien

 • Byggeindustrien

Tibnor har rundt 10.000 kunder i de nordiske og baltiske landene i forskjellige bransjer, og kundegrunnlaget inkluderer alt fra store maskinprodusenter (OEM) til små og mellomstore selskaper.

Distribusjons- og prosesseringsoperasjoner utgjør omtrent 85% av salget, og direkte leveranser fra stålverkene står for de resterende 15%.

Coils

Produkter og tjenester

Les mer om våre produkter og tjenester.

Les mer

Produkter og tjenester

SSABs produktspekter utgjør omtrent 45% av Tibnors salg. Andre produsenters handel og spesielle stålprodukter som Tibnor distribuerer inkluderer maskinstål og lange produkter, for eksempel bjelker, stenger og hullprofiler for konstruksjonsformål, samt armeringsstål for byggebransjen. Rustfritt stål og ikke-jernholdige metaller, først og fremst aluminium og kobber, står for omtrent 20% av salget.

Som ståldistributør er Tibnor en logistikkekspert med et veletablert distribusjonssystem som jobber med forskjellige logistikkstrømmer. Logistikkløsningene varierer fra leveranser innen 24 timer fra lager, til individuelle materialstrømmer som tilfredsstiller kundens behov. For kunder betyr dette at materialet blir levert i tide og til riktig kvalitet.

Tibnor behandler alle produktgrupper som leveres til markedet. Tibnors maskiner og utstyr er spesialisert på forskjellige materialer, noe som betyr at vi kan imøtekomme de mer komplekse behovene til kundene våre. Tibnor har tre behandlingsenheter i Finland, fem i Sverige, tre i Norge og enheter i Danmark og Litauen.

For kunder betyr outsourcing av ikke-kjernevirksomhet til en profesjonell, spesialisert partner en mulighet til å øke selskapets lønnsomhet og konkurranseevne. Kunder reduserer arbeidskapitalen, forbedrer produksjonseffektiviteten, øker fleksibiliteten og reduserer også materialavfall og bidrar til å forbedre kvaliteten på sluttproduktet.

Tibnor tilbyr også et bredt spekter av kontaktpunkter og supporttjenesteløsninger for kundene. Kunder kan velge å bruke e-tjenester som EDI og nettbutikk eller få personlig service. Det gjør det enkelt for kundene å velge materialer, lage tilbud, legge inn bestillinger, få tilgang til dokumenter eller jobbe med automatiserte løsninger.