Kapping


Tibnor kapper alle typer materialer som bjelker, stang- og hulprofiler,  metall, spesialstål, presisjonsrør og rustfritt etter dine ønsker og spesifikasjoner. Kapping gjennomføres vanligvis med sirkel- og båndsag. For å kunne oppfylle komplekse kappe- og hulltakingsbehov, bruker vi  mer avanserte plasma- og laserskjæringsmaskiner.


Hvis du velger Tibnor som leverandør får du materialet ferdig bearbeidet og tilpasset din produksjon.

Sirkel- og båndsag

Tibnor utfører sirkel- og båndkapping av alle produkter i produktutvalget for å gi deg lengden og utførelsen du trenger til kommende produkter. Våre maskinparker er tilpasset materialet som lagerføres på det respektive anlegget, og vi har lang erfaring når det gjelder kapping.

Vi kapper og tilpasser alle dimensjoner av bjelker og stangstål som tilbys i produktutvalget etter dine spesifikasjoner.

Tibnors kapasitet for lange stålprodukter
Lengde Maks. 24200 mm
Grader, gjærkapping Maks. 70° (60° ved>18000 mm)
Vi tilbyr presisjonskapping  av rør og andre hulprofiler. Presisjonskapping er en automatisert prosess som kapper, rengjør, avgrader og måler ferdige detaljer.  Presisjonskapping brukes oftest på tynnveggede rør som krever svært nøyaktig dimensjon og overflatekvalitet.
Tibnors kapasitet  
Lengde  4 - 13000mm
Diameter  4 - 145 mm
Grader  gjærkapping  opptil 70°
Toleranser  ±0.5 mm lengde < 1000="">±1 mm lengde> 1000, for snevrere toleranser kontakt Tibnor   

Vi kapper og tilpasser spesialstålet slik at det passer til din produksjon.

 Tibnors kapasitet  
 Lengde   9 -7000 mm 
 Diameter   6-650 mm (maks. 180 mm ved kapping med sirkelsag)

Tibnor kapper også aluminium og andre metaller for å levere ferdige lengder til din produksjon. Maskinene er skånsomme mot materialet når det gjelder snittoverflater og riper. Muligheten for kapping i bunter på maks. 120x120 mm bidrar til raske leveringer.

Tibnors kapasitet for metaller   
 Rundt   10-125 mm
 Firkantet  10-125 mm
 Flatt/profil  10 x 10 - 120 x 120 mm
 Maks. inngående lengde  6200 mm
 Kapplengder   10-2000 mm
 Best toleranse  ±0,5 mm
 

Laserskjæring rør

Rørlaseren klarer komplekse former og hulltaking.
Vi  laserskjærer bjelker, rør og hulprofiler.

Tibnors kapasitet 
 Rundt Ø15 – 508 mm (vanlige og komplekse former)
 Firkantet 15x15 – 400x400 mm
 Rektangulært 20x15 – 500x300 mm
 Flatt og ovalt  20x15 – 500x300 mm
 Lengde 3200 – 16000 mm
 Maks. tykkelse 16 mm (10 mm ved rustfritt)

Etterbearbeiding og andre tjenester

Avgrading

Avgrading eliminerer skarpe kanter som kan oppstå ved boring, klipping og skjærende bearbeiding.

Merking

Merking kan utføres med kritt eller merkepistol.

Les mer

Fasing

Tibnor tilbyr fasing av platedetaljer med flere ulike metoder.

 

Plasmaskjæring fasing
Laserskjæring fasing
Gasskjæring fasing
Mekanisk bearbeiding

 

Kontakt oss for å finne egnet type fasing.

Retting

Skjærte detaljer kan rettes gjennom rettemaskin eller rettepresse.  

Les mer

Retting

Skårne detaljer kan rettes gjennom rettemaskin eller rettepresse (manuell).

Rettepresse     
Planhet 1 mm
Maks. vekt  300 kg
Tykkelse  Tykkelse 20-60 mm
Bredde  100-800 mm
Lengde 500-2000 mm 

 

Rettemaskin  
Tykkelse 4-20 mm (avhengig av stål type)
Bredde  200-2000 mm
Lengde 200-3000 mm
Maks. vekt 500 kg