Bearbeiding

 Fokuser på det du kan, og la Tibnor gjøre resten.

Virksomheter som kjøper stål og metall skal ofte bearbeide materialet. Men hvilke produksjonsprosesser er det som virkelig tilfører verdi til din virksomhet, og som kundene dine er villige til å betale for?

En del produksjonsprosesser er viktige, men kan ikke anses som en del av deres kjerneprosess. Ofte gjennomføres disse for å klargjøre materialet på ulike måter. De forberedende prosessene tar tid for personalet ditt. Ofte kreves det også god plass på verkstedet ditt, eller på byggeplassen for å kunne gjennomføre dette. Plass som du skulle kunne bruke til noe annet. Det er her Tibnor kommer inn i bildet.

Hvis du lar oss klargjøre materialet, er det klart til bruk når du får det. Produksjonen din kan starte umiddelbart. Samtidig eliminerer du risikoen for at noe blir feil, og at materialet du har kjøpt blir ødelagt før produksjonen i det hele tatt har startet. Når vi tilpasser til riktig format før vi leverer til deg, betaler du bare for den mengden du trenger og slipper spill. Og når dine ansatte får drive med det de kan best, skaper dette også merverdi for dine kunder.

5 grunner til å outsource bearbeiding

Det er mange gode grunner til å la oss ta oss av bearbeidingen for deg.

Les mer

5 grunner til å outsource bearbeiding 

1. Du unngår skjulte kostnader
Ved å bruke produksjonstilpassede komponenter i strømmen, kan du eliminere såkalte skjulte kostnader - inkludert transport, lagring og avfall. En annen kostnad du kan spare på er service på maskiner og annet prosessutstyr. Spesielt hvis det er en behandlingsoperasjon som du sjelden gjør. Forberedende behandling krever også spesialisert personell, som kan være bedre nødvendig i produksjonen.

2. Du sparer edelt stål
Med outsourcet maskinering unngår du risikoen for å sløse med edelt stål. Du betaler bare for materialet du bestiller. Hvis behandlingen foregår på ditt eget anlegg, må du lagre materialet i tillegg til bestilling. Hvis det er snakk om sjeldent materiale, er det stor risiko for at du plutselig blir sittende med et lag fullt av overflødig materiale. Kjernekompetanse kan vike for lagring. Du kan også oppleve feil under maskinering som forhindrer bruk av komponenten - du trenger ikke å gjøre dette med outsourcet maskinering.

3. Du kan levere raskere
Du kan reagere raskere på endringer i ordrereserven. En leverandør har alltid tusenvis av tonn forskjellige typer stål på lager, klar til å tas i bruk og leveres på kort varsel. Ved å bruke andres tjeneste, kan du starte prosjekter tidligere eller love raskere levering.

4. Du kan fokusere på kjernevirksomheten
Outsourcet behandling lar deg fokusere mer på kjernevirksomhet. Dette betyr at du blant annet kan utføre avansert produksjon på en enklere måte. Du kan bestille maskiner av høy kvalitet som er klare til bruk, rett inn i produksjonsflyten.

5. Du får ekstra kunnskap
En erfaren partner tilfører kunnskap. Ikke bare slipper du utføre behandlingen selv, du får også hjelp til å optimalisere den. Planleggingsansvar ligger fortsatt hos bedriften din, men en partner kan bidra i prosessen ved å foreslå mindre endringer. For eksempel kan antall sveisefuger reduseres ved bruk av bøying, eller antall komponenter kan reduseres fra to til en.

Denne typen optimalisering blir av stor betydning i det lange løp ettersom produksjonen din blir raskere og billigere. Derfor er det verdt å bruke kompetansen til en kunnskapsrik partner.

Bearbeidingstjenester