Priming


La Tibnor prime materialet ditt i forbindelse med slyngrensing. Prosessen utføres på alle produkter som kan slyngrenses. Dette inkluderer rør og hulprofiler, plater, bjelker, stangstål og spesialstål. Primingen beskytter den slyngrensede overflaten mot korrosjon (rust) og smuss. 

Slyngrensing - grunnlaget for alle primesystemer
Garanti på renhet Sa 2,5, noe som er et grunnleggende krav i de fleste primesystemer.

 • Bedre sveiseresultat ettersom det ikke finnes hverken glødeskall eller rust.
 • Enklere etterbehandling, kun slyngrensing, rengjøring eller børsting.
 • Alle overflater på materialet blir garantert rengjort. Hvis slyngrensingen derimot gjøres på ferdig konstruksjon, er det mange flater som er vanskelig å komme til.

En slyngrenset overflate gir tykkere sinklag ved varmforsinking. 

Lar du Tibnor prime materialet, utføres prosessen rett etter at materialet er slyngrenset for å holde det rent under primeprosessen. Du kan kjøpe de fleste stålprodukter med lengder opp til 18,5 m primet fra oss.

Tibnors standardfarge, tokomponent epoksy, rød farge.

 • Sjikttykkelse 15–20 my: Som beskyttelse på den slyngrensede overflaten, brukes grunnfarge for enklere priming eller grunning for videre grunnmaling. 
 • Sjikttykkelse 25-45 my: Som beskyttelse på den slyngrensede overflaten, brukes grunnmaling for videre grunning eller ferdigmaling. Fargen må slipes bort ved sveising.
 • Sjikttykkelse min. 40 my: Som beskyttelse på den slyngrensede overflaten, brukes grunnfarge i enklere primesystemer, eller som første lag i mer kompliserte primesystemer. Fargen må slipes bort ved sveising. 

 

Tibnors kapasitet  
Maks. lengde 18,5 meter
Maks. bredde 2,5 meter
Maks. høyde  400 mm
Min. høyde Ved slyngrensing og eventuell priming av plater med tykkelse under 5 mm, kan ikke renhetsgraden Sa 2,5 garanteres. Platens planhet kan heller ikke garanteres. Partier uten primer kan forekomme fordi det må brukes lastbærere som f.eks. vinkeljern. 
Min. veggtykkelse Profiler med godstykkelse på 4 mm og under leveres ikke med garantert retthet. 
 

Når du lar Tibnor prime materialet med lavsink før levering, får du et tynt fargesjikt som 
du har muligheten til å sveise uten sliping.

Lavsinksilikat 10-15 my, grå farge

 • Det tynne fargesjiktet gir godt sveise- og skjæreresultat.
 • Kan overmales med de fleste fargesystemene på markedet
 • Kan også overmales med sinkrik farge
 • Tåler høy varme på sveisens bakside
 • Mindre risiko å sveise i lavsinksilikat enn i ubehandlet stål med glødeskall og rust.
 
Tibnors kapasitet  
Maks. lengde   18,5 meter
Maks. bredde  2,5 meter
Maks. høyde   400 mm
Min. høyde Ved slyngrensing og eventuell priming av plater med tykkelse under 5 mm, kan ikke renhetsgraden Sa 2,5 garanteres. Platens planhet kan heller ikke garanteres. Partier uten primer kan forekomme fordi det må brukes lastbærere som f.eks. vinkeljern. 
Min. veggtykkelse Profiler med godstykkelse på 4 mm og under leveres ikke med garantert retthet.

 

Etterbearbeiding og andre tjenester

Avgrading

Avgrading eliminerer skarpe kanter som kan oppstå ved boring, klipping og skjærende bearbeiding.

Merking

Merking kan utføres med kritt eller merkepistol.

Les mer

Fasing

Tibnor tilbyr fasing av platedetaljer med flere ulike metoder.

 

Plasmaskjæring fasing
Laserskjæring fasing
Gasskjæring fasing
Mekanisk bearbeiding

 

Kontakt oss for å finne egnet type fasing.

Retting

Skjærte detaljer kan rettes gjennom rettemaskin eller rettepresse.  

Les mer

Retting

Skårne detaljer kan rettes gjennom rettemaskin eller rettepresse (manuell).

Rettepresse     
Planhet 1 mm
Maks. vekt  300 kg
Tykkelse  Tykkelse 20-60 mm
Bredde  100-800 mm
Lengde 500-2000 mm 

 

Rettemaskin  
Tykkelse 4-20 mm (avhengig av stål type)
Bredde  200-2000 mm
Lengde 200-3000 mm
Maks. vekt 500 kg