Slyngrensing

Slyngrensing av stål och metaller

 

Rensingen gjøres med maskiner som kaster små stålpartikler på komponenten for å rense den for rust og skitt. Rene komponenter er betydelig enklere å bruke i produksjonen. Tibnor kan rense opptil 2500 millimeter brede komponenter til en renhet på SA 2,5.

Hvis du lar Tibnor slyngrense stålet før levering, vet du at alle materialoverflater er rene og klare til din videre produksjon. Vi garanterer renhet Sa 2,5, noe som er et grunnkrav i de fleste primesystemer. Vi kan også prime materialet i direkte tilknytning til slyngrensingen. 

 

Slyngrensing er en prosess der blåsemiddelet slynges på med høy hastighet av et slyngehjul mot overflaten som skal blåses. Det er en en rengjøringsmetode som fjerner glødeskall og rust på stålet, noe som gir bedre sveiseresultat og forenkler den videre bearbeidingen. En slyngrenset overflate gir f.eks. et tykkere sinklag ved varmforsinking ettersom slyngrensing påvirker materialets overflateruhet. 

Tibnors kapasitet
 Maks. høyde  500 mm
 Maks. bredde  3 000 mm
 Maks. lengde  24 000 mm

Tibnor kan chips-tromle eller trommelblåse materialet.

Tromling er en avgradingsmetode som fjerner grader på mindre detaljer. Dette gjøres ved hjelp av vibrasjoner, keramiske steiner, vann og sammensetninger som er en blanding av væsker som blant annet rengjør og avfetter materialet.

Det finnes to typer trommelmaskiner - chips-trommel og trommelblåser. Ved chips-tromling, som også kalles vibrasjonstromling, brukes store steiner som grovrengjør materialet. I en trommelblåser kastes blåsemiddelet (trådklipp/kuler) på detaljene av et slyngehjul. Dette fjerner glødeskall, men kan gi merker på detaljene.

Tibnors tilbud
 Chipstromling  300 kg (5 kg/detalj)
 Trommelblåsing  500 kg (20 kg/detalj)

5 grunner til å outsource bearbeiding

Det er mange gode grunner til å la oss ta oss av bearbeidingen for deg.

Les mer

5 grunner til å outsource bearbeiding 

1. Du unngår skjulte kostnader
Ved å bruke produksjonstilpassede komponenter i strømmen, kan du eliminere såkalte skjulte kostnader - inkludert transport, lagring og avfall. En annen kostnad du kan spare på er service på maskiner og annet prosessutstyr. Spesielt hvis det er en behandlingsoperasjon som du sjelden gjør. Forberedende behandling krever også spesialisert personell, som kan være bedre nødvendig i produksjonen.

2. Du sparer edelt stål
Med outsourcet maskinering unngår du risikoen for å sløse med edelt stål. Du betaler bare for materialet du bestiller. Hvis behandlingen foregår på ditt eget anlegg, må du lagre materialet i tillegg til bestilling. Hvis det er snakk om sjeldent materiale, er det stor risiko for at du plutselig blir sittende med et lag fullt av overflødig materiale. Kjernekompetanse kan vike for lagring. Du kan også oppleve feil under maskinering som forhindrer bruk av komponenten - du trenger ikke å gjøre dette med outsourcet maskinering.

3. Du kan levere raskere
Du kan reagere raskere på endringer i ordrereserven. En leverandør har alltid tusenvis av tonn forskjellige typer stål på lager, klar til å tas i bruk og leveres på kort varsel. Ved å bruke andres tjeneste, kan du starte prosjekter tidligere eller love raskere levering.

4. Du kan fokusere på kjernevirksomheten
Outsourcet behandling lar deg fokusere mer på kjernevirksomhet. Dette betyr at du blant annet kan utføre avansert produksjon på en enklere måte. Du kan bestille maskiner av høy kvalitet som er klare til bruk, rett inn i produksjonsflyten.

5. Du får ekstra kunnskap
En erfaren partner tilfører kunnskap. Ikke bare slipper du utføre behandlingen selv, du får også hjelp til å optimalisere den. Planleggingsansvar ligger fortsatt hos bedriften din, men en partner kan bidra i prosessen ved å foreslå mindre endringer. For eksempel kan antall sveisefuger reduseres ved bruk av bøying, eller antall komponenter kan reduseres fra to til en.

Denne typen optimalisering blir av stor betydning i det lange løp ettersom produksjonen din blir raskere og billigere. Derfor er det verdt å bruke kompetansen til en kunnskapsrik partner.

2 ting du kanskje ikke visste om slyngrensing

Finn ut mer om slyngrensing.

Les mer

2 ting du kanskje ikke visste om slyngrensing

1. Du har ikke mer enn ett øyeblikk

Slyngrensing har blitt veldig populært. Det brukes til å rengjøre komponentene, noe som gjør arbeidet enklere. På den ene siden trenger du ikke jobbe hardt, og du holder ditt eget lokale renere.

2. Små stålpartikler kastes

Rensingen gjøres med maskiner som kaster små stålpartikler på komponenten for å rense den for rust og skitt. Rene komponenter er betydelig enklere å bruke i produksjonen. Tibnor kan rense opptil 2500 millimeter brede komponenter til en renhet på SA 2,5.

Etterarbeid og ekstratjenester

Hulltaking

Hulltaking gjennom boring, laser- eller plasmaskjæring.

Merking

Merking kan utføres med kritt eller merkepistol.