Slyngrensing


Slyngrensingen gjøres med maskiner som slynger små stålpartikler mot komponentene for å rengjøre dem for rust og smuss. Rene komponenter er mye enklere å bruke i produksjonen. Tibnor kan slyngrense opptil 2500 mm brede komponenter til en renhetsgrad på Sa 2,5.

Hvis du lar Tibnor slyngrense stålet før levering, vet du at alle materialoverflater er rene og klare til din videre produksjon. Vi garanterer renhet Sa 2,5, noe som er et grunnkrav i de fleste primesystemer. Vi kan også prime materialet i direkte tilknytning til slyngrensingen. 

Slyngrensing er en prosess der blåsemiddelet slynges på med høy hastighet av et slyngehjul mot overflaten som skal blåses. Det er en en rengjøringsmetode som fjerner glødeskall og rust på stålet, noe som gir bedre sveiseresultat og forenkler den videre bearbeidingen. En slyngrenset overflate gir f.eks. et tykkere sinklag ved varmforsinking ettersom slyngrensing påvirker materialets overflateruhet. 

Tibnors kapasitet
 Maks. høyde  500 mm
 Maks. bredde  3000 mm
 Maks. lengde  24000 mm

 Renhetsgrad Sa 2,5

 

Tibnor kan chips-tromle eller trommelblåse materialet.

Tromling er en avgradingsmetode som fjerner grader på mindre detaljer. Dette gjøres ved hjelp av vibrasjoner, keramiske steiner, vann og sammensetninger som er en blanding av væsker som blant annet rengjør og avfetter materialet.

Det finnes to typer trommelmaskiner - chips-trommel og trommelblåser. Ved chips-tromling, som også kalles vibrasjonstromling, brukes store steiner som grovrengjør materialet. I en trommelblåser kastes blåsemiddelet (trådklipp/kuler) på detaljene av et slyngehjul. Dette fjerner glødeskall, men kan gi merker på detaljene.

Tibnors tilbud
 Chips-tromling  300 kg (5 kg/detalj)
 Trommelblåsing  500 kg (20 kg/detalj)

 

 

Etterbearbeiding og andre tjenester

Hulltaking

Hulltaking gjennom boring, laser- eller plasmaskjæring.

Merking

Merking kan utføres med kritt eller merkepistol.