Aluminium

Aluminium er et sølvhvitt, ikke-magnetisk metall. Det er lett, med en tredjedel av tettheten til stål, og i ren form er det ganske mykt. Styrken kan økes betydelig ved hjelp av legeringer. Ettersom aluminium er så lett, brukes det ofte der det er viktig å redusere vekten, f.eks. i fly, biler, båter, forpakninger, m.m. Aluminium leder både varme og elektrisitet godt. Metallet er enkelt å forme gjennom bøying, dyptrekking, ekstrudering og støping.  Aluminium har god bestandighet mot rustangrep fra vann og ulike kjemikalier, takket være et tynt beskyttelseslag av aluminiumoksid som dannes ved luftkontakt.

Aluminium kan elokseres. Eloksering er en elektrolytisk prosess som gjør det naturlige oksidsjiktet i overflaten tykkere. Eloksert aluminium er blankt og kan brukes på for eksempel husfasader, på skilt eller til et sluttprodukt for å gjøre det enklere å rengjøre. Tykkelsen på elokseringen avhenger av bruksområdet, men det er veldig hardt, nesten like hardt som en diamant. Eloksert aluminium kan ikke sveises.

Du finner teknisk informasjon i vår kundeportal.

Klassifisering av aluminiumslegeringer

Bearbeidede legeringer klassifiseres etter et firesifret system kalt EN-norm og er opprinnelig fra USA, men brukes nå over hele verden.
Les mer

Bearbeidede legeringer klassifiseres etter et firesifret system kalt EN-norm og er opprinnelig fra USA, men brukes nå over hele verden.

 • 1000-serien er hovedsaklig rent aluminium med et aluminiumsinnhold på minimum 99 %. Disse kan forsterkes med kaldbearbeiding.
 • 2000-serien er legeringer med kobber som kan forsterkes gjennom såkalt utskillingsherding for å oppnå tilsvarende fasthet som stål. De ble tidligere kalt duraluminium. 3000-serien er legeringer med mangan og kan forsterkes med kaldbearbeiding.
 • 4000-serien er legeringer med silisium. Legeringer med silisium har god strømningshastighet og brukes ofte i støpeformer og ved presstøping av aluminium.
 • 5000-serien er legeringer med magnesium.
 • 6000-serien er legeringer med magnesium og silisium. De er enkle å maskinbearbeide, de kan sveises og styrken kan økes med utskillingsherding, men ikke til samme styrkegrad som 2000- og 7000-serien. 
 • 7000-serien er legeringer med sink, ofte i kombinasjon med magnesium. Disse kan forsterkes med utskillingsherding for å oppnå de aller sterkeste aluminiumslegeringene (bruddstyrke på opp til 700 N/mm2)
 • 8000-serien er legeringer med andre grunnstoffer som ikke dekkes av andre serier.  

Herdingsbetegnelser for aluminiumslegeringer

Aluminiumslegeringer kan deles opp i to hovedgrupper etter mekaniske egenskaper og da spesielt fasthet. En gruppe består av legeringer som ikke kan varmebehandles, og som bare kan opprettholde høyere fasthet gjennom kaldbearbeiding. Tilstanden for disse materialene kalles «H». Den andre gruppen inneholder legeringer som kan varmebehandles, og som forsterkes gjennom såkalt utskillingsherding. Herdingen for denne gruppen kalles «T».

Les mer

Legeringer som ikke kan varmebehandles (H)

Det første tallet etter H indikerer en spesifikk kombinasjon av grunnleggende trinn:

 • Kaldherdet (H1X): Dette omfatter bearbeiding som øker aluminiumets styrke og reduserer formbarheten.
 • Kaldherdet og delvis glødet (H2X): Etter kaldbearbeiding glødes materialet gjennom oppvarming, som reduserer styrken noe, men øker formbarheten.
 • Kaldherdet og stabilisert (H3X): Stabilisering innebærer varmebehandling ved lav temperatur som stabiliserer de mekaniske egenskapene til legeringer som ellers gradvis ville myknet i romtemperatur, for eksempel 5000-serien. Denne prosessen forbedrer vanligvis formbarheten og fjerner gjenværende spenning.
 • Kaldbearbeidet og glødet, i forbindelse med lakkering eller maling (H4X).

Det andre tallet (1-9) etter bokstaven H viser graden av kaldbearbeiding. Jo høyere tall, desto større andel kaldbearbeiding og desto høyere styrke. For eksempel betegnes H14 som halvhard gjennom kaldbearbeiding, for eksempel gjennom kaldvalsing, og ingen gløding etter valsing. H24 betegner materiale som er helt kaldbearbeidet, men der styrken er redusert og formbarheten er gjenopprettet til halvhard nivå gjennom gløding.


Legeringer som kan varmebehandles (T)

Varmebehandling av aluminiumslegeringer skjer i to trinn, en oppløsningsbehandling som ofte utføres i forbindelse med en annen prosess, for eksempel oppvarming før ekstrudering, etterfulgt av rask nedkjøling og deretter aldring. Det første tallet etter T identifiserer aldringsprosessen.

Naturlig aldring (T1, T2, T3, T4): Dette gjelder endringer som oppstår spontant ved normale temperaturer inntil legeringen til slutt oppnår en stabil tilstand, og hardheten og styrken ikke lenges forandres.

Kunstig aldring (T5, T6, T9): Skapes gjennom varmebehandling under høye temperaturer i en angitt tid til det er oppnådd en stabil tilstand. For eksempel betegner T6 oppløsningsbehandling etterfulgt av kunstig aldring. 

De fleste flate produkter varmvalses først hvis de ikke er strengstøpt til en tykkelse som kan kaldvalses med en gang. Kaldvalsing forbedrer tykkelsestoleransene, men hvorvidt det brukes i produksjonen avhenger av den endelige tykkelsen, de mekaniske egenskapene (tilstanden) som ønskes og hvilken legering det handler om. Coil og plater i aluminium er vanligvis enkle å bøye, bore, sage og forme gjennom dyptrekking eller strekking. Valget av legering er viktig hvis bruksområdet krever at aluminiumet skal sveises.

Coil og plater av aluminium brukes innen bransjene produksjon, transport, kjøretøy, konstruksjon og skipsbygging samt i elektriske applikasjoner. Det omfattende utvalget av legeringer gir høy fleksibilitet når det gjelder egenskaper, noe som også er tydelig gjennom de mange ulike bruksområdene.

Dørkeplater og andre mønstrede plater produseres med en mønstervalse som siste trinn i valseprosessen. Det brukes ofte lakkerte plater til skilt. 

Aluminiumsrør produseres vanligvis gjennom ekstrudering. De vanligste legeringene til rør er 6060/6063 for små rør med tynne vegger og 6082 for større og grovere rør. Aluminiumsrør er enkle å bearbeide ytterligere gjennom skjæring, hullboring, maskinbearbeiding og grading. Med riktig utstyr er de enkle å bøye. Elokserte aluminiumsrør er ikke bare dekorative, men reduserer også tendensen til at aluminiumsrørene kiles fast når de teleskoperes.

Aluminiumsrør brukes ofte i varmevekslere av ulike slag i mange bruksområder. Her har aluminiumets høye varmeledende egenskaper stor betydning.

 

Ekstruderingsprosessen brukes for aluminiumsrør til å produsere både enkle, ikke-symmetriske tverrsnitt som vinkler, T- og U-profiler, samt mer komplekse profiler med intrikate former. Dette er kostnadseffektivt ettersom man kommer nærmere sluttformen for et bruksområde uten mellomtrinn. De vanligste legeringene til profiler er 6060/6063 for små tverrsnitt med tynne vegger og 6082 for større tverrsnitt. Aluminiumsprofiler kan brukes på mange områder - kjøretøy, konstruksjon, elektronikk, hjemmeelektronikk, møbler, m.m.

Runde, firkantede eller rektangulære aluminiumsbolter produseres enten ved ekstrudering eller valsing. Aluminiumsbolter brukes ofte i maskinkomponenter og finnes derfor i en lang rekke legeringer med stor spredning av mekaniske egenskaper, som for eksempel profiler. Ved produksjon av maskindeler må bearbeidbarheten tas i betraktning ved valget av legering. Typiske bruksområder er hydraulikk og pneumatikk, kjøretøy og transport, skipsbygging og generell produksjon.

Eloksering kan brukes for slitesterke maskinkomponenter og for å hindre fastkiling hvis delene kommer i kontakt med hverandre eller andre metaller.

Tibnors øvrige sortiment