text.skipToContent text.skipToNavigation

Våre ansatte er vårt fremste konkurransefortrinn

Hos oss vil du få ansvar fra starten av, og en mulighet til å utvikle deg selv samtidig som du kan påvirke selskapets utvikling. Du vil jobbe i et jordnært og vennlig miljø, i kjernen av den nordiske industrien. Bli med oss og utgjør en forskjell.

Hva er du interessert i?

Sikkerhet er kjernen i kulturen vår

Sikkerhet handler om å komme trygt hjem til familie og venner etter endt arbeidsdag. Det handler om mennesker. Vi er klar over de mange risikoene som er involvert i vår logistikk og produksjon, derfor er det avgjørende at vi jobber systematisk for å redusere dem hver dag.

Tibnors mål er null ulykker. Hvordan kan vi oppnå dette? Ved å fokusere på sikkerhet sammen i det daglige arbeidet. Hos Tibnor har alle ansvar for sikkerheten, ikke bare medarbeidere i produksjon, men også i salgs- og supportfunksjoner. Sikkerhet involverer oss alle, det er kun innholdet i sikkerhetsarbeidet som varierer i organisasjonen. Vi fokuserer på å identifisere og redusere risikoer, og lære av dem. Vi søker å sikre at de samme skadene ikke oppstår på nytt. Vi vet også at menneskelige faktorer spiller en viktig rolle, derfor handler sikkerhetsarbeidet om vår kultur.

Hos Tibnor praktiserer vi sikkerhet først hver dag.

En veltrimmet produksjon

Hos Tibnor utvikler vi kontinuerlig våre arbeidsmetoder basert på vår Lean-filosofi «SSAB One». Kontinuerlig forbedring innebærer kontinuerlig læring og daglige forbedringer.

Vi må hele tiden forbedre oss slik at vi er relevante i markedet, for kundene, medarbeiderne og samfunnet. Hvordan sikrer vi dette? Hos Tibnor utvikler vi våre arbeidsmetoder våre basert på vår Lean-filosofi «SSAB One». Dette gjøres i alle team og i alle land for å sikre Tibnors konkurranseevne, eliminere svinn i våre prosesser, øke effektiviteten og skape engasjement blant alle medarbeidere.

I praksis har alle team i alle land daglige eller ukentlige møter for å styre teamenes arbeidsmengde og identifisere avvik og forbedringer. Vi fokuserer også på problemløsing i alle team for å forbedre «normaltilstanden». Alle medarbeideres kunnskap skal benyttes, slik at vi kan forbedre oss sammen. På denne måten skaper vi engasjement hos Tibnor.

Mangfold hos Tibnor

I Tibnor respekterer vi alle og søker å sikre at ingen får en mindre fordelaktig behandling på grunn av kjønn, seksuell legning, rase, etnisk bakgrunn, alder, religion eller tro.

Vi er overbevist om at mangfold beriker virksomheten og bedriftskulturen. Som en del av SSAB-konsernet jobber vi tett med kunder og leverandører over hele verden. For at vi skal kunne oppfylle deres behov på best mulig måte, må vi forstå alles tilnærmingsmåter og kultur. Likeså har vi mannlige og kvinnelige medarbeidere fra ulike geografiske områder, mennesker med ulike kompetanser og erfaringer som har jobbet hos oss i kort eller lang tid. Som selskap etterstreber vi at alle skal føle seg inkludert, og samtidig gi alle våre medarbeidere like muligheter til å utvikle seg.

Bærekraft er en viktig forretningsdriver for Tibnor

I likhet med morselskapet vårt SSAB har vi tre fokusområder innenfor bærekraft:

  • Bærekraftig drift
  • Bærekraftig tilbud
  • Ansvarlig partner

Bærekraftig drift
Bærekraftig drift betyr at vi reduserer miljøpåvirkningen i våre operasjoner. Vi har for eksempel løpende tiltak for å øke transportfyllingsraten , redusere energiforbruket og avfallsmengden.

Bærekraftig tilbud
Bærekraftige tilbud betyr at vi er mer oppmerksomme på miljømessig og sosial påvirkning av våre produkter og tjenester, og vi fokuserer for eksempel på lokal anskaffelse. Blant andre produkter tilbyr vi SSABs avanserte ståltyper med høy styrke og herdede og tempererte ståltyper som er sterkere, lettere og dessuten mer bærekraftige. Vi er stolte av å være en del av SSAB-konsernet, som har iverksatt en bærekrafsekspedisjon som revolusjonerer stålet gjennom hele livssyklusen – fra stålproduksjon til sluttbruk og 100 % resirkulerbarhet. I dag avgir SSABs masovner 7 % mindre CO2 enn EU-gjennomsnittet, men SSAB bestreber seg på ytterligere forbedringer. Innovasjoner i HYBRIT-initiativet ansporer stålproduksjonen til å bli fossilfri innen 2045. Les mer på SSABs nettsted.

Ansvarlig partner
Ansvarlig partner som fokusområde betyr at vi har kontinuerlig initiativ innenfor helse og sikkerhet, men også relatert til mangfold og forretningsetikk.

Bli med oss og utgjør en forskjell

Utforsk mulighetene!

Ledige stillinger