text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansvarsfull partner

Fokusområdet som en ansvarsfull partner innebærer at vi har et pågående initiativ knyttet til helse og sikkerhet, men også innenfor mangfold og forretningsetikk.


Sikkerhet først

Målet er å være et foregangsselskap innenfor sikkerhet, med null ulykker, arbeidsrelaterte- skader og sykdom.

Fokus på forebyggende arbeid

 • Lære av hverandre og dele beste praksis
 • Nødvendig trening av alle medarbeidere
 • Avdekking av risiko, vurdering, evaluering og fjernledelsesprosesser

Never walk by​

 • Personlig ansvar for å arbeide på en sikker måte, hver dag
 • Ledere setter et godt eksempel
 • Alt arbeid utføres sikkert eller avbrytes

Forbedre våre prosesser

 • Identifisere hva som kan gå galt
 • Identifisere hva som kan beskytte oss mot det som kan gå galt
 • Sørge for, at prosesser er effektive og implementeres, samt fungerer korrekt

Respekt og integritet

Hos Tibnor respekterer vi alle. Vi har nulltoleranse for at noen blir dårlig behandlet grunnet kjønn, seksuell legning, rase, etnisk bakgrunn, alder, religion eller tidligere dommer.

Vi er overbevist om at mangfold beriker vår forretningskultur og arbeidsmiljø. Som en del av SSAB- konsernet arbeider vi tett med kunder og leverandører i hele verden. For å kunne oppfylle deres behov på best mulig måte må vi forstå alle tilnærminger og kulturer. Vi ansetter personer med ulik kompetanse og erfaringer. Som virksomhet streber vi etter å gi alle våre ansatte like muligheter for å utvikle seg og kjenne seg inkludert.

Code of conduct​

 • Code of Conduct danner grunnlaget for våre etiske, miljømessige og sosiale ansvar.
 • Vår Code of Conduct kommuniseres klart og tydelig fra ledelsens side. Alle medarbeidere skal gjennomføre e-learning i forretningsetikk.  

Forretningsetikk

 • Null toleranse for bestikkelse og korrupsjon
 • Tydelige instruksjoner guider oss i vår daglige drift, og om hvordan vi handler i forhold til forretningspartnere
 • Global whistleblower (Ethics Line) er tilgjengelig online, eller ved å ringe til den globale hotline som kan kontaktes døgnet rundt

Mangfoldighet

 • Vi er forskjellige og inkluderende 
 • Vi ønsker å tiltrekke oss ansatte og utvikle en mangfoldig arbeidsstyrke
 • Utvikle en inkluderende og innovativ arbeidsplass
 • Være en ansvarlig partner og forbedre vår omdømme som virksomhet og arbeidsgiver.

Les mer

La oss gjøre en forskjell sammen

Vi er overbevist ​om, at det er sammen, vi skaper en mer bærekraftig fremtid. Kontakt oss og la oss sammen gjøre en innsats for å gjøre det litt bedre i fremtiden.

Kontakt oss