text.skipToContent text.skipToNavigation

Bærekraftig virksomhet


Vi skal skape en bærekraftig forretning gjennom løpende utvikling av våre arbeidsmetoder, basert på vår lean- filosofi «SSAB One». Kontinuerlig utvikling betyr kontant læring og daglige forbedringer.

Vi skal hele tiden forbedre oss dersom vi ønsker å forbli relevante på markedet, både for våre kunder, medarbeidere og samfunnet som vi er en del av. Hvordan sikrer vi dette? Hos Tibnor utvikler vi våre arbeidsmetoder basert på lean- filosofi «SSAB One». Det foregår i alle team og i alle land for å sikre Tibnors konkurransedyktighet, forhindre avfall i våre prosesser, øke effektivitet i vårt arbeid og prosesser, samt skape engasjement hos våre medarbeidere.

I praksis har alle våre team, i alle land, daglige eller ukentlige møter for å styre arbeidsoppgaver og indentifisere avvik og forbedringer. Vi fokuserer også på problemløsning hoa alle teamene for å forbedre den såkalte «normaltilstanden». Ideen er å ta i bruk alles kunnskap for å sammen bli bedre. Og slik skaper vi engasjement hos Tibnor.

Når vi arbeider på denne måten, skaper vi effektive prosesser og reduserer samtidig miljøpåvirkningen av våre aktiviteter. Vi fokuserer primært på å redusere vårt utslipp, øke fyllingsgraden på transporten, forbedre vår materialutnyttelse, samt minske vårt energiforbruk og utslipp.

Les mer

La oss gjøre en forskjell sammen

Vi er overbevist ​om, at det er sammen, vi skaper en mer bærekraftig fremtid. Kontakt oss og la oss sammen gjøre en innsats for å gjøre det litt bedre i fremtiden.

Kontakt oss