stålplater

Plater

Tynnplater 

Tynnplater kalles også båndplater og henviser til kontinuerlig valsede plater med tykkelse fra 1,8 mm til 20 mm. SSAB produserer maks. bredde 1850 mm. Maks/min. bredde og tykkelse varierer avhengig av stålkvalitet. Platene leveres som ruller (coil) eller formatklippet, i ubehandlet eller beiset utførelse.  
Produksjonen skjer gjennom valsing i en retning. Første trinn foregår i et forvalseverk der stålemnet reduseres i tykkelse ned til ca. 30 mm. I neste trinn skjer valsingen i et langt valseverk der platen passerer flere valsepar etter hverandre. Platen blir tynnere etter hvert valsepar, og etter avkjøling rulles den opp til en coil.
Materialets egenskaper styres av kombinasjonen: Legeringsemner, valseprosess og kjøling.  
Herding kan i dag utføres direkte i forbindelse med valsing av tynnplater. 
Minste valsemengde for tynnplater er ca. 18-27 tonn avhengig av båndbredde. Min. volum gir mindre fleksibilitet enn ved produksjon av grovplater.
Mindre volum leveres fra lager eller via stålservicecenter (SSC).
I klippelinja rettes og klippes coilen til formatplater. Deretter emballeres produktet til leveringsklare platepakker.

Mer utførlig informasjon om Tibnors lagerhold finner du her

For å se SSABs produktprogram, klikk her


Fordeler med tynnplater

  • Fin overflate
  • Snevre tykkelsestoleranser
  • Kostnadseffektiv produksjon


Grovplater

Grovplater, også kalt kvartoplater. Produksjonen foregår i reversible valseverk der stålemnet valses frem og tilbake gjennom et valsepar til korrekt valsedimensjon er oppnådd. Stålemnet valses først til riktig bredde, deretter snus emnet og lengden valses ut til en såkalt moderplate. Størrelsen på moderplaten avgjøres av innsatsformatet på emnet. Deretter skjæres eller klippes moderplaten til ferdige plateformat. Grovplater valses normalt fra tykkelse 3,2 mm og oppover.  Bredder opp til 3350 mm og lengder opp til 20 meter er ikke uvanlig.  Platens egenskaper kan endres gjennom variasjon av legeringsinnhold og gjennom ulike typer termisk påvirkning. Grovplater leveres i valset, normalisert, termomekanisk valset, direktekjølt, herdet eller herdet, anløpt tilstand.

Mer utførlig informasjon om Tibnors lagerhold finner du her

For å se SSABs produktprogram, klikk her

 

Fordeler med grovplater

  • Fleksibilitet på valsepostens størrelse, valseposter fra 2,5 tonn kan leveres.
  • Dimensjonsområdet. 
  • Fleksibel herdeprosess. Det finnes en rekke ulike herdeprosesser avhengig av stålkvalitet og dimensjonsområde. 

Leveres enten som tynnplater eller grovplater.  Stålkvalitetene grupperes ofte etter flytegrense, 235/240, 355, 420, osv. 

Varmvalsede plater kan også deles inn etter bruksområde. Konstruksjonsstål – stål med garanterte egenskaper for sveising og fasthet. 
Slagseighet garanteres i henhold til standard. Bruksområdene er konstruksjoner der krav til formbarhet er moderate. Produseres i henhold til EN 10025.

Værbestandig stål er et konstruksjonsstål med spesielle legeringsemner som gjør at stålet korroderer/ruster på overflaten og skaper et beskyttende lag. Typiske bruksområder er konstruksjonselementer i bygg, sendermaster, broer og mye annet.

Stål til trykkjeler er ment for trykkbærende innretninger. Både stålet og stålprodusenten skal være godkjent av berørte myndigheter for å kunne tas i bruk. Produseres f.eks. i henhold til EN 10028.

Kaldformingsstål (MC) - konstruksjonsstål med utmerkede kaldformings-, bearbeidings- og sveiseegenskaper.  Produseres f.eks. i henhold til EN 10149.

Borstål – borlegert stål ment for seigherding.
Slitestål -  brukes i applikasjoner med høy slitasje.

Mer utførlig informasjon om Tibnors lagerhold finner du her

For å se SSABs produktprogram, klikk her

Leveres enten som tynnplater eller grovplater. Beising innebærer at platens glødeskall fjernes med saltsyre. Etter beisingen skylles platen og oljes som rustbeskyttelse. Fjerningen av glødeskall gjør at slitasjen på maskiner og verktøy reduseres, og at verkstedmiljøet forbedres. Coil kan beises i kontinuerlig (tynnplate). Separate plater kan også beises i syrebad.  
Beisede plater er også tilgjengelig i utførelser som er spesielt godt egnet til avansert laserskjæring.

Laser Plus 

Stål med flytegrense på min. 420 MPa kalles også høyholdfast stål. Høyholdfast konstruksjonsstål brukes der kravene er vesentlig høyere med hensyn til fasthet og optimalisert vekt. 
Fastheten opprettholdes gjennom en optimal kombinasjon av legeringer, kjøling og varmebehandling. De høyeste flytegrensene oppnås gjennom herding og anløping. Produseres  i henhold til EN 10025-6, eller produsentens standarder, f.eks. STRENX

God sveisbarhet og bearbeidingsevne er viktige faktorer.

 

Varmvalsede sliteplater kalles også slitestål og er et høyfast stål der egenskapene oppnås ved herding.
Denne ståltypen har fokus på hardhet, seighet og sliteegenskaper, i stedet for høy fasthet selv om fastheten ofte utnyttes i konstruksjonen. Stålet produseres etter produsentens standarder.

Hardox

Bruksområdene er ofte der det kreves tynnere plater, og der produktene skal lakkeres eller på annen måte overflatebehandles. 
Dimensjonsområdet er tykkelser opp til 3 mm og maks. bredde på 1500 mm. I et kaldvalseverk kaldvalses platene (coilen) med flere valsepar etter hverandre. Hvert valsepar har to arbeidsvalser og støttevalser. 

For å få platen tynnere, kreves det sterke valsekrefter og dessuten trekkraft mellom valseparene. Alt foregår automatisk i høy hastighet ved hjelp av datamaskiner.  Kaldvalsing gjør platen sprø og hard i den første fasen. Dette kommer av at kornene som stålet er bygd opp av blir strukket og deformert. Derfor må den kaldvalsede platen glødes. 

Oppvarming til en viss temperatur gjør at nye korn kan utvikles på bekostning av de deformerte kornene, og platen blir da formbar igjen. Det finnes to typer glødingsmetoder, kontinuerlig gløding og klokkegløding. Kaldvalsede plater kan produseres i ulike stålkvaliteter, fra mykt stål til stansing og forming, til ultrahøyfast stål. 

Mer utførlig informasjon om Tibnors lagerhold finner du her
For å se SSABs produktprogram, klikk  her

Med belagte plater menes vanligvis kaldvalsede plater som er varmmetallisert i henhold til EN 10346:2009 eller elektrolyttmetallisert i henhold til EN 10152:2009. Belagte plater kan leveres i en rekke ulike stålkvaliteter avhengig av bruksområde. Vanlige typer belegg er sink (Z), Galfan (ZA) og Galvannealed (ZF), men det finnes også andre typer belegg.
Ulike tykkelser på belegget kan produseres, fra tynne elektrolyttmetallisert plate (2,5 µm) opp til  Z 600. Ytterligere kombinasjoner av overflatebeskaffenhet og overflatebeskyttelse kan også produseres.

Mer utførlig informasjon om Tibnors lagerhold finner du her

For å se SSABs produktprogram, klikk her

Tibnors øvrige sortiment