Knekking


La Tibnor levere et ferdig bearbeidet og knekt produkt til deg. Vi  jobber etter dine spesifikasjoner, og du får en komponent som er klar til bruk i din videre produksjon.

Knekking innebærer at materialet bearbeides i en kantpresse til spesifisert form. Dette er en produksjonsprosess som først og fremst gjøres på plater.

Vi samarbeider tett med SSAB for å kunne utnytte SSAB-stålets egenskaper best mulig. 

La Tibnor kantpresse materialet før det leveres til deg.  Vi kantpresser etter dine spesifikasjoner fra et stort antall kantpresser i Sverige og Finland, og håndterer materiale opptil maks. 14 meters lengde med en presskraft på   4000 tonn. 

Vi tilbyr også trinnbøyde rør, inkludert sveising.

Tibnor tilbyr kaldformede profiler i henhold til SSABs produksjonsprogram.
Profilene produseres gjennom rulleforming i flere trinn til riktig profil er oppnådd.

SSABs omfattende utvalg av kaldformede, åpne stålprofiler gir store muligheter når det gjelder stålkvaliteter (opptil S900) og former. Et stål og en form som er perfekt tilpasset bruksområdet gir betydelige besparelser både når det gjelder vekt og kostnader. Hver vektenhet du sparer, gir deg lettere konstruksjoner og lavere transportkostnader. Våre kaldformede, åpne profiler produseres i henhold til EN 10162.

Tibnor kan levere   radiusvalsede plater som er klar til din produksjon.

Radiusvalsing innebærer at platen formes i en rulleformingsmaskin ved hjelp av tre eller fire valser til riktig radius er oppnådd. Radiusvalset plate brukes f.eks. som mantelplater til cisterner eller barketromler.

 

 

Tibnors kapasitet  
 Bredde   3 250 mm
 Tykkelse   50 mm (fra underleverandør kan vi tilby opptil 120 mm)

Etterbearbeiding og andre tjenester

Avgrading

Avgrading eliminerer skarpe kanter som kan oppstå ved boring, klipping og skjærende bearbeiding.

Merking

Merking kan utføres med kritt eller merkepistol.

Les mer

Fasing

Tibnor tilbyr fasing av platedetaljer med flere ulike metoder.

 

Plasmaskjæring fasing
Laserskjæring fasing
Gasskjæring fasing
Mekanisk bearbeiding

 

Kontakt oss for å finne egnet type fasing.

Retting

Skjærte detaljer kan rettes gjennom rettemaskin eller rettepresse.  

Les mer

Retting

Skårne detaljer kan rettes gjennom rettemaskin eller rettepresse (manuell).

Rettepresse     
Planhet 1 mm
Maks. vekt  300 kg
Tykkelse  Tykkelse 20-60 mm
Bredde  100-800 mm
Lengde 500-2000 mm 

 

Rettemaskin  
Tykkelse 4-20 mm (avhengig av stål type)
Bredde  200-2000 mm
Lengde 200-3000 mm
Maks. vekt 500 kg