Knekking

Knekking av metall og profiler

La Tibnor levere et ferdig og knekt produkt til deg. Vi arbeider etter dine spesifikasjoner, og du får en komponent som er klar til å brukes i din produksjon.

Knekking betyr at materialet blir behandlet i en kantpress til den angitte formen. Det er et produksjonstrinn som hovedsakelig gjøres på metall. Vi jobber i nært samarbeid med SSAB for å utnytte deres stålegenskaper best mulig.

La Tibnor kantpresse materialet før du sender til deg. . Vi kantpresser i henhold til dine spesifikasjoner fra et stort antall kantpresser i Sverige og Finland, og håndterer materialer opp til maksimalt 14 meter i lengde med en trykkraft på 4000 tonn.

Vi tilbyr også buede rør inkludert sveising.

Tibnor tilbyr kaldformede profiler i henhold til SSABs produksjonsprogram. Profilene produseres ved å rulle i flere trinn til riktig profil er oppnådd.

SSABs omfattende utvalg av kaldformede åpne stålprofiler gir store og varierte muligheter i ståltyper (opp til S900) og former. Et stål og en form som nøyaktig samsvarer med bruken, gir betydelig vekt og kostnadsbesparelser. Hver vektenhet du sparer gir deg lettere design og lavere transportkostnader. Våre kaldformede åpne profiler er produsert i samsvar med EN 10162.

Tibnor kan levere plater til deg som er radiusvalset og klar for produksjonen.

Radiusvalsing betyr at arket er formet i en rulledannende maskin ved bruk av tre eller fire valser til riktig radius er oppnådd. Radiusvalset ark brukes for eksempel som dekkplater for sisterner eller barktrommer.

Tibnors kapasitet  
 Bredde  3 250 mm
 Tykkelse  50 mm (opptil 120 mm kan tilbys fra en underleverandør)

5 grunner til å outsource bearbeiding

Det er mange gode grunner til å la oss ta oss av bearbeidingen for deg.

Les mer

5 grunner til å outsource bearbeiding 

1. Du unngår skjulte kostnader
Ved å bruke produksjonstilpassede komponenter i strømmen, kan du eliminere såkalte skjulte kostnader - inkludert transport, lagring og avfall. En annen kostnad du kan spare på er service på maskiner og annet prosessutstyr. Spesielt hvis det er en behandlingsoperasjon som du sjelden gjør. Forberedende behandling krever også spesialisert personell, som kan være bedre nødvendig i produksjonen.

2. Du sparer edelt stål
Med outsourcet maskinering unngår du risikoen for å sløse med edelt stål. Du betaler bare for materialet du bestiller. Hvis behandlingen foregår på ditt eget anlegg, må du lagre materialet i tillegg til bestilling. Hvis det er snakk om sjeldent materiale, er det stor risiko for at du plutselig blir sittende med et lag fullt av overflødig materiale. Kjernekompetanse kan vike for lagring. Du kan også oppleve feil under maskinering som forhindrer bruk av komponenten - du trenger ikke å gjøre dette med outsourcet maskinering.

3. Du kan levere raskere
Du kan reagere raskere på endringer i ordrereserven. En leverandør har alltid tusenvis av tonn forskjellige typer stål på lager, klar til å tas i bruk og leveres på kort varsel. Ved å bruke andres tjeneste, kan du starte prosjekter tidligere eller love raskere levering.

4. Du kan fokusere på kjernevirksomheten
Outsourcet behandling lar deg fokusere mer på kjernevirksomhet. Dette betyr at du blant annet kan utføre avansert produksjon på en enklere måte. Du kan bestille maskiner av høy kvalitet som er klare til bruk, rett inn i produksjonsflyten.

5. Du får ekstra kunnskap
En erfaren partner tilfører kunnskap. Ikke bare slipper du utføre behandlingen selv, du får også hjelp til å optimalisere den. Planleggingsansvar ligger fortsatt hos bedriften din, men en partner kan bidra i prosessen ved å foreslå mindre endringer. For eksempel kan antall sveisefuger reduseres ved bruk av bøying, eller antall komponenter kan reduseres fra to til en.

Denne typen optimalisering blir av stor betydning i det lange løp ettersom produksjonen din blir raskere og billigere. Derfor er det verdt å bruke kompetansen til en kunnskapsrik partner.

3 ting du kanskje ikke visste om knekking

Finn ut mer om knekking.

Les mer

3 ting du kanskje ikke visste om knekking

 
1. Spar tid med færre ledd

Bøying betyr at stålet tvinges til ønsket form ved å bøye det. Tibnor har bøyemaskiner som takler komponenter opp til 12 meter og flere forskjellige former. Ved hjelp av godt planlagt bøying kan du redusere antall sveiseskjøter og dermed spare tid.

2. Bøy det hardeste stålet

Tibnors stab er spesialister på å bøye seg. Tibnor har investert mye i både utdanning og utstyr, og er som et resultat Nordens ledende bøyningsaktør for karbonstål. Tibnor bøyer også de vanskeligste ståltypene.

3. Strålende lukkede profiler

Tibnor har kunnskapen om å produsere lukkede profiler. Lukkede profiler brukes for eksempel i prosess-, bil- og ingeniørindustrien. Lukkede profiler kan være et alternativ til profiler som er sveiset sammen i flere deler.

Etterarbeid og ekstratjenester

Avgradning

Avgrading eliminerer skarpe kanter som kan oppstå ved boring, klipping og skjærende bearbeiding.

Merking

Merking kan utføres med kritt eller merkepistol.

Retting

Skjærte detaljer kan rettes gjennom rettemaskin eller rettepresse.